Hong Kong'un Tarihi, Etnik Yapısı, Dili, İklimi ve Yönetim Biçimi

Hong Kong'un yaklaşık 30 yıl önce başlayan teknoloji yatırımları hız kesmeden devam ediyor.

Çin'in güney kıyısında yer alan Hong Kong, Çin'deki iki özel idari bölgeden biridir. Eski İngiliz Hong Kong bölgesi Çin'in bir parçası olmakla birlikte, yüksek düzeyde özerkliğe sahiptir ve Çin eyaletlerinin yasalarına uymak zorunda değildir. Ülke iyi yaşam kalitesi ve İnsani Gelişme Endeksi'ndeki yüksek sıralaması ile bilinir.

Hong Kong'un 35.000 Yıllık Tarihi

Arkeolojik kanıtlar, insanların bu bölgede en az 35.000 yıldır bulunduğunu göstermiştir. Çıkartılan eserlerin Paleolitik ve Neolitik döneme ait olduğu görülmüştür. Çin Şi Huang MÖ 214'de bölgeyi ele geçirdikten sonra bölge Çin Hanedanlığı'nın bir parçası oldu.

hong kong bayrak
Kırmızı bayrağın merkezinde beş beyaz bauhinia (orkide) çiçeği yaprağı yer alır.

Qin (Çin) Hanedanlığı çöktükten sonra bölge 206'da Nanyue Krallığı'na bağlandı. MÖ 111'de Nanyue Krallığı, Han Hanedanlığı İmparatoru Wu tarafından fethedildi. Burası daha sonra Tang Hanedanlığı'nın bir parçası oldu ve MS 736'da bölgeyi koruması için askeri bir kasaba kuruldu. 1276'da Moğollar bölgeyi işgal etti ve yerleşim yerlerinin çoğu taşındı.


İlgili: Çin'in Önemli Hanedanlarının Listesi


Hong Kong Ulus Kimliğini Oluşturan Kültürel Hareketler ve Figürler

Hong Kong, Çin, İngiliz ve diğer Güneydoğu Asya kültürleri de dahil olmak üzere çeşitli etkilere dayanan zengin bir kültürel mirasa sahiptir. Bölge yıllar boyunca aralarında Wong Kar-wai, Bruce Lee ve Amy Tan gibi isimlerin de bulunduğu çok sayıda etkili sanatçı, film yapımcısı ve yazar yetiştirmiştir. Bununla birlikte, Hong Kong'un kültürel kimliğinin Çin'in artan etkisiyle erozyona uğradığına dair endişeler vardır ve bazı eleştirmenler bölgenin daha homojenleştiğini ve daha az farklı hale geldiğini savunmaktadır.

Hong Kong İngilizlere Aitti

Hong Kong'a gelen ilk Avrupalılar 1513'te Portekizlilerdi. Bölgede hızlı bir şekilde ticaret alanları kurdular ve Çin ordusuyla çatışmaları sonucu bölgeden zorla atıldılar. 1699'da İngiliz Doğu Hindistan Şirketi ilk olarak Çin'e girdi ve Kanton'da ticaret garnizonları kurdu.

hong kong İngiliz Doğu Hindistan Şirketi bayrağı
İngiliz Doğu Hindistan Şirketi

1800'lerin ortasında, Çin ile İngiltere arasında Birinci Afyon Savaşı (bkz: Çay endüstrisinin karanlık tarihi) gerçekleşti ve Hong Kong, 1841'de İngiliz kuvvetleri tarafından işgal edildi. 1842'de ada, Nanking Antlaşması altında İngiltere'ye verildi. 1898'de İngiltere, daha sonra Yeni Bölgeler olarak bilinen Lantau Adası'nı ve yakındaki toprakları da aldı.

Hong Kong II. Dünya Savaşı'nda İstila Edildi

1941'de II. Dünya Savaşı sırasında, Japonya İmparatorluğu Hong Kong'u işgal etti ve İngiltere sonunda Hong Kong Savaşı'yla bölgedeki kontrolünü Japonya'ya devretti. 1945'te İngiltere koloninin kontrolünü yeniden ele geçirdi.

