Aşırı Yoksulluk Nedir? En Yoksul Ülkeler ve Sonuçları

Yazar Burcu Kara
aşırı yoksulluk

Dünyada 700 milyondan fazla insan uluslararası aşırı yoksulluk düzeyi olarak kabul edilen günlük 1,90 dolar gelirin altında yaşıyor. 1990'da bu sayı 1,9 milyardı. Yoksulluk dünya genelinde hızla azalsa da Sahra Altı Afrika'da durum tam tersi. 2030'da her 10 aşırı yoksul insandan 9'u bu bölgede yaşayacak.

Bu insanların maruz kaldığı aşırı yoksulluk koşulları insanlık dışıdır. Bunlar en çok Haiti ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DRC) gibi ülkelerin vatandaşlarında görülüyor. Gine, Uganda, Honduras, Cibuti, Laos, Gürcistan, Bolivya ve Kolombiya gibi ülkelerde her gün 2 dolardan daha az kazanan aşırı yoksul insanlar var. Aşırı yoksulluğun en çok olduğu ülkelerde vatandaşların karşılaştığı bazı zorluklar arasında şunlar var:

Yetersiz Beslenme

Yetersiz beslenme yoksulluğun en yaygın sonucu olarak öne çıkıyor. Bu etki, düşük gelirli aile geçmişine sahip çocuklar arasında yaygın olarak görülür. Besleyici yemeklere erişim yoksul ailelerin nadiren zevk aldığı bir lüks. Çünkü düzgün yemeğe ödeyecek paraları yoktur ve günde çoğunlukla sadece tek öğünleri vardır. Besleyici gıdalar pahalıdır ve bu nedenle fakir insanların karşılamayacağı bir harcamadır. Ayrıca yoksulluk içinde olan ülkelerdeki insanlar yaşamlarını tempoyla sürdürebilecek kadar yemek yiyemez ve üretken olamazlar.

Zayıf Sağlık

Azalan veya kötüleşen sağlık koşulları yoksulluğun en çok deneyimlenen etkilerindendir. Kötü sağlık koşulları genellikle bu insanların doğru beslenme ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek kaynağa sahip olmamalarından kaynaklanıyor. Sağlıklı gıdalar üzerinden beslenmek hastalıklarla savaşmayı ve salgınları önlemeyi sağlar. Uganda gibi bu ülkelerin çoğunda kötü temizlik standartları hastalıkların yayılmasını arttırıyor.

Yaşam Süresi ve Çocuk Ölümleri

Bir toplumun yaşam süresi aşırı yoksulluktan fazlasıyla etkilenir. Gabon gibi yüksek yoksulluk düzeyine sahip ülkelerin çoğunda yaşam süresi Almanya ve Fransa gibi gelişmiş ülkelerin ortalamasının ve dünya genelindeki ortalama yaşam süresinin neredeyse 30 yıl altındadır. Şaşırtıcı bir şekilde Gine, Honduras ve Cibuti gibi fakir ülkelerde doğumda çocuk ölümü son derece yüksektir.

Aşırı Yoksulluğa Karşı Alınan Önlemler

Bolivya ve Kolombiya gibi Güney Amerika ülkeleri yoksulluk düzeyini yükseltmek adına adımlar attı. Genetiği değiştirilmiş organizmaların gelişimi gibi bilimsel önlemlerin benimsenmesi gıda kıtlığını azaltmak için seçilen birincil yaklaşımlar arasında. Gıda üreten projelerin üstlenilmesi pahalıdır, ancak Honduras gibi gelişmekte olan ülkeler tarafından kullanılırsa yetersiz beslenmeyi azaltmaya yardımcı olabilir.

Laos ve Gürcistan gibi aşırı yoksul nüfuslara sahip gelişmekte olan ülkeler ise gelir getirici bir strateji olarak altyapı gelişimine odaklanıyor. Bu gelir odaklı projeler vatandaşlara iş imkanı sağlarken üretkenliklerini artırıyor. Bu projeler arasında iş gücünün yoğun olduğu otoyollar, elektrik santralleri ve sulama tesislerinin inşası var.

