Osmanlı Padişahlarının Etnik Kökenleri ve Azalan Türklük Geni

I. Osman tarafından 13. yüzyılın sonlarında kurulan Osmanlı İmparatorluğu, yüzyıllar boyunca çok çeşitli hükümdarları bünyesinde barındırmıştır. Osman ve Orhan gibi bazı ilk padişahlar etnik olarak Türk olsa da, Osmanlılar farklı bölgeleri fethedip bünyelerine kattıkça, imparatorluğun lider kadrosu zamanla çeşitli etnik kökenlerden insanları kapsayacak şekilde genişledi.

Yazar Burcu Kara
ottoman empire

Osmanlı İmparatorluğu, 1299'dan 1923'e kadar Türkiye ve doğu Akdeniz dünyasının büyük bir kısmı üzerinde hüküm sürdü. Osmanlı İmparatorluğu'nun yöneticileri veya sultanlarının soyu, Türkmen olarak da bilinen Orta Asya Oğuz Türklerine uzanıyordu.

Osmanlı'daki cariye anneler

Bununla birlikte, sultanların annelerinin çoğu kraliyet hareminden cariyelerdi – cariyelerin çoğu Türk olmayan ve genellikle imparatorluğun Müslüman olmayan bölgelerinden geliyordu. Yeniçeri ordularındaki çocuklar gibi, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki cariyelerin çoğu teknik olarak köle sınıfının üyesiydi. Kur'an, diğer Müslümanların köleleştirilmesini yasaklar, bu yüzden cariyeler Yunanistan veya Kafkasya'daki Hıristiyan veya Yahudi ailelerden geliyordu veya daha uzaktaki savaş esirleriydi. Harem'in bazı üyeleriyse, diplomatik müzakerelerin bir parçası olarak sultanla evlenmek durumunda kalan Hıristiyan uluslardaki soylu kadınlar olan resmi eşlerdi.

Annelerin çoğu köle olsa da, oğullarından biri padişah olduğunda inanılmaz bir siyasi güce sahip olabiliyordu. Valide Sultan ya da Rahibe sultan olarak adlandırılan bu cariyeler, genç ya da yetersiz oğlu adına fiili hükümdar olarak görev yapabilirdi.

Osmanlı imparatorluğu soy ağacı

Osmanlı hanedan soyağacı, her iki ebeveyni de Türk olan I. Osman (1299 – 1326) ile başlar. Bir sonraki sultan da benzer şekilde %100 Türk idi, ancak üçüncü sultan I. Murad ile başlayarak, padişahların anneleri (veya valide sultan) Orta Asya kökenli değildiler. I. Murad (1362 – 1389) %50 Türk'dü. I. Bayezid'in annesi Yunandı (gerçek ismi Marya), bu yüzden %25 Türk'dü.

Beşinci padişahın annesi Oğuz soyundandı. Dolayısıyla %62.5 Türk idi. Bu adete devam eden Kanuni Sultan Süleyman, yani onuncu padişahın yaklaşık %24'ünde Türk kanı vardı.

Hesaplamalara göre, Osmanlı İmparatorluğu'nun 36. ve son padişahı VI. Mehmed yani Sultan Vahdettin'de (1918 – 1922) Oğuz kanı o kadar seyreltilmiş ki, sadece %0.195'i Türk idi. Yunanistan, Polonya, Venedik, Rusya, Fransa ve ötesinden gelen bu annelerin tümü, padişahların Orta Asya bozkırlarındaki genetik köklerini gerçekten yok etmişti.

Osmanlı padişahları ve annelerinin etnik kökenleri

 1. I. Osman, Türk
 2. Orhan, Türk
 3. I. Murad, Yunan
 4. I. Bayezid, Yunan
 5. I. Mehmed, Türk
 6. II. Murad, Türk
 7. II. Mehmed, Türk
 8. II. Bayezid, Türk
 9. I. Selim, Yunan
 10. I. Süleyman, Yunan
 11. II. Selim, Leh
 12. III. Murad, İtalyan (Venedik)
 13. III. Mehmed, İtalyan (Venedik)
 14. I. Ahmed, Yunan
 15. I. Mustafa, Abhaz
 16. II. Osman, Yunan veya Sırp (?)
 17. IV. Murad, Yunan
 18. İbrahim, Yunan
 19. IV. Mehmed, Ukrayna
 20. II. Süleyman, Sırp
 21. II. Ahmed, Leh
 22. II. Mustafa, Yunan
 23. III. Ahmed, Yunan
 24. I. Mahmud, Yunan
 25. III. Osman, Sırp
 26. III. Mustafa, Fransız
 27. I. Abdülhamid, Macar
 28. III. Selim, Gürcü
 29. IV. Mustafa, Bulgar
 30. II. Mahmud, Gürcü
 31. I. Abdülmecid, Gürcü veya Rus (?)
 32. I. Abdülaziz, Rumen
 33. V. Murad, Gürcü
 34. II. Abdülhamid, Ermeni veya Rus (?)
 35. V. Mehmed, Arnavut
 36. VI. Mehmed, Gürcü

Kaynak: https://www.thoughtco.com/ottoman-sultans-were-not-very-turkish-195760