1950'lerde ülke hızla sanayileşmiş ve ekonomisi hızla büyümeye başlamıştır. 1984'te İngiltere ve Çin, Hong Kong'u 1997'de Çin'e teslim edecek olan Çin-İngiliz Ortak Deklarasyonu'nu imzaladılar. Bu anlaşmaya göre Hong Kong en az 50 yıl yüksek düzeyde bağımsız kalacaktı.

Hong Kong'un Tekrar Çin'e Verilmesi

1 Temmuz 1997'de Hong Kong resmen İngiltere'den Çin'e transfer edildi ve Çin'in ilk özel idari bölgesi oldu. O zamandan beri ekonomisi büyümeye devam etti ve bölgedeki en istikrarlı ve en kalabalık bölgelerden biri haline geldi.

Hong Kong Siyasi Sistemi 1997'de Çin'e Devredilmesinden Sonra Nasıl Gelişti?

Hong Kong, "Bir Ülke, İki Sistem" olarak bilinen ve Çin'in genel siyasi yapısı içinde yüksek derecede özerklik sağlayan benzersiz bir siyasi sisteme sahiptir. Ancak son yıllarda Pekin'in 2020 yılında tartışmalı bir ulusal güvenlik yasasını yürürlüğe koyması da dahil olmak üzere Hong Kong'un işlerine artan müdahalesi konusunda endişeler var. Bölge ayrıca demokratik reform, sosyal eşitsizlik ve polis şiddeti gibi konularda yaygın protestolara sahne oldu.

Hong Kong'un Özerk Hükümet Biçimi

Bugün Hong Kong hala Çin'in özel idari bölgesi olarak yönetiliyor. Bir devlet ve bir hükümet başkanından oluşan kendi yürütme organına ve meclisine sahip.

Yasama organı tek bir Yasama Meclisi'nden oluşur ve hukuk sistemi Çin yasalarına ek olarak İngiliz yasalarına da dayanmaktadır. Hong Kong'un yargı organı bir Son Temyiz Mahkemesi, bir Yüksek Mahkeme'nin yanı sıra bölge mahkemeleri, sulh ceza mahkemeleri ve diğer alt düzey mahkemelerden oluşmaktadır.

Hong Kong'un Çin'den özerklik kazanamadığı tek alanlar dış işleri ve savunma konularıdır.

Hong Kong'un Finans Dünyası

Hong Kong, dünyanın en büyük uluslararası finans merkezlerinden biridir ve düşük vergili, serbest ticareti güçlü bir ekonomiye sahiptir. Ekonomi, uluslararası ticarete oldukça bağımlı bir serbest piyasa etrafında döner.

Hong Kong'daki finans ve bankacılık dışındaki başlıca endüstriler tekstil, giyim, turizm, nakliye, elektronik, plastik, oyuncak ve saatlerdir.

Tarım, Hong Kong'un yalnızca bazı bölgelerinde uygulanmaktadır ve bu endüstrinin ana ürünleri taze sebzeler, kümes hayvanları, domuz eti ve balıktır.

Hong Kong'un Küresel Ekonomideki Rolü ve ABD-Çin Ticaret Savaşı'nın Etkisi?

Hong Kong, son derece gelişmiş bir altyapıya ve iş dostu olmasıyla tanınan önemli bir finans ve iş merkezidir. Ancak bölgenin ekonomik büyümesi, ABD-Çin ticaret savaşı, COVID-19 salgını ve devam eden siyasi huzursuzluk gibi çeşitli faktörlerden etkilenmiştir. Özellikle Çin'in ülke içinde başka finans merkezleri geliştirmeye çalışması nedeniyle Hong Kong'un ekonomik modelinin uzun vadede sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler de bulunmaktadır.

Hong Kong ve Yoğun Nüfusu

Nüfusu 7.326.508 insanla (Temmuz 2017 tahmini) oldukça büyüktür. Ayrıca toplam yüz ölçümü 1.104 kilometrekare olduğu için dünyanın en yoğun nüfuslarından birini barındırır. Hong Kong'un nüfus yoğunluğu kilometrekare başına 6.451 kişidir. Yoğun nüfusundan dolayı toplu taşıma ağı oldukça gelişmiştir ve nüfusunun yaklaşık %90'ı bunu kullanmaktadır.

