Rama: Hindu Dininin Kahramanı ve Tanrısı

Rama'nın serüvenleri MÖ 1000 ile 700 yılları arasında Hindistan'ın kuzeyinde yaşamış gerçek bir prensin yaşamı çevresinde örülmüş olabilir.

RAMA HİNDİSTAN

Bir zamanlar, çok çok eskiden, kaydedilmeyen ama anımsanan bir devirde Rama isimli bir prens doğdu. Hindistan'ın kuzeyindeki Kosala krallığının hükümdarı Daşarata'nın ilk oğluydu. Rama küçücük bir çocukken halka musallat olan korkunç bir iblisi öldürdü. Büyüdüğünde bir güç yarışmasında başka hiç bir erkeğin bükemediği yayı kurup, hatta kırarak Sita isimli çok güzel bir prensesle evlendi.

Rama, Sita ve Ravana

Gücü cesaretle, güzelliği erdemle birleştiren Rama geçen zaman içinde hükümdar babasının sarayında kıskançlık uyandırdı. Kral onu halefi olarak seçti, ama bir onur borcunu ödemek için daha sonra seçimini bir başka eşinden olan oğlu Bharata lehinde yapmak zorunda kaldı. Rama'ya krallığını terk etmesini emretti. Rama babasının sıkıntısını görüp kaderine boyun eğmeyi tercih etti.

Rama: Hindu dininin kahramanı ve tanrısının hikayesi
Hayvanlardan yandaşlar: Anlatılanlara göre Rama on başlı iblis kral Ravana'yı yenmeyi başardıktan sonra kardeşleri ve yakın yoldaşlarıyla beraber Ayodhya'nın güzel manzaralı kırlarında oturuyor. Resim görülen filler, geyikler, kaplanlar, maymunlar ve diğer yaratıklar, Rama'nın hayvanlar krallığındaki dostlarıyla yakınlığını gösteriyor.

Rama'nın gerçekten yaşamış biri olup olmadığı hiçbir zaman bilinmeyecektir. Onun yaşamını anlatan büyük destan Ramayana MS 1. binyılda, Hindistan'ın, ülkenin kuzeyinden gelen açık tenli atlılar olan Ariler tarafından fethedildiği dönemde yazıldı.

Rama'nın serüvenleri MÖ 1000 ile 700 yılları arasında Hindistan'ın kuzeyinde yaşamış gerçek bir prensin yaşamı çevresinde örülmüş olabilir. Serüvenlerinin Hindu dininde, Arilerin istilasının Hindistan tarihindeki ağırlığı kadar önemli rol oynadığı kuşkusuzdur. Bilindiği gibi Hinduizm'de tek bir merkezi figür yoktur. Ancak Hindu geleneğinde Rama'nın haşmeti pırıl pırıl parlamaktadır.

Rama: Hindu dininin kahramanı ve tanrısının hikayesi
Serüvende Rama ve Sita

Efsaneye göre Rama babasının sarayından ayrıldıktan sonra büyülü Dandaka ormanına girer. Burada bir dizi kutsal adamı kötü ruhların elinden kurtarır. Ne var ki bu durum, bu ormanın muhafızı olan Ravana'nın gazabını çeker. Ravana Lanka adasının on başlı iblis kralıdır. Rama'dan intikam almak için bir aldatmacayla Rama'nın karısı Sita'yı kaçırıp kalesine götürür.

Rama'nın hiçbir yandaşı yoktur, ama o kadar erdemlidir ki, bir ayılar ve maymunlar ordusu ona yardım etmeyi teklif eder. Lanka'yı ayıran boğazın üstünde köprü kurup Ravana'nın inini basarlar ve prensesi kurtarırlar. Rama, Sita'yı almakta isteksiz davranır. Tutsak olduğu dönemde erdemini yitirmiş olabileceğinden çekinir. Sita bir ateşe atlar, ama hiç yanmaz.

