Naziler Alman Gençlerinin Zihinlerini Nasıl Ele Geçirdi?

Hitler Gençliği korkutucu ve güçlü bir örgüttü, ancak Nazilerin Almanya'daki gençlerin zihinlerini ele geçirme yöntemlerinden sadece biriydi.

Hitler Gençliği-Hitlerjugend Bayrağı
Hitler Gençliği-Hitlerjugend Bayrağı

Pek çok kişi Nazileri tüm zamanların en şeytani siyasi partisi olarak görüyor ve bu konuda tartışmak zor. Ari ırkın üstünlüğüne duydukları ateşli inançla Almanya'yı faşist bir devlete dönüştürdüler ve insanlık tarihinin en kötü suçlarından birini işlediler: Holokost.

Naziler ideolojilerinin yüzyıllar boyunca yaşamasını amaçlıyordu, bu nedenle gençler uzun vadeli planlarının önemli bir parçasıydı. Eğitim sistemini Nazi propagandasıyla doldurarak ve Hitler Gençliği gibi örgütler kurarak genç nesillerin beyinlerini yıkadılar, güçlü imgeler ve ilham verici söylemlerle zihinlerini ele geçirdiler.

Hitler Gençliğinde Yaşam

Adolf Hitler, Hitler Gençliği
Adolf Hitler, Hitler Gençliği mitingi için Nürnberg'deki bir stadyuma gelirken, 1938. Kaynak: Time

Adolf Hitler 1925 yılında Kavgam'da fiziksel egzersizin önemini vurgulamıştır. Güçlü bir bedenin güçlü bir zihnin temeli olduğuna ve fiziksel gelişimin bireyin değil devletin meselesi olduğuna inanıyordu.

Hitler Gençliği bu ilkeleri uygulamaya koydu. Örgüt, erkek çocukları Nazilerin davası için savaşacak askerlere dönüştürmeyi amaçlıyordu. Hitler Gençliği'ndeki erkekler bol bol fiziksel aktivite yapıyor, kondisyonlarını geliştiriyor ve yoldaşlık duygularını geliştiriyorlardı. Yürüyüş ve kampçılık gibi aktiviteler boks, yüzme ve koşu gibi sporları tamamlıyordu.

Hitler Gençliği'ndeki erkekler Nazi propaganda filmleri de izliyordu. Bu filmlerde genç erkekler atletizm etkinliklerinde yarışıyor, yürüyüş yapmayı öğreniyor, açık havada çalışıyor, dağlara tırmanıyor ve harita, pusula, tüfek ve el bombası gibi ekipmanları kullanıyordu.

Hitler Gençliği'ne katılmayanların okul bitirme belgeleri reddedilebiliyor, çıraklık ya da iş bulmaları engelleniyordu. Bu durum ebeveynleri çocuklarının Hitler Gençliği'ne katılmasını sağlamaya itti ve 1939'da üye sayısı dokuz milyonun biraz altındaydı.

Gençlerin beyinlerinin yıkanmasının yanı sıra, Hitler Gençliği'nin daha küçük yaştaki erkek çocukları hedefleyen ve henüz on yaşındayken katılan bir başka bölümü daha vardı.

Almanya'daki Kızların Beyinlerinin Yıkanması

Hitler Gençliği'nin kadın karşılığı Alman Kızlar Birliği olarak adlandırılıyordu. Bu örgüt, kızların beyinlerini yıkayarak, gelecek nesli yetiştiren sağlıklı, doğurgan ev kadınları olmaları gerektiğine inandırdı. Beden eğitimi yine çok önemliydi ve özellikle atletizm ve jimnastiğe odaklanılıyordu. Bazıları kızların erkekleştiğini düşündüğü için bu durum örgüt içinde gerginliğe yol açtı.

Egzersiz rutinlerinin yanı sıra kızlar, Kadın Çalışma Hizmeti de dahil olmak üzere ev içi ve tarımsal faaliyetlerde yer aldılar. Tarım ya da ev sektöründe altı aylık bu çalışma dönemi 1939'da zorunlu hale geldi. Kızlar ayrıca Hitler Gençliği üyeleriyle birlikte siyasi mitinglere ve toplantılara katılıyor ve Almanya'daki festivallerde şarkı söyleyerek kalabalıkları eğlendiriyorlardı.

Hitler Gençliği'nde olduğu gibi, kızların on yaşındayken katılmalarına izin veren daha genç bir bölüm de vardı.

Sınıfta Nazi Propagandası

naziler yahudi nazi gençliği
Sınıfın önünde ayakta durmaya zorlanan Yahudi çocuklar, 1930'lar civarı. Kaynak: The Holocaust Explained

Gençlik örgütlerinin pençesinden kurtulmayı başaranlar bile Nazi propagandasından sonsuza kadar kaçamadı.

