Beden dili işaretleri ve anlamları

Bir kişinin size söylediklerine güvenmediğinizde, beden dilini değerlendirmeniz ve sözlü ile sözlü olmayan iletişimlerin uyuşup uyuşmadığını kontrol etmeniz gerekir. Bu bilime kinezik denir. Beden dili bilinçli veya bilinçsiz olarak iletilebilir. İnsanlar biyolojik olarak bir şeylerin doğru olmadığını algılamaya programlıdır. İçgüdülerimiz bu yüzden nadiren yanlış çıkar. Sözsüz iletişimin nasıl okunacağını öğrenmek, bir ifade ile gerçeklik arasında tutarsızlık olup olmadığını değerlendirme gücü veriyor.

Beden nadiren hareketsizdir

Herkesin kendi alışkanlıkları, kendine has özellikleri ve sinirsel tikleri var. Karşıdakiyle ilgili tuhaf veya yanlış gelen herhangi bir şey sözlü ve sözlü olmayan iletişimlerine dair bir sinyal olabilir.

Yine de birden fazla sinyali bir arada değerlendirmek ve bağlamı ile ve kültürel yönlerini dikkate almak önemli. Sessizlik, sözsüz iletişim yönüyle altın değerindedir. Bir yanıt beklendiğinde ancak yanıt verilmediğinde beden dili aslında bir şeyler anlatıyor olabilir. Vücut nadiren hareketsiz durur.

Proksemik, bir kişinin diğerine yakınlığını ve kişisel alanın istilası duygusunu anlatır. Kişisel bir ilişkide insanlar arasındaki mesafe olabildiğince azdır. 15 cm'ye dek samimi kabul edilir. Arkadaşlar ve aile 45 cm'den yakın olmamalıdır. Kişisel konforun korunması içinse kişi 1,2 metre uzakta olmalıdır.

Beden dili işaretlerinin listesi

 • Genişlemiş gözbebekleri: İlgiyi ve çekiciliği ifade eder.
 • Göz ovuşturma: Şüphe veya yorgunluk belirtisidir.
 • Yineleyen göz kırpma: Rahatsızlık veya sıkıntıya işaret eder.
 • Uzun aralarla göz kırpma: Kişi vücut dilini kontrol etmeye çalışmaktadır.
 • Kişi tanıdığı birini gördüğünde kaşlarını kaldırır: Kalkan kaşlar kişinin bilindiğini söyler.
 • Bir kişi burnuna dokunduğunda veya kaşıdığında: Reddetmeyi ve inanmamayı işaret eder. Alternatif olarak yalan söylüyor veya bir şeyi abartıyordur.
 • Kulak memesi ile oynamak: Kararsızlığı ifade eder.
 • Göz çevresi kırışmadan gülümsemek: Sahtecilik belirtisidir.
 • Ağzı örtmek: Kişi gerçek duygularını gizlemeye çalışmaktadır.
 • Dar bir gülümseme: Gizlilik işareti.
 • Alt dudağı ısırmak: Kaygı.
 • Alt dudağı dışarı çıkarmak: Hırs.
 • Baş yukarıda: Uyanıklığı, güveni ve bazen meydan okumayı işaret eder.
 • Baş aşağıda: Teslim olma, utanç, suçluluk, karamsarlık belirtisidir veya kişinin yüzleşme beklediğinin ve yüzünü ve boğazını mücadeleden koruduğunun işareti.
 • Boyna dokunmak: İnsanlar bunu genellikle baskı altındayken yapar. Yaka ve kravat ile oynanabilir.
 • Boyun kaşıma: Tıpkı burun kaşıma gibi inanmama göstergesidir.
 • Avuç içi yukarıda el sıkışma: Kişi itaatkar veya uzlaşmacıdır.
 • Avuç içi aşağıda el sıkışma: Egemenlik belirtisidir.
 • İki elle tokalaşma: Kişi kontrolü ele alırken karşıdakine güven aşılamak ister.
 • Kol tutuşu ile el sıkışma: Kontrolü ele alır.
 • Avuç içinin gösterildiği düz eller: Dürüstlüğü ve bütünlüğü gösterir.
 • Diğer kişiye dönük ayaklar: Bacaklar ve ayaklar bilinçsizce kişinin gitmek istediği yönü gösterir. Kişi kalmak istiyordur. Mutludur.
 • Diğer kişiden uzağa bakan ayaklar: Bilinçaltında bile olsa ayrılmak istendiğinde dair işarettir.
 • Çaprazlanan bacaklar ve/veya kollar: Savunmasızlık belirtisidir. Bir bariyer oluşturulur.
 • Bileklerden çaprazlanan bacaklar: Gerginliği ifade eder.
 • Bacak, gövde ve kollar geniş oturmak: Kişinin amacı daha iri ve heybetli görünmektir. Aynı zamanda bir güven ve rahatlama işaretidir.
 • Kolları vücuda yakın tutmak: Kişi kendini gergin veya stresli hisseder.
 • Omuz kaşımak: Stresi belirtir.
 • Vücudu kısmen veya tamamen uzağa döndürmek: Bilinçsiz bir ayrılma niyetidir veya diğer kişiden hoşlanılmaz veya korkulur. Algılanan tehdide sırt çevirme eylemiyle hayati organlar korunur.