Üçüncü dünya ülkelerinde ise insan kaynaklarının geliştirilmesi tavsiye ediliyor. Okullar, meslek yüksekokulları ve teknik eğitim kurumları gibi eğitim tesislerine yatırım yaparak okuryazarlık düzeylerini geliştirmeye, insanlara öğrenme yoluyla beceri kazandırmaya ve öğretmeye yardımcı olur. Sağlıklı bir ulus meydana getirmek için sağlık merkezleri, hastaneler ve eczaneler inşa etmeye odaklanan ülkeler var. Bu önlemlerin tümü yoksulluk düzeylerini ortadan kaldırmak için izlenen aktif çabalar arasındadır.

İyi sağlık, yüksek eğitim düzeyleri ve pratik beceriler istihdam faaliyetlerinin artışıyla sonuçlanabilir ve serbest meslek sahibi işletmelerin karlılığını artırabilir. Böylece yoksullukla mücadele teşvik edilir. Bu stratejilerin benimsenmesi ve uygulanması, bu ülkelerdeki aşırı yoksulluğun azaltılmasına yardımcı olacaktır.

ÜlkeAşırı yoksul insanların günlük geliri
1. Kongo Demokratik Cumhuriyeti1,36$
2. Haiti1,47$
3. Gine1,72$
4. Uganda1,73$
5. Honduras1,74$
6. Cibuti1,76$
7. Laos1,76$
8. Gürcistan1,81$
9. Bolivya1,81$
10. Kolombiya1,85$

Aşırı Yoksulluk ile İlgili Sık Sorulanlar

Aşırı yoksulluk nedir?

Dünya Bankası'na göre aşırı yoksulluk, günde 1,90 dolardan daha az bir gelirle yaşamak olarak tanımlanmaktadır. Bu, aşırı yoksulluk içinde yaşayan insanların gıda, barınma ve sağlık hizmetleri gibi temel ihtiyaçlara erişemediği anlamına gelir.

Dünya çapında kaç kişi aşırı yoksulluk içinde yaşamaktadır?

Dünya Bankası'na göre, 2019 yılı itibariyle küresel nüfusun tahmini %9,2'si veya yaklaşık 703 milyon insan aşırı yoksulluk içinde yaşamaktadır.

Aşırı yoksulluğun yaygın nedenleri nelerdir?

Aşırı yoksulluğun nedenleri arasında ekonomik eşitsizlik, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim eksikliği, çatışma ve siyasi istikrarsızlık, doğal afetler ve iklim değişikliği gibi çevresel faktörler ve cinsiyet, ırk ve etnik köken gibi faktörlere dayalı ayrımcılık sayılabilir.

Aşırı yoksulluğu azaltmak için bazı stratejiler nelerdir?

Aşırı yoksulluğu azaltmaya yönelik stratejiler arasında ekonomik büyüme ve kalkınmanın teşvik edilmesi, eğitim ve sağlık hizmetlerine yatırım yapılması, nakit transferleri ve gıda yardımı gibi sosyal güvenlik ağlarının sağlanması, altyapının iyileştirilmesi ve siyasi istikrarsızlık ve çatışmaların ele alınması sayılabilir.

Aşırı yoksulluk tarihsel olarak nasıl tanımlanmıştır?

Tarihsel olarak aşırı yoksulluk, zamana ve yere bağlı olarak farklı şekillerde tanımlanmıştır. Orta Çağ Avrupa'sında genellikle evsizlik ve dilencilikle ilişkilendirilirken, 19. ve 20. yüzyılın başlarında genellikle gıda, barınma ve giyim gibi temel ihtiyaçların karşılanamaması olarak tanımlanmıştır.

Tarihte aşırı yoksullukla mücadele çabalarının bazı önemli örnekleri nelerdir?

Aşırı yoksullukla mücadele çabalarının önemli örnekleri arasında Ortaçağ Avrupa'sında yoksul evleri ve imarethanelerin kurulması, Büyük Buhran sırasında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki New Deal (Yeni Düzen) programları ve küresel yoksulluğu azaltmak için 2000 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Milenyum Kalkınma Hedefleri yer almaktadır.