Valmiki Kendi Hikayesinin İçindedir

Rama muzaffer olarak Kosala'nın başkenti Ayodhya'ya döndükten sonra büyük kutlamalarla kraliyet tacını giyer. Ancak başına gelecek daha bitmemiştir. Karısı Sita'nın saflığıyla ilgili dedikodular çıkmıştır. Rama kendi mükemmeliyetçiliğinin tutsağı olarak Sita'yı ormana sürer. Sita orada büyük bilge Valmiki'nin himayesi altına girer ve iki oğlan çocuğu doğurur. Oğlanlar büyüdüğünde aile kısa bir süreliğine yeniden bir araya gelir. Sita masum olduğunu öne sürerek yerin yarılıp kendisini yutmasını diler ve dilediği gibi de olur. Rama oğullarının lehine topraklarından vazgeçip cennete çıkar.

rama
Hayat sınavı: Rama'nın eşi Sita, Lanka'da tutsakken de Rama'ya sadık kaldığını kanıtlamak için kendini yanan ateşe atıyor. Ateş tanrısı Agni onu yanmaktan kurtarıyor ve Rama da masumiyetine inanıyor.

Ramayana'nın kafiyeli 24.000 beytini her Hindu bilir. Destanın bilge Valmiki tarafından Hindistan'ın klasik dili Sanskritçe olarak yazılmış olduğuna inanılmaktadır.

Ramayana destanının bir dizi sınama ve tahrik karşısında erdem ve cesareti anlatan teması bir Ari prensinin karakterini anlatıyor olabilir; "Ari" sözcüğü Sanskritçe'de "soylu" demektir.

Rama, Hindu tanrısı Vişnu'nun büründüğü yedinci beden olarak kabul edimektedir. Rama yiğitliğin simgesidir; ama aynı zamanda tanrı öğretisiyle doğrudan bir bağlantı ve kurtuluşa giden kişisel yoldur. Sita ise dindar iffetli bir Hindu kadınlık idealidir. Rama'nın üvey kardeşi ve yoldaşı Lakshmana bir sadakat simgesidir. Maymun komutan Hanuman ise ilahi bir efendiye karşı mutlak sadakatin örneği olarak saygı görür.

Rama Hikayesinin Film Olması, Gandhi'nin Ölümü ve Bir Caminin Yıkılması

Hindular yaklaşık 1.000 yıl kadar önce Rama'ya tapınmaya başladılar. Yaklaşık 500 yıl önce Rama, bhakti denen bir kültün odak noktası oldu. 16. yüzyılda ülkeyi fetheden Moğol kökenli Babürlü hanedanıyla birlikte Hindistan'a Müslümanlar hükmetmeye başladı. Hindu kitlelerin tepkisi ise siyasiden çok kültürel oldu ve ozan Tulsidas'ın (1532-1623) Rama'nın efsanesini ustaca anlatmasının etkisinde kaldılar. Tulsidas, kuzey ve orta Hindistan'ın dili olan Hintçe yazıyordu. Ramayana'nın birçok dilde ve başka bölgelerde de farklı örnekleri yazıldı.

Hindular ölürken en sık yardıma çağırdıkları ilah Rama'dır. Mahatma Gandhi suikastçısının kurşunlarıyla yere yığılırken son sözleri "Oh, Tanrım" anlamına gelen "Hey, Rama!" olmuştu. 1980'li yıllarda Ramayana'nın bir uyarlaması televizyonda yayınlandığında bir yıldan uzun bir süre boyunca 700 milyonu aşkın Hindu her pazar sabahı ekranlara kitlendi. Ramayana'nın nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan Endonezya'da da hayranları vardır. İki yüzyıl önce Taylandlı bir kral destanın kendi diline çevrilmesini emretti. O günden beri, bu Budist ulusun tüm kralları saltanatlarının doğruluğu belirtmek üzere "Rama" ünvanını kullandılar.