Okullar endoktrinasyon merkezleri haline geldi, çocuklar daha ders kitabını açmadan Nazi propagandasıyla karşı karşıya kaldı. Okul binalarında gamalı haç işaretleri, oyun alanında Hitler portreleri ve Nazi bayrakları yer alıyordu.

Matematik ve fizik gibi bazı dersler çok fazla değişikliğe uğramasa da, diğerlerinde dramatik değişiklikler yaşandı. Biyoloji derslerinde öğretmenler ırksal saflığı vurgulayarak Ari çocuğun (genellikle basmakalıp bir şekilde sarı saçlı ve mavi gözlü olarak tasvir edilir) üstünlüğünü Yahudi toplumu üyeleriyle karşılaştırdı. Öğretmenler kızlara evlilik partnerleri konusunda seçici olmalarını söyleyerek onları soylarını saf tutmaya ve ırklar arası üremeden kaçınmaya teşvik etti.

Tıpkı Nazi gençlik örgütleri gibi okullar da fiziksel sağlığa büyük önem veriyordu. Naziler 1934'te haftada üç derslik egzersiz programını (daha önce Weimar Cumhuriyeti döneminde kaldırılmıştı) geri getirdi. Beden eğitimi, çocukları daha sağlıklı hale getirmenin yanı sıra, liderlik becerilerini öğretmek ve çocuklara bir asker zihniyeti kazandırmak için de tasarlanmıştı.

Denemeye dayalı derslerde ise öğrencilerden Hitler'in tarihteki yeri, Yahudilerin aşağılığı ya da komünistler tarafından öldürüldükten sonra şehit olan Nazi destekçisi yazar Horst Wessel gibi konularda denemeler yazmaları isteniyordu. Coğrafya dersleri de Nazi propagandasının etkisi altındaydı; ders kitaplarında jeopolitik, Cermen kabilelerinin tarih boyunca yayılması ve Alman üstünlüğü vurgulanıyordu.

Naziler, kendi ilkelerinin sınıfta uygulanmasını sağlamak için devlet okullarını Yahudi öğretmenlerden ve yeni rejime siyasi olarak muhalif olanlardan arındırdı. Ancak öğretmenlerin çoğu bu değişiklikleri şikayet etmeden kabul etti. Gerçekten de öğretmenler Nazi Partisi'ne diğer tüm mesleklerden daha fazla sayıda katıldı.

Naziler 1937 yılında Adolf Hitler Okulları'nı kurarak eğitim programlarını daha da genişletti. Bu kurumlar ayrıcalıklı ve seçiciydi. Potansiyel öğrenciler muhakeme, kavrama, yaratıcılık ve akılda tutma yeteneklerini test eden bir giriş sınavına girmek zorundaydı. Seçim süreci tamamlandığında, bu okulların öncelikli amacı öğrencilerinin liderlik becerilerini geliştirmekti.

Kitap Yakma ve Yüksek Öğrenim

Joseph Goebbels
Joseph Goebbels

Naziler 1933'te iktidara gelmeden önce pek çok genç yetişkin Nazileri desteklediği için yüksek öğrenimin Nazileştirilmesi şaşırtıcı derecede kolay oldu.

Joseph Goebbels'in başını çektiği Nazi propaganda makinesi, kendilerini ülkeyi Weimar Cumhuriyeti'nin zincirlerinden kurtarabilecek yeni, ileriye dönük bir parti olarak göstererek Almanya'nın gençlerini hedef aldı. Posterler ve broşürler gibi geleneksel propaganda yöntemlerinin yanı sıra Naziler, Almanya'nın gençlerine hitap etmek için filmler ve radyo yayınları gibi araçları kullanarak mesajlarını modern medya aracılığıyla iletti.

Naziler vatan sevgisini ve ulusun korunmasını vurguladılar. Bu vatansever değerler, genellikle ülkenin ekonomik sıkıntılarına odaklanan Almanya'nın ılımlı politikacılarının retoriğine karşı duruyordu. Başka bir deyişle, Naziler kendilerini çok daha iyimser bir parti olarak çerçeveliyor, genç beyinleri heyecan verici bir amaç duygusuyla büyülüyorlardı.

1933 yılında ülke çapında gerçekleşen kitap yakma eylemleri, Nazilerin öğrenciler arasında ne kadar popüler bir desteğe sahip olduğuna ışık tuttu. Gerçekten de bu meşhur olay, akademiyi Nasyonal Sosyalizm ilkeleriyle çelişen kitaplardan temizlemek isteyen Alman Öğrenci Derneği tarafından organize edilmişti. Buna Yahudilerin, liberallerin, pasifistlerin ve yabancıların kitapları da dahildi.

Berlin'deki kitap yakma eylemi sırasında Goebbels toplanan öğrencilere seslenerek onları ölüm karşısında cesur olmaya ve Almanya'nın yeni ruhunu benimsemeye çağırdı. Benzer kitap yakma eylemleri ülke genelinde, özellikle de üniversitelerin bulunduğu kasaba ve şehirlerde gerçekleştirildi.

