Benito Mussolini ve "İslam'ın Kılıcı" Hikayesi

Hristiyanlığın çekirdeğini oluşturan ulusun lideri, Müslüman inancının en saygın payelerinden birine nasıl sahip oldu?

mussolini islamın kılıcı
Mussolini, İslam'ın kutsal koruyucusu ilan edildikten sonra İslam'ın kılıcını tutarak poz veriyor.

Benito Mussolini ismi birçok şeyle tanınıyordu. Bu aşırı lider, faşizmin babası ve yıllarca ülkenin yöneticisi olarak İtalya ve dünya üzerinde kalıcı bir etki bıraktı. Bu diktatörün II. Dünya Savaşı sırasındaki başarıları ve başarısızlıkları iyi bilinmektedir, ancak bugün onun hayatının ve yönetiminin daha az bilinen başka bir yönünü inceleyeceğiz. II. Dünya Savaşı'na giden olayları ve Mussolini'nin Katolik bir liderden İslam'ın Koruyucusu'na dönüşümünü inceleyerek bunu gerçekleştireceğiz.

İtalyan Libyası

Mussolini İslam Kılıcı ile at sırtında.

Mussolini iktidara geldiğinde İtalya Krallığı'nın rakipleri İngiltere ve Fransa'dan daha az sömürgesi vardı. İtalyan Libyası, İtalya'nın kalan birkaç sömürgesinden biriydi ve şu anda çoğunlukla mevcut Libya devletinin egemenliği altındadır.

İtalyan sömürgecilerin neden olduğu bölgesel isyanlar 1920'lerde ve 30'larda bir sorundu, ancak 1930'ların başında İtalya bölgede neredeyse tam bir kontrol sağlamıştı. Bölgede barış arayan Mussolini, yönetimi altındaki Müslüman tebaanın gözünde kendisini iyi gösterecek adımlar atmaya karar verdi.

Bu amaçla, Mussolini ateşli bir Hristiyan olmasına rağmen, yönettiği insanlara dinleriyle ilgilendiğini ve dinlerine saygı duyduğunu göstermek için Müslüman inancında saygı duyulan bir unvanı benimsemeye çalıştı.

Benito Mussolini: "İslam'ın Koruyucusu"

Mussolini'ye verilen "Sözde" İslam'ın Kılıcı
Berberi lideri, İslam'ın -sözde- kutsal kılıcını Mussolini'ye vermeden önce sergiliyor.

Mussolini, Osmanlı Libya'sını kontrol ettiği için Halifelik yetkisine sahip olduğunu iddia etti. Bu nedenle Mussolini kendisini "İslam'ın Koruyucusu" olarak adlandırmakta mazur görüyordu. İtalya'nın Kuzey Afrika'yı sömürgeleştirmesine sempati duyan bir Berberi lideri olan Yusuf Kerisc, Mussolini'nin bu iddiasını meşrulaştırmak için ona onursal "İslam'ın Kılıcı" unvanını verdi.

Mussolini'nin "İslam'ın Kılıcı" töreni tam bir fiyaskoyla sonuçlandı. Mussolini, Müslüman halkına daha güçlü ve adanmış görünmek amacıyla kullanmayı planladığı yeni unvanını kutlamak için bir fotoğraf etkinliği düzenledi. Zorbayı olumlu bir şekilde tasvir etmedikleri için bu etkinlikten pek çok kullanılamaz fotoğraf çıktı. Halka ulaşan az sayıdaki fotoğraftan biri olan yukarıdaki fotoğraf, Mussolini'nin fotoğrafta atı tutarken görünen bir takipçisini silmek için büyük ölçüde rötuşlanmıştır.

Orjinal fotoğrafta atı tutan kişi burada görünüyor. Kaynak Archivioluce

Formaliteler tamamlandıktan sonra Mussolini, Kuzey Afrika'da yönettiği halk üzerindeki otoritesini daha da pekiştirmek için Libya'nın başkenti Trablus'ta bir geçit töreni düzenledi.

İtalyan diktatör, geçit töreni sırasında Libya halkına kendi yönetimi altında "barış, adalet, sağlık ve Peygamberin kurallarına saygının" korunacağına dair güvence verdi.

Bu kudret gösterisi tamamlandıktan sonra Mussolini kılıcı yazlık villasına kalıcı olarak monte ettirdi ve 25 Temmuz 1943 yılında İtalyan direniş askerlerinin Rocca delle Caminate'yi ele geçirip yağmalamasına kadar burada kaldı. Kılıcın nerede olduğu o zamandan beri bilinmemektedir.