Kategoriler
Tarih & Kültür

Roma'nın Hristiyanlık dinine geçişi ve diğer dinler

Roma'nın hristiyanlık dinine geçiş dönemiyle ilgili bir yazı hazırladık. Daha önceki yazımızda Roma'nın hristiyanlığı kabulünü anlatmıştık. Constantius'un hristiyanlığı benimsemesinin nedeni, hem şahsi hem de siyasi olmalıydı. Yaradılış açısından maneviyata düşkün olan bir adam değildi, dindar olmaktan çok boş inançlara bağlıydı, herhangi bir hristiyan öğretisinin etkisi altında kalmaktan çok, Hristiyan Tanrısı'nın görünürdeki gücünden çekiniyordu.

Öte yandan Constantius, gözü yüksekte bir siyaset adamıydı, iktidara tutkundu. Zaten yayılmakta olan bir dini desteklemek, onun neredeyse dağılmakta olan bir imparatorluğunda birliği sağlamanın bir yolu olacaktı. Gerçekte hristiyan olmak istediği için değil, hristiyanlığı bir kalkan olarak kullanmak amacıyla benimseyen imparatorun hristiyanlığa bağlılığı giderek içtenlik kazanmış gibi görünüyordu. Dini, bir Paskalya Yortusu'nda, hristiyan öğretisindeki kavgalara değinen bir vaaz verecek kadar öğrendi. Ölürken, çok geç olsa da, onu vaftiz etmeleri için rahiplerini çağırttı.

Hristiyanlar neden baskı gördüler?

The Fire Of Rome - Hubert Robert / Roma'nın hristiyanlık dinine geçişi
Dokuz gün süren büyük yangınla alevler ve duman Roma kentini sarmış durumda. İmparator Neron yangından Hristiyanları sorumlu tutmakla, yeni dine karşı ilk baskı ve işkence dalgasını yaratmış oldu

Hıristiyanlık Hazreti İsa'nın ölümünden sonraki ilk 300 yıl boyunca Akdeniz'in her yanına yayıldı ama gene de, o dönemdeki hristiyanların sayısı tüm imparatorluk nüfusunun herhalde yüzde onunu aşmıyordu. Hem sağlam bir biçimde kök salmış olduğu hem de bir azınlık dini olduğu için, hristiyanlık baskıyı ve işkenceyi de birlikte getirdi.

Roma, yahudiliğe çok eski ve saygın bir din olduğu için göz yumuyordu .Önceleri hristiyanlar da yahudi gibi görülüyor ve aralarında ayrım gözetilmiyordu. Ama İsa'nın ölümünden sonra, yahudiler de hristiyanlar da aralarındaki fark üzerinde önemle durmaya başladılar. Hristiyanların Roma devletinin simgesi imparatora kurban vermesini reddetmesi Roma İmparatorluğu'na ihanet olarak değerlendirildi ve yasa dışı ilan edildiler. Romalıların hristiyanlar hakkındaki ön yargısı bu temel üzerine gelişti. Komünyon töreni sırasında söylenen sözler, bu yeni dinin mensuplarının insan eti yediğini ve kan içtiklerini akla getiriyordu."Hristiyanlar yüzünden yağmur yağmıyor" sözü halkın ağzında dolaşan bir Roma ata sözü oldu.

Hristiyanlara karşı ilk büyük ayaklanma, 60 yıllarında, İmparator Neron zamanında, Roma yandığında çıktı. Kenti yıkıntıya dönüştüren yangının nedeni için bir günah keçisi arayan, halkın hiç sevmediği imparator, hristiyanları suçladı. Yüzlerce hristiyan bu nedenle hapsedildi, işkenceden geçirildi, öldürüldü. Kimileri azgın boğaların önüne atıldı ya da çarmıha gerildi, kimileri de diri diri yakıldı. Yaygın inanca göre, Hazreti İsa'nın havarileri Petrus ve Paulus da bu kıyım sırasında can vermişlerdir.