1992'de Hindulardan oluşan bir kalabalık Rama'nın doğduğu yer olduğuna inanılan Ayodhya'da Moğol fethinden bu yana var olan bir camiyi yıktılar. Bunu izleyen olaylarda 1000 kişi öldü. Modern Hindistan'da laikliğin Hinduizm'in doğduğu topraklarda yaratığı tutkulara dayanıp dayanamayacağı sorgulandı.

Rama Hakkında Sık Sorulanlar

Hindu mitolojisinde Rama kimdir?

Rama, Hindu mitolojisinde saygı duyulan bir figürdür ve Lord Vişnu'nun yedinci avatarı olarak kabul edilir. Erdem, doğruluk ve onurun somutlaşmış hali olduğuna inanılır.

Rama'nın Hinduizm'deki önemi nedir?

Rama, ideal bir kral, saygılı bir oğul, sadık bir koca ve asil bir savaşçı ideallerini temsil eder. Ramayana destanında anlatılan hayatı ve eylemleri Hindular için ahlaki ve etik kılavuzlar olarak hizmet eder.

Ramayana nedir?

Ramayana, Rama, karısı Sita ve sadık adanmışı Hanuman'ın hayatını ve maceralarını anlatan eski bir Hindu destanıdır. Rama'nın Sita'yı şeytan kral Ravana'dan kurtarmak için yaptığı yolculuğu anlatır ve dharma (doğruluk) değerlerini savunur.

Rama ile ilişkisi açısından Sita kimdir?

Sita, Rama'nın karısı ve tanrıça Lakshmi'nin bir enkarnasyonudur. Sita sarsılmaz bağlılığı, saflığı ve dayanıklılığı ile tanınır. Rama ve Sita arasındaki bağ, evlilik aşkı ve ortaklığının bir örneği olarak kabul edilir.

Ayodhya Rama ile nerede ilişkilendirilir?

Ayodhya, Lord Rama'nın efsanevi doğum yeridir ve Hinduizm'de kutsal bir şehir olarak kabul edilir. Rama'nın krallığının başkenti olduğuna inanılır ve Rama'ya inananlar için büyük bir dini öneme sahiptir.

Rama ile ilişkili olarak Hanuman kimdir?

Hanuman, Ramayana'da öne çıkan bir karakterdir ve Rama'nın sadık bir öğrencisidir. Olağanüstü bir güce, sadakate ve bilgeliğe sahiptir. Hanuman, Sita'yı kurtarma arayışında Rama'ya yardım etmede hayati bir rol oynamıştır.

Rama ile ilişkilendirilen ilahi yay nedir?

Rama genellikle "Pinaka" veya "Shiva Dhanush" adı verilen ilahi yayı tutarken tasvir edilir. Bu onun bir okçu olarak olağanüstü gücünün ve becerisinin sembolüdür.

İblis kral Ravana kimdir?

Ravana, Ramayana'daki başlıca düşman ve Lanka'nın şeytan kralıdır. Sita'yı kaçırarak Rama ve Ravana arasındaki destansı savaşa yol açar. Ravana zekası ve gücü ile tanınır. ve sonunda Rama'nın ellerinde yenilgiye uğrar.

Rama'nın hikâyesinde dharma neyi temsil eder?

Dharma, kişinin görev ve sorumluluklarını yerine getirerek doğru bir şekilde yaşaması anlamına gelir. Rama'nın dharma'ya bağlılığı, Ramayana'da ahlaki değerlerin ve etik davranışların önemini vurgulayan ana temadır.

Rama Navami nedir?

Rama Navami, Lord Rama'nın doğumunu kutlamak için kutlanan bir Hindu festivalidir. Hindu ay ayı Chaitra'nın dokuzuncu gününe denk gelir ve adanmışlık duaları, oruç ve Ramayana'nın okunmasıyla kutlanır.