İspanyol İmparatorluğu'nun Çöküşü: Süper Gücün Bölgesel Bir Ülkeye Dönüşümü

Rönesans döneminde Avrupa'nın baskın gücünün yükseliş ve düşüş hikayesi.

inebahtı savaşı

Kristof Kolomb'un 1492'de Yeni Dünya'yı keşfetmesinin ardından İspanya bir süreliğine Avrupa'nın geri kalanına hakim oldu. Louisiana'dan Güney Georgia'ya kadar uzanan Amerika kıtasındaki İspanyol denizaşırı mülkleri, zaten müreffeh olan imparatorluğu zenginleştirdi. Kutsal Roma İmparatorluğu'nu da yöneten İspanya'nın Habsburg Hanedanı, ülkeyi Avrupa'nın zirvesine taşıdı. Bugünlerde İspanya, Avrupa Birliği'nin hasta adamlarından biri. Büyüme oranları birliğin geri kalanından çok daha düşük olduğu için bir soru sormak gerekiyor. Tarihin en büyük imparatorluklarından birinin çökmesine ne sebep oldu?

Kelimenin tam anlamıyla İspanyol Altın Çağı

Kolomb'un dönüşü, 1493
Kolomb'un dönüşü, 1493

İspanyol imparatorluğu I. Charles ve II. Philip dönemlerinde zirveye ulaştı. Görevde oldukları süre boyunca İspanya'yı eşi benzeri görülmemiş bir zenginlik seviyesine ulaştırdılar. Yeni Dünya ve özellikle Güney Amerika, başkente altın sağlayarak imparatorluğu Avrupa'nın en zenginlerinden biri haline getirdi. Philip sonunda Portekiz'i satın alarak, hükümdarlığının son yıllarında İspanyol İmparatorluğu'nun sömürge mülklerinin ve Avrupa etkisinin kapsamını genişletecekti.

İspanya altın çağını yaşarken, Avrupa'nın diğer ucundaki Osmanlı İmparatorluğu da altın çağını yaşıyordu. İspanya Kralı'na geleneksel olarak Papa tarafından Katolik Hükümdar unvanı verildiği için bu büyük bir sorun haline geldi. Bu, İspanya hükümdarının hem İspanya'yı hem de Avrupa'daki Hıristiyanlığı korumaktan sorumlu olduğu anlamına geliyordu. Bu nedenle iki büyük sorun ortaya çıktı.

Doğu'daki tehlike: Osmanlı İmparatorluğu

İnebahtı Savaşı'nın bir sanatçı yorumu. Kaynak: Wikipedia Commons
İnebahtı Deniz Muharebesi'nin bir sanatçı yorumu. Kaynak: Wikipedia Commons

Osmanlı'nın Balkanlar'daki genişlemesi İspanyollar üzerinde büyük bir baskı oluşturuyordu; Müslüman imparatorluğu geri püskürtmezse İspanya prestij ve meşruiyet kaybedecekti çünkü İspanya'dan tüm Hristiyanları koruması bekleniyordu. Doğu'daki en güçlü Müslüman gücü yatıştırmak kolay olmayacaktı. Doğudan gelen saldırgana karşı savaşmak ve küçük Akdeniz ülkelerini güvende tutmak için bir Kutsal Birlik oluşturuldu.

Kutsal Birlik'in sürekli genişleyen imparatorluğu yatıştırmak için gösterdiği kayda değer bir çaba, Kutsal Birlik Donanması ile Osmanlı Donanması'nın Akdeniz'in kontrolü için savaştığı İnebahtı Deniz Muharebesi'ydi. Osmanlı Donanması'nın Akdeniz'deki Hristiyanlar için en büyük tehdit olduğu düşünülerek, bu donanmanın kesin olarak yok edilmesine karar verildi. Savaş Kutsal Birlik'in zaferiyle sonuçlansa da, İspanyol Armadası ve diğer üyelerin donanmaları bu karşılaşmadan ağır hasar gördü. Yeniden inşa etmek için İspanyol hazinesinden para çıkması gerekiyordu.

Katolik hükümdarın itibarı Protestan Reformu'ndan da zarar görmüştür. Bu hareket Avrupa'da birçok savaşa yol açtı, en ünlüsü de dini farklılıklar nedeniyle yapılan Otuz Yıl Savaşları'ydı (1618-1648). İspanya'nın Kuzey Avrupa sömürgelerindeki çekişmeler bu savaşların bir sonucu olarak önemli bir sorun olacaktı. Hollanda'nın İspanya tarafından yönetildiği dönemde, reformasyonun bölge üzerinde önemli bir etkisi oldu ve yönetilenler ile efendileri arasındaki uçurumu derinleştirdi.

Bölgedeki istikrarsızlık sürekli devam etti. Hollanda topraklarında seksen yıl boyunca İspanyol hükümdarından bağımsızlık kazanmak için isyanlar ve ayaklanmalar yaşandı. Nihayetinde imparatorluk, zaten istikrarsız olan bölge üzerinde İspanyol otoritesini sürdürmenin buna değmeyeceğine karar verdi ve 1648'de Hollanda'nın bağımsızlığını tanıdı.