İLGİLİ:  Jül Sezar | Hayatı, ölümü ve diktatörlüğü

Hristiyan kıyımı

20,000 Martyrs of Nicomedia / Roma'nın hristiyanlık dinine geçişi
Roma askerleri binlerce hristiyanı yakarak ve uçurumlardan aşağı atarak katletti

II. yüzyıla gelindiğinde, yasalara göre hristiyan olmak bile ölüm cezası gerektiriyordu, ama gerçekte bu yasa uygulanamıyordu. 98-117 arası hüküm süren İmparator Traianus, hristiyanların doğru dürüst yargılanmaları gerektiği kuralını koydu ve onların baskı görmesini yasakladı. Yöneticiler, din uğruna kurban yaratmanın hristiyan inancını sarsmaktan çok desteklediğini biliyordu.

Genelde hristiyanlar komşuları ile barış içinde yaşıyorlardı. Tehlike anında ise çoğu siniyor, kabuğuna çekiliyordu ve bu sayede hayatta kalabildiler. Genelde din uğruna kurban gidenler, yerel ön yargının ve barbarlığın hedefi olanlardı. Kurbanlar dik kafalı davranışlarıyla devlet görevlilerini çileden çıkarıyor, hatta kimi işkence görmekten zevk bile alıyordu. Özellikle tutukluların eğlence olsun diye vahşi hayvanların önüne atıldıkları arenalarda sayısız kurban veriliyordu. Bu olay çok geçmeden hristiyan tarihinde, Hazreti İsa'nın yaşamını yansıtan ıstırap çekme dersleri olarak yer bulacaktı.

303 yılında Diocletianus, büyük bir kıyımla sonuçlanacak uygulamayı başlattı, hristiyanların ya Roma tanrılarına kurban vermeleri ya da işkenceden geçirilme emri çıkardı. Binlercesi öldü ama bu kıyım, hristiyanların sayısını azaltmadı ve aksine canını kurtaranların inancını büsbütün perçinlemesine neden oldu.

Diğer dinler nelerdi?

The Mother of all Gods: The Phrygian Cybele / Tüm Tanrıların Annesi: Frigyalı Kybele
Tüm Tanrıların Anası: Frigyalı Kybele

Romalıların, çok eskiden beri başta gök tanısı Jüpiter olmak üzere, pek çok tanrısı vardı. Diğer büyük tanrılar, savaş tanrısı Mars ve ay tanrıçası Juno'ydu. İmparatorluk genişledikçe, bu geleneksel inançlar başka inançların içinde eritildi. Hatta doğu eyaletlerinde kimi Romalı yöneticilere tanrı olarak tapıldı ve MÖ I. yüzyıl boyunca bu uygulama Roma'da resmiyet kazandı. Julius Caesar, tanrı olduğunu kabullendi ve Augustus da kendini tanrı yerine koydu.

İLGİLİ:  İlk uygarlıkların tarihi /MÖ 2700–2500 / 2. Bölüm

Roma'da din, Eski Yunan, Pers ve Mısır dinlerinin, özellikle de Mitra, Kybele ve İsis'in gizemli dinlerinin ve güneş-tanrı Apollon'a tapınmanın giderek yayılmasıyla büsbütün karmaşık bir niteliğe bürünmüş oldu.

Perslerin (1,2) ışık tanrısı Mitra kültü, Roma İmparatorluğu'na I. yüzyılda geldi ve 100 ile 200 yıl arasında hızla yayıldı. Yalnız erkeklere açık olan Mitracılık, sadece bu dine bağlı olanların ayrıntısıyla bildiği bir gizemli inançtı. Mitra'ya hayatın yaratıcısı ve koruyucusu olarak tapılıyordu. Hristiyanlık gibi, Mitracılığın da karmaşık kuralları vardı. Bu kurallar arasında bir kutsama yemeği ve vaftiz töreni de bulunuyor, ayrıca inanlara ölümsüzlük ve sağlam bir ahlaki yol göstericilik de vaat ediliyordu.

