Dünyadaki En Yaygın Dinler

Dünyada türetilen dinlerin sayısını bilmemiz neredeyse imkansız. Fakat en çok inananı olan dinleri biliyoruz.

Dünyadaki en büyük dinleri tanıyalım. En çok inanılan, tapılan dinler hangilerdiri? Dünyada yüzlerce din ve manevi inanç olmasına rağmen, öğretileri dünyadaki insanların çoğunluğu tarafından kabul edilmiş bazı büyük inançlar var ve bunları ana gruplara ayırmak mümkün. Bu gruplar içinde bile farklı mezhepler ve dini uygulama türleri görülüyor. Örneğin, dini uygulamaları çok farklı olmasına rağmen Güney Baptistleri ve Roma Katolikleri, Hristiyan olarak kabul edilir.

Dünyada en çok inanılan, yaygın dinler İbrahimî olanlardır

Dünyanın en yaygın dinlerinden üçünün İbrahimî dinler olduğu bilinmektedir. Bu dinlerin hepsi İbrahim Peygamber'in gösterdiği Tanrı'ya inanır. Özlerinde her bir din diğerini müjdeler. Doğuş sırasına göre: Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam.

Dünyadaki en büyük dinler: En çok hangi dinlere inanılıyor?

Dünyada Hristiyanlık dinine mensup kişi sayısı

2.116.909.552 inanan (1.117.759.185 Roma Katolik, 372.586.395 Protestan, 221.746.920 Ortodoks ve 81,865,869 Anglikan). Hristiyanlar dünya nüfusunun neredeyse yüzde otuzunu oluşturuyor. Din, birinci yüzyılda Yahudilikten doğdu. Onun takipçileri İsa Mesih'in Eski Ahit'te anlatıldığı üzere Tanrı'nın oğlu olduğuna inanıyor. Hristiyanlığın üç ana mezhebi var: Roma Katolikliği, Doğu Ortodoksluğu ve Protestanlık.

Dünyada İslam dinine mensup kişi sayısı

Dünya çapında 1.282.780.149 Müslüman bulunmaktadır. İslam Ortadoğu'da çok popüler olmasına rağmen Müslümanlık Araplara özgü değildir. Öyle ki en büyük Müslüman millet Endonezya'dır. Müslümanlar yalnızca bir Tanrı (Allah) olduğuna ve Hz. Muhammed'in son elçi olduğuna inanır. Medya tasviplerinin aksine İslam şiddet içeren bir din değil. İslam'da Sünni ve Şii şeklinde iki ana mezhep var.

Dünyada Hinduizm dinine mensup kişi sayısı

Dünyada 856,690,863 Hindu bulunuyor. En eski dinlerden biridir ve çoğunlukla Hindistan'da ve Güney Doğu Asya'da uygulanmaktadır. Bazıları Hinduizm'i bir din olarak görürken, diğerleri onu manevi bir uygulama veya yaşam biçimi olarak görür. Hinduizm'deöne çıkan inanç Purusartha ya da "insan arayışı nesnesi" inancıdır. Dört Purusartha dharma (doğruluk), Artha (refah), kama (aşk) ve moksa (kurtuluş) olarak sıralanır.

Dünyada Budizm dinine mensup kişi sayısı

Dünya çapında 381.610.979 inananı var. Hinduizm gibi, Budizm de manevi bir uygulama olan başka bir dindir. Aynı zamanda Hindistan kökenlidir. Budizm ile Hinduizm arasında dharma inancı ortaktır. Budizm'in üç kolu var: Theravada, Mahayana ve Vajrayana. Pek çok Budist acı çekerek aydınlanmayı veya kurtuluşa ermeyi arar.

Dünyada Sih dinine mensup kişi sayısı

Bu Hint dini 25,139,912 üyeye sahiptir ve ilginçtir çünkü genellikle din değiştirmeyi gerektirmez. 1500'lü yıllarda Kuzey Hindistan'da yaşamış on guru tarafından yazılmıştır. Sihizm'in güçlü etnik bağları olduğundan, bazıları onu bir dinden daha çok etnik köken olarak görmektedir.

Dünyada Yahudi dinine mensup kişi sayısı

14.826.102 inananı ile İbrahimî dinlerin en küçüğüdür. Sihler gibi onlar da bir etnik gruptur. Yahudiliğin birçok farklı kolu var ancak en popülerleri şu anda Ortodoks, Reform ve Muhafazakar'lar oluyor.

Dünyada diğer inanç türlerine mensup kişi sayısı

Dünyanın büyük bir kısmı yukarıdaki dinlerden birini takip ederken 814,146,396 kişi hala daha küçük dinlere inanmaktadır. 801,898,746, kişi kendilerinin dindar olmadığını düşünmekte ve 152,128,701 kişi ise hiçbir şekilde yüce bir varlığa inanmayan ateisttir.