Kategoriler
Tarih & Kültür

Çin'deki Uygur Türkleri kimdir?

Çin'deki Uygur Türkleri kimlerdir? Uygur halkı, Orta Asya'daki Altay Dağları'nın yerlisi bir Türk etnik gruptur. 4000 yıllık tarihi boyunca Uygurlar gelişmiş bir kültüre sahip oldu ve İpek Yolu üzerindeki kültürel alışverişlerde önemli rol oynadılar. 8. ve 19. yüzyıllarda Uygur imparatorluğu Orta Asya'da baskın bir güçtü. 1800'lerdeki Mançu istilası ve Çin ile Rusya'nın milliyetçi ve komünist hareketleri Uygur kültürünün gerilemesine neden oldu.

İLGİLİ:  Çin, turistlerin telefonuna zorla casus yazılım yüklüyor

Dini inançları

Uygurlar ağırlıklı olarak Sünni Müslümanlardan oluşur. Tarihsel olarak, İslam 10. yüzyılda bölgeye geldi. Uygurlar, İslam'dan önce Budizm, Şamanizm ve Maniheizm'e inanıyordu.

Uygur Türkleri nerede yaşıyor?

Uygur İmparatorluğu bu zamanlarda Doğu ve Orta Asya'ya yayılmıştı. Uygurlar şimdi çoğunlukla kendi memleketlerinde, Çin'deki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşıyor. Yakın zamana kadar Uygurlar o bölgedeki en büyük etnik gruptu. Diğer azınlık Uygurlar ayrıca Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve yakın komşu ülkelerde yaşamaktadır.

Çin ile ilişkiler

Mançu İmparatorluğu (Çing), 1876'da Doğu Türkistan bölgesini ele geçirdi. Komşu Tibet'teki Budistler gibi, Çin'deki Uygur Müslümanları da bugün dini kısıtlamalar, hapis ve infazlarla karşı karşıya. Uygurlar, kültürel ve dini geleneklerinin baskıcı hükümet politikaları ve uygulamaları ile yok edildiğinden şikayetçi. Çin şimdi kendi ülkelerindeki Uygurları azınlık haline getirmek için Sincan eyaletine ("yeni sınır" anlamına gelen bir isim) Çinli göçünü teşvik etmekle suçlanıyor. Son yıllarda öğrenciler, öğretmenler ve memurlar Ramazan ayında oruç tutmaktan ve geleneksel kıyafetlerini giymekten yasaklandı.

İLGİLİ:  Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı kültürel soykırım

Ayrılıkçı Uygur hareketi

1950'lerden bu yana ayrılıkçı organizasyonlar Uygur halkına bağımsızlık kazandırmak için aktif olarak çalışıyor. Çin hükümeti bu organizasyonları terörist ve haydut olarak ilan etti. Uygurların çoğu Uygur milliyetçiliğini ve Çin'den bağımsız olmayı barışçıl şekilde savunuyor. Bunu şiddetli ayrılıkçı çatışmaları desteklemeden yapıyorlar.

Uygur insanları ve kültürleri

Modern genetik araştırmalar, Uygurların Avrupalı ve Doğu Asyalı atalarının bir karışımını temsil ettiğini göstermiştir. Diğer Orta Asya dillerine yakın bir Türk dilini konuşuyorlar. Günümüzde Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan 11-15 milyon Uygurlu var. Uygur halkı soylarından ve kültürlerinin dil, edebiyat, basma, mimari, sanat, müzik ve tıptaki katkılarından gurur duymaktadır.

Yazar Burcu Kara

Genellikle modern tarih, yakın tarih ve popüler bilim üstüne içerikler üretiyor. Özel ilgi alanları arasında Kuzey Afrika ve Güney Amerika'nın sömürge tarihi ve Avrupa'daki eski monarşiler yer alıyor.