Tıpkı ders verdikleri öğrenciler gibi, profesörlerin çoğu da Weimar Cumhuriyeti'nin başarısızlıklarından dolayı hayal kırıklığına uğramış ve Nazilerin iktidarı ele geçirmesini memnuniyetle karşılamıştı. Üçüncü Reich'ın politikalarına karşı çıkan az sayıdaki profesör ise işlerini kaybetme riskiyle karşı karşıyaydı. Yahudi profesörler ise görevlerinden kolayca uzaklaştırıldı.

Kırık Camlar Gecesi

Kırık Camlar Gecesi, Nazilerin gençler üzerindeki ideolojik etkisini gösteren bir başka önemli olaydı. Olay 9 Kasım 1938'de gerçekleşti ve şiddet ertesi güne kadar devam etti.

Olay, Yahudi toplumuna karşı spontane bir patlama gibi görünecek şekilde tasarlanmıştı ama aslında Nazi Partisi tarafından koordine edilmişti. Brownshirts'in (Nazi Partisi'nin paramiliter kanadı) yardımıyla Hitler Gençliği, sinagoglar ve Yahudilere ait işyerleri gibi Yahudi toplumuna ait binalara saldırdı. Mezarlıklara bile saygısızlık ettiler ve Yahudi evlerine girdiler.

Acil servisler şiddeti durdurmak için hiçbir şey yapmadı ve Hitler Gençliği üyelerinin yıkımlarına devam etmelerine izin verdi. Yaklaşık 1.000 sinagog yakıldı ya da hasar gördü ve 7.500 işyeri yağmalandı ve talan edildi. Binlerce Yahudi erkek tutuklandı ve toplama kamplarına götürüldü. Geride kalan Yahudiler yardım almadan enkazı temizlemek zorunda kaldı.

Kırık Camlar Gecesi bir dönüm noktasıydı. Olayın ardından Naziler Yahudi karşıtı yasalar çıkararak Yahudilere ait mülklerin Aryanlara devredilmesini zorunlu kıldı. Diğer yasalar Yahudileri istihdamdan ve toplu taşıma araçlarından men etti. Yahudi çocuklar da okullardan uzaklaştırıldı.

Nazi Almanya'sında Genç Direniş Grupları

Hitler Gençliği tüfek talimlerinde
Hitler Gençliği tüfek talimlerinde, yaklaşık 1943. Kaynak: Bundesarchiv, Bild 146-1978-013-27 / Hamann / CC-BY-SA 3.0

Nazi etkisi dışında kalan gençlik gruplarının sayısı artmak bir yana, tamamen durdu. Örneğin Katolik gruplar 1939'da dağıtıldı ve müzik grupları da Nasyonal Sosyalizm ile uyumlu olmayan tüm organizasyonların boykot edilmesinin ardından zarar gördü.

Ancak bazı gençler Nazilere karşı mücadele etti. Münih Üniversitesi'nde Beyaz Gül olarak bilinen bir öğrenci örgütü faşist rejime karşı çıktı. 1942 yılında kurulan örgüt, bildiriler dağıtarak Nazilere karşı ayaklanan bir grup öğrenci ve bir profesörden oluşuyordu. Bu broşürler Nazi Partisi'nin suçlarını vurguluyor ve insanları direnmeye çağırıyordu.

Diğer önemli direniş grupları arasında komünist esintili bir grup olan Leipzig Meuten ve Hitler Gençliği ile fiziksel kavgalara giren Edelweiss Korsanları yer alıyordu. Bu örgütlere üye olmak riskliydi, çünkü Gestapo tarafından tutuklanıp bir toplama kampına hapsedilmekle sonuçlanabilirdi.

II. Dünya Savaşı Sonrası Denazifikasyon

Nazilerin bu değişiklikleri hayata geçirme hızı korkutucuydu. Sadece on iki yıl iktidarda kalmalarına rağmen, okulları Nazileştirerek ve faşist gençlik örgütleri kurarak gençlerin eğitiminde tamamen devrim yarattılar.

Neyse ki bu değişiklikler kalıcı değildi. Müttefik işgali altında, denazifikasyon süreci Almanya'nın her alanına yayıldı. Ancak herkes bu değişikliklerden memnun değildi. Weimar Cumhuriyeti'nin ekonomik sıkıntılarını hatırlayan gençler demokratikleşmeyi protesto etti.

Aynı zamanda Üçüncü Reich'ın başarısızlıklarını da görmezden gelemediler. Naziler tarafından desteklenen devrimci ilkeler, Almanya'nın II. Dünya Savaşı'nı kaybetmesinin ardından içi boş ve aldatıcı göründü. Siyasi olarak aktif olmaktan uzak olan gençler, Naziler yenilgiye uğradıktan sonra siyasi konularda giderek daha fazla hayal kırıklığına uğradı.