Thomas Edison'ın Yaratıcılık İçin Uyguladığı Uyku Yöntemi

Thomas Edison her gece dört saat kadar az bir uykuyla idare edebilme yeteneğiyle gurur duyuyordu.

Thomas Edison

Birçok kişi yeterince uyumanın daha net düşünmenize ve yapıcı çözümler bulmanıza yardımcı olacağını düşünür. Oysa dünyanın en büyük beyinlerinden biri, uykuyla aslında kafanızdan uçup giden şeyin bu fikirler olduğuna inanıyordu. "Menlo Park'ın Büyücüsü" Thomas Edison, 11 Şubat 1847'de Ohio'da doğdu ve 84 yaşında hayata veda etti. Binden fazla patente sahip olan Edison, akkor ışık, fonograf ve alkalin piller gibi yeniliklerle bilimsel ilerlemenin önündeki engelleri yıktı.


Uykuyla ilgili yazılar:


Ortalama bir insan, böylesine olağanüstü bir zekaya sahip bir kişinin bedenini ve zihnini optimum çalışma koşullarında tutmak için sıkı bir uyku programına uyacağını varsayar. Buna karşın Edison (elbette tavsiye etmediğimiz) her şeyi yaptı. Aslında, kendini uykudan mahrum bıraktı ve düşündüğünüzün aksine, yalnızca biraz uyuduktan sonra uykuya ihtiyaç duymadı.

Uyku Yoksunluğu Uzmanı Olarak Edison

Thomas Edison her gece dört saat kadar az bir uykuyla idare edebilme yeteneğiyle gurur duyuyordu. Uyumayı küçümsediği ve bunun daha iyi değerlendirilebilecek bir zaman kaybı olduğunu düşündüğü için, bol bol güzellik uykusu alanlara tepeden bakardı. Her gece bütün gece ayakta kalabileceğini düşünse de, aslında yeterince uyumanın (kötü bir uyku olsa da) yaratıcılığını ortaya çıkardığını fark etti. Edison en yaratıcı olduğu zamanın yatmadan hemen önce olduğunu, ancak uykuya teslim olursa tüm parlak fikirlerini kaybedeceğini fark etti. Birçoğumuzun başına böyle bir şey gelmiştir, ancak normalde bunu sadece canlı bir rüyaya bağlarız.

En iyi düşüncelerimizden bazılarını hipnagojik durumda, yani tam olarak uykuda olmadığınız ama kaslarınızın ve zihninizin yaratıcı düşünceler üretecek kadar gevşediği durumda gerçekleştiririz. Bu nedenle bu rastgele fikirleri unutmamız (ya da unutmak istememiz) o kadar da tuhaf değil. Ancak Edison, parlak fikirlerini, dinlenmiş zihninin sonsuzluğunda buharlaşıp gitmeden önce muhafaza edebilmek için kendisini uyandıracak bir teknik keşfetti.

Büyük Beyinlerin Etkilendiği Yöntem

Dream Caused by the Flight of a Bee Around a Pomegranate a Second Before Awakening
"Uyanmadan Bir Saniye Önce Nar Etrafında Uçan Arının Sebep Olduğu Rüya" (Dream Caused by the Flight of a Bee Around a Pomegranate a Second Before Awakening)

Ünlü mucit Thomas Edison'ın yaratıcı gücünü artırmak için geliştirdiği bir tekniği kullandığı bilinmektedir: Zihnin en açık olduğu erken uyku döngülerinde kendini uyanmaya zorlardı. Mucit, her iki elinde ağır birer topla uykuya dalıyor; tamamen rahatladıktan sonra topları yere bırakarak şiddetli bir gürültü yaratıyordu. Böyle verimli bir yarı uyku halindeyken gürültü onu irkiltip uyandırır ve çoğu insanın ertesi gün unuttuğu yarı parlak fikirleri aklında tutardı.

Albert Einstein ve Salvador Dali gibi daha pek çok dahi insan onun bu tuhaf uykusuz kalma alışkanlığını benimsedi. Dali'nin "Uyanmadan Bir Saniye Önce Nar Etrafında Uçan Arının Sebep Olduğu Rüya" (Dream Caused by the Flight of a Bee Around a Pomegranate a Second Before Awakening) ve "Belleğin Azminin Dağılışı" (The Disintegration of the Persistence of Memory) gibi eserlerinin çoğu rüya temelli olduğundan, Edison'ın yaklaşımını taklit etmek için toplar yerine büyük, ağır bir anahtar seçmesi şaşırtıcı değildir.

Bu Yöntemi Destekleyen Bilimsel Çalışmalar

Paris Beyin Enstitüsü'nde araştırmacı Delphine Oudiette ve meslektaşları, Thomas Edison'ın uykudan hemen önceki reseptif dönemin yaratıcı performansı zirveye çıkarmak için kullanılabileceği hipotezini doğrulayan bir çalışma gerçekleştirdi. Daha önce de belirttiğimiz gibi hipnagoji veya hızlı göz hareketi olmayan uyku evresi 1 için N1 olarak adlandırılan bu durum, sırasında üretilen düşünceleri hatırlamak için kesintiye uğratılabilir gibi görünüyor.

103 kişilik araştırmaya katılanlardan bir matematik sınavına girmeleri istenmiş ve daha önce sınavı geçmiş olanlar elenmiştir. Elemeyi geçemeyenlere uzanırken sağ ellerinde bir bardakla rahatlamaları söylendi. Eğer bardağı düşürdükleri fark edilirse, daha sonra olaydan hemen önceki düşünceleri hakkında soru soruldu. Her katılımcının beyin, göz ve kas aktivitesi, uyku döngüsünün N1 aşamasında olup olmadıklarını belirlemek için takip edildi. Araştırma molası sırasında uyuyakalan ve bardak tarafından uyandırılanların, geri döndüklerinde kendilerine sunulan matematik problemini cevaplama (birkaç denemeden sonra da olsa) olasılıkları üç kat daha fazlaydı. Tamamen uykuya dalmış olanlara kıyasla, çözümü bulma şansları altı kat daha fazlaydı.

Şüpheler ve Bu Yönteme Karşı Çıkanlar

Öte yandan, ülkenin başka bir yerinde yapılan tamamen ilgisiz bir araştırma tam tersi bir sonuca ulaşmış olabilir. Kaliforniya Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, Remote Associates Tests (RATs) kullanarak insanları üç gruba ayırdı: rahatlamalarına izin verilen ancak uyumayanlar; REM dışı uykuya ulaşmalarına izin verilenler; ve derin uykuya ulaşmalarına izin verilenler. İyi dinlenenlerin %40'ı yaratıcılık testinde, hiç uyumayan ya da mükemmel, derin REM uykusu almayanlara göre daha iyi puan aldı. Yaratıcı düşünmedeki bu iyileşme, ayrılan sürenin tamamında uyumasına izin verilenler için genel olarak gösterilmiştir.

Delphine Oudiette'in araştırmasını eleştirenler, Oudiette'in çalışmasındaki bardak düşüren deneklerde görülen performans artışının sadece rahatlamak için daha fazla zamanları olmasından kaynaklandığını iddia ediyor. Ancak Thomas Edison'ın hipotezini eleştirenler, uygulandığı takdirde ciddi riskler taşıdığı konusunda hemfikirdir. Asıl mesele, REM uykusu sırasında ortaya çıkan yaratıcı süreçlerden yararlanıp yararlanamayacağımız değil, yararlanmamız gerekip gerekmediğidir.