Asya'nın doğurganlık tanrıçası, tanrıların anası Kybele kültü Roma'ya MÖ 204'te Yunan ülkesinden Hannibal'e karşı Romalılara yardım etmek için getirilmişti. İnsanların ve tanrıların anası Kybele, doğayla eş tutuluyordu. Ona tapınılan yerler, dağlar ve mağaralar, hizmetkarları da Frigya'daki Kybele rahipleri Korybantlardı. Kybele törenleri tiyatrovari oluyordu. Kadın giysileri içindeki haremağalarının yönettiği bu tören, müzikli, danslı ve kendi kendini kırbaçlamalı bir törendi. Mitra gibi Kybele kültü de IV. yüzyılın sonlarında ortadan kalkmıştır.

Yumuşak başlı, ıstırap çeken, hayat veren İsis, tüm pagan tanrıları arasında çok sevileniydi. Kökeni Mısır'dı ve her yıl özellikle kadınlara seslenen karmaşık törenlerle onurlandırılıyordu.

İLGİLİ:  Dünya tarihi /MÖ 200–131/ Hindistan'da Sunga dönemi, Üçüncü Makedon Savaşı, Üçüncü Pön Savaşı

Yunan güneş tanrısı Apollon, MÖ 431'de Roma tarafından benimsenmişti. İki yüzyıl sonra, o da, Kybele gibi, Hannibal'in ordularını püskürtmek üzere savaş tanrılığına getirildi. İsa'nın doğumundan hemen önce, Augustus, Apollon'u tanrısı olarak seçti ve onu Roma'nın yazgısını çizen tanrı olarak ilan etti. Bununla birlikte Constantinus'un imparatorluğu döneminde, güneşe tapınma, Apollon'a tapınmanın yerini almıştır. 274 yılından başlayaran "Sol Invictus" (Yenilmez Güneş) Bayramı, aralık ayının 25'inde kutlanır oldu ve anlaşılan Sol Invictus, Constantinus'un zihninde, hristiyanlığı benimsemesinden sonra bile İsa'nın rakibi olarak kaldı.

Hristiyanlığın cazibesi neydi?

Tanrı Mitra kadınları dışlıyordu / Roma'nın hristiyanlık dinine geçişi
Tüm canlıları yaratmak için bir kutsal boğayı kurban eden Mitra

Eski çoktanrıcılık biçimlerinden gittikçe uzaklaşan bir dönemde hristiyanlık, özellikle inandırıcı ve kalabalıklara cazip gelen dört özelliğie sahipti:

  1. Tek bir tanrı olduğunu öğretiyordu
  2. Tarihsel gerçeğe sağlam bir kök salmıştı
  3. Hem evrensel hem demokratikti; her iki cinsiyeti, tüm sınıfları ve tüm ulusları hedefliyordu
  4. Daha önceleri ayrı ayrı birçok kaynaktan karşılanan duygusal gereksinimleri tek bir kaynaktan besliyordu

Bu karşılık Mitra, bir sürü başka tanrılardan doğuyor ve kadınları dışlıyordu. Kybele ve İsis inançlarının beslediği törensel heyecanların, yas tutma, anneye tapınma ve ölümsüzlük umudu gibi duyguların yeri, Bakire Meryem, Hazreti İsa ve Hristiyan Paskalyası tarafından çok iyi doldurulmuştur. Constantinus'un imparatorluğu sırasında "Sol Invictus" Bayramı kilise tarafından "Doğruluğun Oğlu" İsa'nın doğum gününü kutlamak için uygun bir tarih olarak benimsendi. Böylece Roma'nın hristiyanlık dinine geçişi ile hristiyanlık, önceki inançlardan beslenerek tamamlanıyordu.

Yazar Berkay Alpkunt

Coğrafya ve astronomi üzerine geniş kapsamlı içerikler hazırlıyor. Diğer ilgi alanları canlı hayatı, bilim tarihi ve ülkeler olarak sıralanır. Aynı zamanda bağımsız video oyunlarıyla ilgilidir.