Kategoriler
Bilim & İnsan

Aşırı yoksulluk nedir? Tanımı, sonuçları, en çok görülen ülkeler ve alınan önlemler

Dünyada 700 milyondan fazla insan uluslararası aşırı yoksulluk düzeyi olarak kabul edilen günlük 1,90 dolar gelirin altında yaşıyor. 1990'da bu sayı 1,9 milyardı. Yoksulluk dünya genelinde hızla azalsa da Sahra Altı Afrika'da durum tam tersi. 2030'da her 10 aşırı yoksul insandan 9'u bu bölgede yaşayacak. Bu insanların maruz kaldığı aşırı yoksulluk koşulları insanlık dışıdır. Bunlar en çok Haiti ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DRC) gibi ülkelerin vatandaşlarında görülüyor. Gine, Uganda, Honduras, Cibuti, Laos, Gürcistan, Bolivya ve Kolombiya gibi ülkelerde her gün 2 dolardan daha az kazanan aşırı yoksul insanlar var. Aşırı yoksulluğun en çok olduğu ülkelerde vatandaşların karşılaştığı bazı zorluklar arasında şunlar var:

Yetersiz beslenme

Yetersiz beslenme yoksulluğun en yaygın sonucu olarak öne çıkıyor. Bu etki, düşük gelirli aile geçmişine sahip çocuklar arasında yaygın olarak görülür. Besleyici yemeklere erişim yoksul ailelerin nadiren zevk aldığı bir lüks. Çünkü düzgün yemeğe ödeyecek paraları yoktur ve günde çoğunlukla sadece tek öğünleri vardır. Besleyici gıdalar pahalıdır ve bu nedenle fakir insanların karşılamayacağı bir harcamadır. Ayrıca yoksulluk içinde olan ülkelerdeki insanlar yaşamlarını tempoyla sürdürebilecek kadar yemek yiyemez ve üretken olamazlar.

Zayıf sağlık

Azalan veya kötüleşen sağlık koşulları yoksulluğun en çok deneyimlenen etkilerindendir. Kötü sağlık koşulları genellikle bu insanların doğru beslenme ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek kaynağa sahip olmamalarından kaynaklanıyor. Sağlıklı gıdalar üzerinden beslenmek hastalıklarla savaşmayı ve salgınları önlemeyi sağlar. Uganda gibi bu ülkelerin çoğunda kötü temizlik standartları hastalıkların yayılmasını arttırıyor.

Yaşam süresi ve çocuk ölümleri

Bir toplumun yaşam süresi aşırı yoksulluktan fazlasıyla etkilenir. Gabon gibi yüksek yoksulluk düzeyine sahip ülkelerin çoğunda yaşam süresi Almanya ve Fransa gibi gelişmiş ülkelerin ortalamasının ve dünya genelindeki ortalama yaşam süresinin neredeyse 30 yıl altındadır. Şaşırtıcı bir şekilde Gine, Honduras ve Cibuti gibi fakir ülkelerde doğumda çocuk ölümü son derece yüksektir.

Alınan önlemler

Bolivya ve Kolombiya gibi Güney Amerika ülkeleri yoksulluk düzeyini yükseltmek adına adımlar attı. Genetiği değiştirilmiş organizmaların gelişimi gibi bilimsel önlemlerin benimsenmesi gıda kıtlığını azaltmak için seçilen birincil yaklaşımlar arasında. Gıda üreten projelerin üstlenilmesi pahalıdır, ancak Honduras gibi gelişmekte olan ülkeler tarafından kullanılırsa yetersiz beslenmeyi azaltmaya yardımcı olabilir.

Laos ve Gürcistan gibi aşırı yoksul nüfuslara sahip gelişmekte olan ülkeler ise gelir getirici bir strateji olarak altyapı gelişimine odaklanıyor. Bu gelir odaklı projeler vatandaşlara iş imkanı sağlarken üretkenliklerini artırıyor. Bu projeler arasında iş gücünün yoğun olduğu otoyollar, elektrik santralleri ve sulama tesislerinin inşası var.

Üçüncü dünya ülkelerinde ise insan kaynaklarının geliştirilmesi tavsiye ediliyor. Okullar, meslek yüksekokulları ve teknik eğitim kurumları gibi eğitim tesislerine yatırım yaparak okuryazarlık düzeylerini geliştirmeye, insanlara öğrenme yoluyla beceri kazandırmaya ve öğretmeye yardımcı olur. Sağlıklı bir ulus meydana getirmek için sağlık merkezleri, hastaneler ve eczaneler inşa etmeye odaklanan ülkeler var. Bu önlemlerin tümü yoksulluk düzeylerini ortadan kaldırmak için izlenen aktif çabalar arasındadır.

İyi sağlık, yüksek eğitim düzeyleri ve pratik beceriler istihdam faaliyetlerinin artışıyla sonuçlanabilir ve serbest meslek sahibi işletmelerin karlılığını artırabilir. Böylece yoksullukla mücadele teşvik edilir. Bu stratejilerin benimsenmesi ve uygulanması, bu ülkelerdeki aşırı yoksulluğun azaltılmasına yardımcı olacaktır.

ÜlkeAşırı yoksul insanların günlük geliri
1. Kongo Demokratik Cumhuriyeti1,36$
2. Haiti1,47$
3. Gine1,72$
4. Uganda1,73$
5. Honduras1,74$
6. Cibuti1,76$
7. Laos1,76$
8. Gürcistan1,81$
9. Bolivya1,81$
10. Kolombiya1,85$

Yazar Burcu Kara

Genellikle modern tarih, yakın tarih ve popüler bilim üstüne içerikler üretiyor. Özel ilgi alanları arasında Kuzey Afrika ve Güney Amerika'nın sömürge tarihi ve Avrupa'daki eski monarşiler yer alıyor.