Kategoriler
Bilim

Biyoçeşitlilik, bağırsak bakterilerini etkileyerek ruh sağlığını iyileştirebilir

Fareler üstünde yapılan yeni araştırmalar, biyoçeşitliliği yüksek olan zengin bir toprak yüzeye maruz kalmanın kaygı giderici (anksiyete) etkilere sahip olan bir bakterinin üretim miktarını artırarak, ruh sağlığını iyileştirebileceğini göstermektedir.

Doğada vakit geçirmek

İçgüdüsel olarak, aşırı kirli ve kalabalık alanlarda yaşamanın sağlığımız için iyi olamayacağını ve doğal alanlarda temiz hava solumanın insanlara olan yararlarının farkındayız. Ancak, yeşil alanların genel olarak genel sağlık ve özellikle de zihinsel sağlık üzerindeki etkisi çok yeni araştırmaların konusu olmuştur.

Daha eski çalışmalar, yeşil alanların yakınında yaşamanın genel olarak ölüm riskini ve özellikle kardiyovasküler hastalıklar nedeniyle ölme riskini azalttığını göstermiştir. Yakın tarihte bildirilen bir araştırmaya göre, doğada 2 saat geçirmenin bir insanın genel sağlık ve psikolojisine önemli ölçüde fayda sağladığını ortaya çıkardı.

İLGİLİ:  Kilolu köpekler zayıf köpeklerden iki buçuk yıl erken ölüyor

Bu yıl yayınlanan bir başka çalışma, yeşil bir bölgede büyüyen insanların zihinsel sağlık sorunları yaşama risklerinin %55 oranında daha az olduğunu göstermiştir.

Peki, bu zihinsel sağlık etkilerini nasıl açıklamalıyız? Yaşanılan ekosistemin kalitesi ile kişinin kendi sağlığı arasında mikrobiyal bağlantı kuran araştırmalar yeşil alanlar ile insan sağlığı arasındaki yararlı ilişkiyi de açıklamaktalar.

Avustralya'daki Adelaide Üniversitesi Biyolojik Bilimler Okulu'ndan Craig Liddicoat, Science of the Total Environment dergisinde yer alan yeni araştırmanın başında yer aldı. Araştırmanın sonuçlarını yazının devamında okuyabilirsiniz.

Anahtar nokta: Butirat üreten bakteri

Liddicoat ve ekibi, biyolojik çeşitlilik gösteren bir biyomun farelerin bağırsak mikrobiyotası üzerindeki etkisini test etmek için yola çıktı.

İLGİLİ:  Distimi (Kronik Depresyon) nedir?

Araştırmacılar, biyolojik çeşitlilikteki toprağa maruz kalmanın farelerin bağırsak mikrobiyotasını değiştirebileceğini gösterdikleri randomize kontrollü bir deney yaptılar. Buna karşılık, biyolojik çeşitliliğin düşük olduğu veya biyolojik çeşitliliğin hiç olmadığı bir toprağa maruz bırakıldıklarında hiçbir değişiklik gözlemlenmedi.

Spesifik olarak, çalışma sayesinde Kineothrix alysoides (K. alysoides) adı verilen nadir bir bakteri ile kemirgenlerde azalan anksiyete benzeri davranış seviyeleri arasında bağlantı kuruldu. K. alysoides, bağırsak ve kardiyometabolik sağlık için birçok faydası olan kısa zincirli bir yağ asidi olan butirrat üretiyor.

Liddicoat, "Butirat, bitki materyallerinin parçalanmasıyla oluşan küçük bir moleküldür, ancak aynı zamanda insanlarda bağırsak sağlığı ve zihinsel sağlıkla bağlantılı anahtar bir üründür" diye açıklıyor.

İLGİLİ:  İnsülin direnci nedir ve insülin nasıl çalışır? İnsanlar için önemi

“Yüksek biyoçeşitlilik tedavisindeki farelerin bağırsaklarının en çok, belirli bir topraktan türetilmiş butirat üreten bakteri [K. alysoides] ile desteklendiğini gördük. Ayrıca, bu özel bakterilerin göreceli bolluğunun artırılması, en endişeli farelerde dahi azalan anksiyete benzeri davranışla ilişkilidir."

Sonuçlar ilginç bir yeni hipoteze işaret ediyor: Biyoçeşitlilikli topraklar, bağırsak sağlığı ve zihinsel sağlık için büyük bir potansiyele sahip, memelilerin bağırsak mikrobiyomunu yeniden dengeleyen önemli bir tamamlayıcı olan bütitratı üreten bakteri kaynağını temsil edebilir."

Doğru türdeki mikrobiyal maruziyeti destekleyen biyolojik çeşitlilikteki kentsel yeşil alanlarla, aynı zamanda biyolojik çeşitliliğimizi de desteklerken, toplum sağlığını yeniden düzeltme potansiyeline sahibiz. Dolayısıyla bu çalışma, şehirlerimizdeki biyolojik çeşitlilikteki yeşil alanların korunması ve restore edilmesi argümanını güçlendirmektedir.

Yazar Berkay Alpkunt

Coğrafya ve astronomi üzerine geniş kapsamlı içerikler hazırlıyor. Diğer ilgi alanları canlı hayatı, bilim tarihi ve ülkeler olarak sıralanır. Aynı zamanda bağımsız video oyunlarıyla ilgilidir.