Kırsalda Yaşayanlar Kentli Komşularına Göre Kendilerini Daha Az Yalnız Hissediyor

Glasgow Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, İskoçya'nın kırsal kesimlerinde yaşayan insanların yalnızlık ve kötü refah yaşama olasılığı kentsel alanlarda yaşayanlara göre daha düşüktür.

depresyon

Journal of Public Health dergisinde yayımlanan çalışmada, kentte ve kırsalda yaşayan bireyler arasındaki yalnızlık, sosyal destek ve sosyal ağ farklılıkları incelendi. Araştırmacılar, kent ve kır sakinlerine verilen sosyal destek düzeyleri genel olarak aynı olsa da, kent sakinlerinin daha yüksek yalnızlık oranlarına ve genel olarak daha kötü refah düzeyine sahip olduğunu tespit etti.

Yalnızlık, daha kötü fiziksel ve ruhsal sağlık, daha fazla sağlık hizmeti kullanımı ve hatta erken ölüm dahil olmak üzere bir dizi olumsuz sonuçla ilişkilidir. İskoçya'da her beş yetişkinden biri yalnız olduğunu bildirirken, İngiltere'de 3 milyondan fazla yetişkin yakın zamanda yapılan bir ankette sık sık veya her zaman yalnız hissettiğini bildirmiştir.

Sorunun küresel ölçeğinin farkına varan Dünya Sağlık Örgütü, 2021 yılında yalnızlığın bir halk sağlığı önceliği olması gerektiğini duyurdu.

Çalışma, İskoçya'nın kentsel ya da kırsal kesimlerinde yaşıyor olmalarından bağımsız olarak, yalnızlığın kişilerin refahına zarar verdiğini göstermiştir. Çalışma aynı zamanda hem sosyal desteğin hem de sosyal ağların algılanan duygusal yakınlığının daha iyi refahla ilişkili olduğunu ortaya koymuştur ki araştırmacılar bu durumun "bireyin genel refahı için yakın sosyal temasın önemini teyit ettiğini" vurgulamaktadır.

Bununla birlikte, kırsal ve kentsel ağlar arasında, kırsal bölgelerdeki bireylerin neden daha az yalnız hissettiklerini açıklamaya yardımcı olabilecek bir fark vardır. Çalışma, hem kırsal hem de kentsel alanlarda yaşayanların sosyal ağlarının benzer büyüklükte olduğunu, ancak kırsal kesimde yaşayanların farklı yaşlardaki insanlarla daha fazla temas kurduğunu ortaya koydu.

Üniversitenin MRC/CSO Sosyal ve Halk Sağlığı Bilimleri Biriminde Araştırma Görevlisi olan çalışma lideri Emily Long şunları söyledi: "Bu durumun kırsal alanlardaki nüfusun daha az olması, sosyal havuzu sınırlandırması ve kırsal kesimdeki yetişkinleri kendilerinden farklı yaşam evrelerindeki insanlarla sosyal ilişkiler kurmaya teşvik etmesinden kaynaklanabileceğine inanıyoruz.

"Çalışmamız, ilişkilerin birden fazla boyutunun esenlik için önemli olduğunu ve bu ilişkileri güçlendirmeye yönelik çabalara özellikle kentsel alanlarda ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor. Bu ortamlarda insanları yalnızlığa karşı daha savunmasız kılan bir şeyler var.

"Araştırmamız, programların ve girişimlerin, yalnızca daha fazla sosyal bağlantı kurmayı amaçlayan faaliyetlere güvenmek yerine, destek alışverişini geliştirmeye ve mevcut ilişkilerde yakınlık kurmaya odaklanması gerektiğini göstermektedir."