Çin'in Güney Sahili'nde Yer Almaktadır

Ülke Çin'in güney kıyısında, İnci Nehri Deltası'nın yakınında yer almaktadır. Makao'nun yaklaşık 60 km doğusunda olup, doğu, güney ve batıda Güney Çin Denizi ile çevrilidir. Kuzeyde sınırlarını Çin'in Guangdong eyaletindeki Shenzhen ile paylaşır. Ülkenin 1.104 kilometrekarelik alanı, Hong Kong Adası, Kowloon Yarımadası ve Yeni Bölgeler'den oluşur.

Hong Kong'un Dağlık Arazisi

Hong Kong'un topografyası değişkendir. Genel olarak tepeleri çok dik, engebeli ve dağlıktır. Bölgenin kuzeyi ovalardan oluşmaktadır. En yüksek noktası 957 metre ile Tai Mo Shan'dır.

Hong Kong'un Güzel Havası

Ülkenin iklimi subtropikal muson olarak kabul edilir. Bu nedenle kışın serin ve nemli, ilkbahar ve yaz ayları sıcak ve yağmurludur. Sonbaharları ise ılık geçer. Subtropikal bir iklimi olduğundan ortalama sıcaklıklar yıl boyunca fazla değişmez.

Hong Kong'un Coğrafyasının Kimliği Üzerindeki Etkisi

Hong Kong'un Doğu ve Güneydoğu Asya'nın kesişme noktasındaki konumu, gelişiminde ve kimliğinde önemli bir rol oynamıştır. Bölge uzun zamandır bir ticaret ve ticaret merkezi olmuştur ve limanı dünyanın en işlek limanlarından biridir. Ancak Hong Kong'un coğrafyası onu tayfun ve deprem gibi doğal afetlerin yanı sıra komşu ülkelerden gelen jeopolitik baskılara karşı da savunmasız hale getirmiştir. Zaman içinde Hong Kong'un çevresindeki bölgeyle olan ilişkisi değişmiş ve bölge Çin'in daha geniş ekonomik ve siyasi hedeflerinde giderek daha önemli bir rol oynamaya başlamıştır.

Hong Kong Hakkında Sık Sorulanlar

Hong Kong nedir ve dili ve başkenti neresidir?

Hong Kong, Çin'in güney kıyısında yer alan ve Güney Çin Denizi'ne kıyısı olan Çin'in özel bir idari bölgesidir. Hong Kong, Çin'in özel bir idari bölgesi olduğu için bir başkenti yoktur. Hong Kong'un resmi dilleri Çince (Kantonca) ve İngilizcedir.

Hong Kong'un para birimi nedir?

Hong Kong'un para birimi Hong Kong dolarıdır.

Hong Kong'un ekonomisi nasıldır?

Hong Kong, güçlü finans ve ticaret sektörleriyle bilinen oldukça gelişmiş bir serbest piyasa ekonomisine sahiptir. Asya'da önemli bir finans merkezidir.

Hong Kong'un siyasi sistemi nasıldır?

Hong Kong, Çin'in özel bir idari bölgesi olarak "bir ülke, iki sistem" ilkesiyle benzersiz bir siyasi sisteme sahiptir. İcra Kurulu Başkanı Hong Kong hükümetinin başıdır ve Yasama Konseyi tek kamaralı yasama organıdır.

Hong Kong'da eğitim sistemi nasıldır?

Hong Kong, akademik başarıya güçlü bir vurgu yapan oldukça gelişmiş bir eğitim sistemine sahiptir. Eğitim 15 yaşına kadar tüm öğrenciler için zorunludur.

Geleneksel Hong Kong yemekleri nelerdir?

Bazı geleneksel Hong Kong yiyecekleri arasında dim sum, wonton eriştesi, kızarmış et ve yumurtalı tart bulunmaktadır.

Hong Kong bölgesindeki popüler turistik yerler hangileridir?

Hong Kong'daki bazı popüler turistik yerler arasında Victoria Peak, Hong Kong Disneyland Resort, Big Buddha ve Avenue of Stars bulunmaktadır.

Hong Kong'un nüfusu ne kadardır?

2021 yılı itibarıyla Hong Kong'un nüfusu yaklaşık 7,5 milyon kişidir.