Gece Okumak Gözlerinize Zarar Verir mi?

Eğitimde geçirilen saat sayısı ile görme bozukluğu arasında güçlü bir bağlantı var. Ancak bunun suçlusu aslında okumanın hangi dereceye kadar gerçekleştiğidir.

kitap okuma gece akşam

İnsanlar genetiğin miyopluğu belirlemede birincil faktör olduğuna ve çevresel faktörlerin sadece çok küçük bir rolü olduğuna inanıyordu. Bu inanç elli yıl kadar önce de vardı. Ancak maymunlar ve kuşlarla yapılan deneyler, bu tür görme bozukluklarının isteyerek oluşturulabileceğini göstermiştir. 

Örneğin, tavuklara görme yetilerini engelleyen özel olarak tasarlanmış mat gözlükler takıldı. Bunun doğrudan bir sonucu olarak civcivlerin gözbebekleri büyümeye başladı. Bu nedenle, göz merceği tarafından oluşturulan resim artık retinaya tam olarak yansıtılamadı ve bu da civcivlerin miyop olmasına neden oldu.

Görme Bozukluğu Göz Bebeği Boyutunda Artışa Yol Açıyor

Araştırmalar, göz bebeğinin aşırı genişlemesini önlemek için retinadaki ince ayrıntıların odakta olması gerektiğini göstermiştir. Bu durum insanlar için de geçerlidir. Örneğin, bir çocuğun göz merceği küçükken bulanıksa, yaşlandıkça miyopluk geliştirme ihtimali vardır. Bunun nedeni, gözün görünürdeki uzak görüşü düzeltmeye çalışacak olmasıdır.

Ancak ışık eksikliği de bu etkiye neden olabilir. Bilim insanları civcivlere bir tür güneş gözlüğü taktıklarında, onları sürekli düşük ışıkta yaşamaya zorladılar. Bunu, ışık eksikliğinin etkisini inceleyebilmek için yaptılar. Bu tavuklar da miyop oldu, ancak mat gözlük takan akranlarına göre çok daha düşük bir derecede.

Miyopluk Öğrenci Nüfusu Arasında Yayılıyor

Asıl soru şu: Bu durum insanlar için ne anlama geliyor? Odanın karanlık bir köşesinde ya da battaniyenin altında kitap okumak gözlere uzun vadede zarar verir mi? Bu soruya verilecek en uygun yanıtın "hayır" olduğu konusunda görüş birliği vardır. Çünkü birçok araştırma, miyopluk veya uzağı görememe yaygınlığının son birkaç yıl ve on yıllar içinde, özellikle de öğrenciler arasında önemli ölçüde arttığını göstermiştir.

Eğitimde geçirilen toplam saat sayısı ile görme bozukluğu arasında güçlü bir bağlantı vardır. Örneğin, Asya'da eğitim seviyesi arttıkça ve çocuklar okulda ve ev ödevlerinde daha fazla zaman geçirdikçe miyopluktan muzdarip gençlerin sayısında önemli bir artış olmuştur.

Güneş Işığı ile Tetiklenen Dopamin

Peki, miyopluk gibi görme bozuklukları ne ölçüde okumaya bağlı? Bu konudaki sonuçlar kesin değil. Ancak uzmanlar, gençlerin okumaya ayırdıkları zamandan ziyade evde oturarak daha fazla zaman geçirmelerinin daha olası olduğuna inanıyor. Son araştırmalar, gençleri dışarıda daha fazla zaman geçirmeye teşvik etmenin çocuklukta miyopluk riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir. 

Zira güçlü güneş ışığına maruz kalmak dopamin nörotransmitterinin göz içinde üretilmesini uyarır. Bu da göz bebeğinin sağlıksız bir şekilde genişlemesini engeller. Gençler dışarıda daha fazla, içeride daha az zaman geçirirlerse, olumsuz etki daha az olacaktır.

Şehirlerde ve Kırsal Bölgelerde Yaşayanlar

Araştırmaya göre bu bağlantı, şehirlerde yaşayan çocukların miyop olma riskinin kırsal bölgelerde yaşayan çocuklara kıyasla neden daha yüksek olduğunu da açıklıyor: Şehirlerde yaşayan çocuklar, kırsal bölgelerde yaşayan çocuklara kıyasla açık havada oynamaya daha az zaman ayırıyor.

Çin ve Singapur'da aileleri daha fazla açık hava boş zaman faaliyetlerine katılmaya teşvik etmek için deneysel girişimler halihazırda devam etmektedir. Dolayısıyla, açık havada daha fazla zaman geçiren kitap kurtlarının gözlerine herhangi bir zarar gelmeyeceğini söyleyebiliriz.

Çalışmanın bulguları, bunun yakın görüşün bir sonucu olarak gözlere binen yükü en azından kısmen telafi edebileceğine dair güçlü kanıtlar olduğunu gösteriyor.