Ticarette ve sömürgelerde yeni bir rakiple karşı karşıya kalan imparatorluğun Altın Çağı kasvetli görünmeye başladı. Ancak kötü haberler bununla da bitmiyordu.

Fransa ile ilgili endişeler

Louis'nin Hollanda'nın yeni keşfedilen özgürlüğünün Fransa'ya Avrupa'da siyasi bir güç merkezi olmak için altın bir şans sunduğunu fark etmesi uzun sürmedi. Fransız kralı için İspanya'yı ezmek ve İspanya'nın zayıflığından yararlanarak Avrupa'nın en önde gelen hükümdarı olmak için ya şimdi ya hiçti.

Fransız-İspanyol Savaşı, Otuz Yıl Savaşı ile başlayan çatışmanın devamı olarak 1635'ten 1659'a kadar sürdü ve Fransızların 1658'de Kum Tepeleri Muharebesi'nde İspanyolları ezmesiyle sona erdi. Bunu takip eden Pireneler Antlaşması, Fransa'nın Avrupa'daki üstünlüğünün devamını ve İspanya'nın kıtanın ikinci gücü olarak azalan statüsünü sağlamıştır.

Antlaşma sonucunda İspanya, kuzey Katalonya'nın önemli bir bölümünü ve İspanyol Flanders'ini Fransa'ya kaptırdı.

Pireneler Antlaşması genellikle İspanyol Altın Çağı'nı resmen sona erdiren olay olarak kabul edilir, ancak buna katkıda bulunan başka unsurlar da vardı. İber Yarımadası'ndaki istikrarsızlığın yol açtığı hoşnutsuzluğun farkına varmak önemlidir. II. Charles döneminde gerilim kırılma noktasına kadar yükselecekti.

Habsburg sorunu

II. Charles

Genellikle Büyülenmiş Charles olarak bilinen oğlu II. Charles, 17 Eylül 1665'te babasının ölümünden sonra henüz üç yaşındayken İspanya krallığına yükseldi. Charles, Habsburg Hanedanı içinde nesiller boyu süren ensest evliliklerin çocuğuydu. Bu nedenle kısır ve bazı fiziksel kusurlarla (bkz: Habsburg çenesi) doğmuş, bu da ona "Büyülenmiş" lakabını kazandırmıştı.

Charles doğduğu andan öldüğü ana kadar krallığı üzerinde çok az etkiye sahip olacaktı. Engelleri nedeniyle düzenli olarak hastalanıyor ve yokluğunda ülkeyi yönetme görevini İspanyol aristokrasisine bırakıyordu. Soyluları birleştirecek net bir lider olmadığından, doğal olarak gerginlikler arttı.

Charles'ın kaybı İspanya için bardağı taşıran son damla olacaktı. Kısır bir adam olan Charles'ın hiç çocuğu olmadığı için meşru bir varisi de yoktu. Bunun yerine, XIV. Louis'nin torunu Anjou'lu Philip'i önerdi. Genç Philip artık hem Fransız hem de İspanyol tahtları üzerinde hak iddia ediyordu. İspanya Veraset Savaşı, her iki ulusun da diğerini içeren bir birliğe rıza göstermemesi nedeniyle yapıldı (1701-1714).

Çatışmanın sonunda Philip İspanya tacını alacak ve önemli toprak tavizleri karşılığında Fransız monarşisi üzerindeki hak iddialarından vazgeçecekti. İspanyol imparatorluğu gerilemeye devam etti ve artık eskisinden bile daha az toprağı kontrol ediyordu. Bunlar aşağıdakilerden oluşmaktadır:

  • İspanya Hollanda, Napoli, Milano ve Sardunya'dan Avusturya'ya
  • Sicilya'dan Savoy'a
  • Cebelitarık ve Minorka'dan Britanya'ya
  • Fransa Orange Prensliği'ni ve Ubaye Vadisi'ni ele geçirdi

Habsburg hanedanının İberya'daki egemenliği bu çatışmanın sonuçlanmasıyla sona erdi. Kolomb'un Yeni Dünya'yı bulmasından sonra, İspanya önemli miktarda gücünü korusa da bir daha asla eskisi gibi olamayacaktı. Bu, Avrupa'nın geri kalanı üzerindeki İspanyol hegemonyasını etkili bir şekilde sona erdirdi.

İmparatorluklarının Kaçınılmaz Çöküşü

İspanya'nın tarih boyunca gerilemesi, birçok medeniyetin kaderini örneklemektedir. İspanyol İmparatorluğu, hiçbir imparatorluğun sonsuza kadar var olamayacağının iyi bir örneğidir.

Roma'nın Avrupa üzerindeki hakimiyetinden, ABD, Rusya, Hindistan ve Çin gibi uluslararası güçlerin jeopolitiği belirleyen bir "yönetici sınıf" oluşturduğu günümüze kadar, tarih birçok süper gücün yükselişi ve çöküşü ile damgalanmıştır. Bu döngü her zaman yürürlükte olmuştur. Küresel süper güçlerin mevcut listesini incelerken, kaçınılmaz olarak merak etmeliyiz: biri çökecek ve yerine kim geçecek?