COVID Kaynaklı Beyin Sisi IQ Seviyesini 3-6 Puan Düşürüyor

COVID-19, insanların bilişsel ve hafıza yetenekleri üzerinde enfeksiyondan sonra bir yıl veya daha uzun süren bir etkiye sahip olabilir.

beyin sisi covid

Türünün en büyük çalışmalarından birine göre, hafif COVID vakaları bile virüsle hiç enfekte olmayanlara kıyasla önemli, ölçülebilir bilişsel eksikliklere neden olmaktadır. COVID beyin sisi gerçektir ve en az bir yıl boyunca altı IQ puanına kadar düşürebilir.

Yeni yayınlanan çalışmanın baş yazarı Adam Hampshire, "COVID-19'un bilişsel işlev üzerindeki potansiyel uzun vadeli etkileri halk, sağlık uzmanları ve politika yapıcılar için bir endişe kaynağı olmuştur, ancak şimdiye kadar bunları geniş bir popülasyon örnekleminde objektif olarak ölçmek zor olmuştur" dedi.

Araştırma, REACT (Real-Time Assessment of Community Transmission) olarak adlandırılan dünyanın en büyük ve en uzun süreli COVID çalışmalarından birinden ortaya çıkmıştır. Nisan 2020'de başlayan proje, İngiltere'de yaklaşık üç milyon kişiyi takip ediyor. Amaç, kimlerin COVID ile uzun süreli semptomlardan muzdarip olduğunu ve bu semptomların gerçekte ne olduğunu daha iyi anlamaktır.

Bu özel REACT araştırması, COVID'den etkilendiği bilinen bilişsel alanları ölçmek için benzersiz bir şekilde geliştirilen çevrimiçi değerlendirmeleri tamamlayan yaklaşık 112.000 kişiye odaklandı. Her katılımcı aynı zamanda araştırmacıların bilişsel bulguları semptom süresi ve şiddetiyle karşılaştırmasına olanak tanıyan COVID enfeksiyon geçmişini de sağlamıştır.

Toplam kohortun yüzde üç ila dördü uzun COVID'den muzdarip olarak nitelendirilmiş ve 12 haftadan uzun süren semptomlar bildirmiştir. Bu uzun COVID grubunun çoğunluğu bir yıl sonrasına kadar semptomlar yaşamaya devam etmiştir.

Araştırmacılar, bu uzun COVID hastalarının bilişsel değerlendirmelerinin, enfeksiyon öyküsü olmayanlara kıyasla yaklaşık altı IQ puanlık bir düşüşle ilişkili eksiklikler gösterdiğini öne sürmektedir. Eksiklikler öncelikle hafıza, mekânsal planlama ve sözel muhakeme ile ilişkili bilişsel alanlarda tespit edildi.

Hampshire, "Biliş ve hafızanın çeşitli yönlerini büyük ölçekte ölçmek için çevrimiçi platformumuzu kullanarak, bilişsel görev performansında küçük ama ölçülebilir eksiklikler tespit edebildik" dedi. "Ayrıca insanların hastalık süresi, virüs çeşidi ve hastaneye yatış gibi faktörlere bağlı olarak farklı şekillerde etkilendiğini gördük."

Daha da ilginci, araştırmacılar kısa süreli COVID nöbetlerinden sonra hızla iyileşen kişiler ile enfeksiyon öyküsü olmayan kişiler arasında bilişsel açıdan küçük ama istatistiksel olarak anlamlı farklar buldular. Bilişsel değerlendirmeler yaklaşık üç IQ puanlık farklarla ilişkilendirilmiştir.

Hafif, geçici bir COVID enfeksiyonundan kaynaklanan üç IQ puanlık bir düşüş, ortalama bir insanın günlük yaşamında özellikle fark edilmeyecek olsa da, çalışma hakkında yorum yapan uzmanlar, pandeminin ölçeği göz önüne alındığında bu tür eksikliklerin nüfus düzeyinde önemli olabileceğini öne sürüyor.

Yeni çalışmada yer almayan Oxford Üniversitesi'nden psikiyatrist Maxime Taquet, "COVID-19 sonrası bilişsel eksiklikler ortalama olarak küçük boyutlarda olsa bile, insanların önemli bir azınlığı, çalışma ve işlev görme yeteneklerini etkileyebilecek daha önemli eksikliklere sahiptir" dedi. "Pandeminin ölçeği ve etkilenen insan sayısı göz önüne alındığında, bu durum özellikle endişe vericidir."

New England Journal of Medicine'de yayınlanan çalışmaya ilişkin bir yorumda, uzun süredir COVID uzmanı olan Ziyad Al-Aly ve Clifford Rosen bulguları endişe verici olarak nitelendirdi. Pandeminin dünya çapında milyonlarca kişiyi etkilediğini ve virüsten kaynaklanan küçük bilişsel eksikliklerin bile uzun vadede daha büyük etkileri olabileceğini belirttiler.

İkili yorumlarında "Örneğin, IQ'da üç puanlık bir kaybın işlevsel sonuçları nelerdir?" diye sordu. "Bir grup insanın diğerlerinden daha ciddi şekilde etkilenip etkilenmediği net değildir. Bu bilişsel eksikliklerin devam edip etmediği veya düzelip düzelmediği, iyileşmenin öngörücüleri ve yörüngesi ile birlikte araştırılmalıdır. COVID-19 ile ilişkili bilişsel eksiklikler, yaşamın ilerleyen dönemlerinde daha yüksek Alzheimer hastalığı veya diğer demans formları riskine yatkınlık sağlar mı?"

Ancak bulguların hepsi kötü haber değildir. Zamanla düzelen uzun COVID semptomları olan katılımcılar, kısa, hafif hastalığı olan kişilerde görülenlere benzeyen sadece küçük bilişsel eksiklikler göstermiştir. Çalışmanın kıdemli yazarı Paul Elliot, bunun uzun COVID hastalarının zaman içinde iyileşme potansiyeline işaret ettiğini söyledi.

Elliot, "Ayrıca, COVID-19'un bilişsel etkisi pandeminin ilk aşamalarından bu yana azalmış gibi görünüyor; daha az sayıda insan kalıcı hastalığa sahip ve Omicron'un baskın tür olduğu dönemde enfekte olanlar arasında biliş daha az etkileniyor" diye ekledi. "Bununla birlikte, enfekte olan çok sayıda insan göz önüne alındığında, COVID-19 pandemisinin uzun vadeli klinik ve bilişsel sonuçlarını izlemeye devam etmek önemli olacaktır."