Dünya'da ne kadar insan yaşadı ve öldü?

Şimdiye kadar Dünya'da ne kadar insan yaşadı? Bu konuya dair bazı metodolojiler makul bir cevaba yakın bir değer verir. Spekülatif bir tahmindir ancak verilere göre şimdiye kadar Dünya'da yaklaşık 100.825.272.791 kişi yaşadı ve öldü. Bu kadar uzun bir sayıyı okumakta zorlanıyorsanız kısaca 100,8 milyar diyelim. Bu sayı Dünya'da nüfus eğilimlerini inceleyen ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Nüfus Referans Bürosu (PRB) demograflarından geliyor. İnsanlığın doğuşundan başlayarak demografi araştırması yapma çalışmaları ilk kez 1980'lerde başladı.

Bugüne kadar ne kadar insan doğdu?

Eğer 2015'te yapılmış bu tahmine bugün hayatta olan insanları da eklerseniz elinizde 108,2 milyar sonucu olacaktır. Bu yüzden bugüne kadar Dünya'da yaşamış insan sayısına bakarken yaklaşık 108 milyar demek en doğru cevabı verir. Başka bir deyişle, ölen insanların sayısı yaşayanların sayısının yaklaşık 12'de 1'ine denk geliyor.

Yaşamış toplam insan sayısı tahminleri zaman içinde çok arttı. Nüfus sayım büroları tarihsel dünya nüfus oranları için birçok kaynağı baz alıyor. Tahminler iki ana nedenden dolayı farklılık gösterir: Demograflar, insan yaşamının başlangıcı için hangi tarihi baz almaları konusunda hemfikir değiller ve ayrıca tarihteki nüfus artışını farklı şekilde tahmin ediyorlar. ABD'li PRB, MÖ 50.000'i baz alıyor.

Bu bilgi modern Homo sapiens'in ne zaman ortaya çıkmış olabileceğiyle ilgili Birleşmiş Milletler tarafından yapılan araştırmaya dayanır ve de nüfus artışını 1850'ye kadar hemen hemen sabit varsayar. Savaşlar ve kıtlık bu varsayımı yanlış kılabilir ancak gerçeği kim söyleyecek? Orta Çağ'da istatistik büroları yoktu. Bu yüzden genel olarak insan nüfusunun MÖ 50.000'de 2 kişiden 1950'de 2,5 milyar insana büyüdüğü kabul edilir.

YılNüfus1000 başına doğumToplam
MÖ 50,0002
MÖ 80005 milyon801 milyar
MS 1300 milyon8047 milyar
1200450 milyon6073 milyar
1650500 milyon6086 milyar
1750795 milyon5089 milyar
18501,265 milyar4093 milyar
19001,656 milyar4096 milyar
19502,516 milyar31-38100 milyar
19955,760 milyar31105 milyar
20116,987 milyar23107 milyar
20197,692 milyar19108 milyar
20308,932 milyar16110 milyar
20509,854 milyar14113 milyar

Beklenen yaşam süresi önemli

Ölü-yaşayan oranının gelecekte nasıl değişeceğine dair bazı sıra dışı öngörüler var. 2050 yılına kadar dünya nüfusunun 9,7 milyara çıkması bekleniyor. Bu da demek ki sadece 30 yıl içinde yaşayan insan sayısı şimdiye kadar doğmuş olanların yüzde 8,6'sı olacak. Ve ölenlerin sayısı yaşayanlardan sadece 11 kat daha fazla olacak.

MÖ 50.000'i ele alırken insanların öldüğünde kaç yaşında olduğunu bulmak zordur. İnsanlık tarihi boyunca beklenen yaşam süresine dair veriler de oldukça azdır ancak eldeki yaş tahminleri son derece düşük değerlere işaret ediyor. MÖ 3500 ile 2000 yılları arasındaki Bakır Çağı'nda insanların ortalama ömrü tahmini yaklaşık 36 yıldı. MÖ 4000 ile 3000 arasındaki Neolitik Çağ'da ise beklenen ömür tahmini olarak 17 yıldı. 2021 itibariyle ortalama küresel yaşam beklentisi doğumda 73 yıldır. Yani bugüne kadar ölen insanların demografisi şu anda yaşayanlardan çok daha gençti.

Şu anda insanlık, tarihin herhangi bir noktasında olduğundan daha şehirleşmiş durumda. 1950'de dünyanın sadece yüzde 29'u şehirde yaşıyordu, ancak 2014'te bu oran yüzde 54'e çıktı. Yani insanlık tarihi boyunca ölenlerin çoğu aslında taşra halkıydı.

Tabii cinsiyet de önemli. Dünya çapında kız bebeklerden daha fazla erkek bebek doğuyor. Ancak doğumdaki kesin cinsiyet oranı ülkeden ülkeye değişiyor. Eğer durum her zaman böyle olmuşsa, o zaman ölen insanlar arasında kadınlardan daha fazla erkek vardı denebilir. Ancak MÖ 50.000'i bırakın 1850'deki küresel cinsiyet oranlarına dair hiçbir veri bulunmaz.

Yine de tüm bu bilinmezliğin içinde bir şey kesin ki doğmuş tüm insanların sadece yüzde 10'undan azı bugünü yaşıyor.