Robert Oppenheimer'ın Cambridge'den Ayrılmasıyla Yaşanan Gelişmeler

1904 yılında doğan Oppenheimer, henüz 10 yaşındayken fizik ve kimyaya ilgi duymaya başladı

Robert Oppenheimer

Robert Oppenheimer'ın mirası hem karmaşık hem de etkileyicidir. Birçokları için o her zaman "atom bombasının babası" olarak hatırlanacaktır. Burada 1940'larda Manhattan Projesi ve nükleer silahların geliştirilmesi üzerine yaptığı çalışmalara atıfta bulunuluyor. Lemelson-MIT'ye göre Oppenheimer oldukça erken olgunlaşmış bir çocuktu. 1904 yılında doğan Oppenheimer, henüz 10 yaşındayken fizik ve kimyaya ilgi duymaya başladı. Oppenheimer 1922'de Harvard'a kaydoldu. Programı üç yılda tamamladıktan sonra fizik alanında doktora çalışmaları yapmak üzere Cambridge Üniversitesi'ne gitti.

Cambridge'de J.J. Thomson, Oppenheimer'ın akıl hocası olarak görev yaptı. Thomson'ın 1897'de elektronu keşfetmesinin ardından ertesi yıl Nobel Fizik Ödülü'nü kazandı. 1906'da da elektronun keşfi için ödül aldı. Institute for Advanced Study (IAS) Oppenheimer'ın Thomson'ın araştırma asistanı olduğunu belirtmektedir. Görünüşe göre Oppenheimer ne işinden ne de Cambridge'deki akademik çalışmalarından tam olarak memnun değildi. Kayıtlar, ayrılmadan önce Cambridge Christ's College'da sadece iki sömestr geçirdiğini gösteriyor. Oppenheimer, Max Born tarafından davet edildikten sonra 1926 yılında teorik fizik eğitimi almak üzere Almanya'daki Göttingen Üniversitesi'ne gitti.

Robert Oppenheimer Almanya'da

Max Born Göttingen Üniversitesi'ndeki Teorik Fizik Enstitüsü'nü yönetti. Kuantum teorisi onun damgasını vurduğu yerdir, dolayısıyla bu yönüyle tanınacaktır. Hem Born hem de J. Robert Oppenheimer, J.J. Thomson'ın öğrencileriydi. Göttingen'deyken Oppenheimer, Niels Bohr ve P.A.M. Dirac gibi benzer düşünen diğer bilim insanlarıyla bağlantı kurmayı başardı. Bohr yaygın olarak atomik yapı çalışmalarında bir öncü olarak kabul edilir. Ancak Dirac kuantum teorisini daha da ilerletmiştir. Oppenheimer'ın Göttingen'de geçirdiği süre, kuantum mekaniği üzerine bir dizi yayın yapmasıyla sonuçlandı.

Oppenheimer Mart 1927'de, henüz 23 yaşındayken Göttingen Üniversitesi'nden doktora derecesiyle mezun oldu. Institute for Advanced Study'ye göre, Born ve Oppenheimer bu dönemde Born-Oppenheimer Yaklaşımı olarak bilinen yaklaşımı geliştiriyorlardı. Chemistry LibreTexts'e göre bu yaklaşım, nükleonların hareketini elektronlarınkinden ayırmaya dayanıyor. Bu nedenle, hesaplamalar nükleer hareketi tamamen göz ardı ederek olabildiğince basittir. Buna ek olarak, bir molekül çekirdeğinin kütlesinin bir elektronunkinden daha büyük olduğu gerçeğini de hesaba katar.

Almanya'daki Çalışmaları Çeşitli Kariyer Fırsatlarına Yol Açtı

Robert Oppenheimer Göttingen Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı ve önce Harvard Üniversitesi'nde, ardından da California Teknoloji Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptı. Oppenheimer ayrıca kuantum mekaniği üzerine çalışmalarını sürdürmek için Hollanda'daki Leiden Üniversitesi gibi Avrupa üniversitelerini de ziyaret etti. Lemelson-MIT'ye göre Oppenheimer 1929 yılına gelindiğinde hem Berkeley'de hem de Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nde ders veriyordu.

Bu alandaki meslektaşlarından Hans Bethe, "Dersleri hem deneysel hem de teorik fizikçiler için müthiş bir deneyimdi" demektedir. Ayrıca Bethe, "Öğrencilerine hiçbir zaman kolay ve yüzeysel çözümler sunmaz, onları altta yatan zorlukları fark etmeye ve bunlar üzerinde çalışmaya teşvik ederdi" yorumunda bulunuyor. Buna karşın Oppenheimer, 1942 yılında II. Dünya Savaşı'nda kullanılmak üzere nükleer silahlar üretmek üzere kötü bir üne sahip Manhattan Projesi'nde görevlendirilmiştir.

Christ's College Cambridge, Nagazaki'nin bombalanmasının ardından Oppenheimer'ın nükleer silahların geliştirilmesine düşmanca yaklaştığını, ancak bunun popüler basında sık sık onun şöhret iddiası olarak görüldüğünü iddia ediyor. Lemelson-MIT'ye göre, bu durum onun AEC'deki işine mal olmuştur. Oppenheimer'ın Göttingen Üniversitesi'ndeki hocası Max Born, 1933 yılında Nazi Almanyası'ndan kaçtı. Hem o hem de Oppenheimer fiziğin yıkıcı uygulamalarından rahatsızdı.