Yemen'deki Cehennem Kuyusu (Berehut Kuyusu)

Yemen'deki Cehennem Kuyusu (Berehut Kuyusu)

"Cehennem Kuyusu" Yemen'deki birçok insanın, cin hapishanesi ve yeraltı dünyasına açılan bir kapı olduğuna inandığı 112 metre derinlikte bir obruktur. Resmi adıyla Berehut Kuyusu olarak bilinen doğal obruk 30 metre çapında ürkütücü dairesel bir girişe sahip. Bu "Cehennem Kuyusu" ülkenin doğusunda, Umman sınırına yakın el-Mahra ilindeki çölün ortasında yer alıyor. Önceleri amatör mağaracılar obruğa girmişti ancak ilk kez Eylül 2021'de dibine dek inildi ve içindekiler ortaya çıkarıldı.

Cehennem Kuyusu Mağaranın Keşfi

Cehennem Kuyusu (Berehut Kuyusu)
(Görsel: AFP)

Eylül ayında OCET adlı Umman'dan bir mağara keşif ekibi makara sistemi kullanarak 8 üyesini Cehennem Kuyusu'nun dibine indirdi. Obruğu çevreleyen korkulara rağmen çalışmayı izlemek için kuyunun etrafında küçük bir gözüpek seyirci kalabalığı bile toplandı.

Berehut Kuyusu'na adım atan kaşifler burada çağlayanlar, yılanlar, ölü hayvanlar, dikitler ve mağara incileri ile karşılaştılar. Şaşırtıcı bir biçimde herhangi bir cin ya da cehenneme açılan kapı yoktu.

Cehennem Kuyusunun İçinde Ne Var?

Cehennem Kuyusunun İçinde Ne Var?
Ağzı 30 metre genişliğinde. (Görsel: AFP)

Yemen'deki Berehut Kuyusu'na inildiğinde bazıları 9 metreye ulaşan dikitlerle kaplı engebeli ve pürüzlü bir zeminle karşılaşılıyor. Zeminin bazı kısımları mağara incileri ile kaplı. Bunlar aslında mağara çökelidir. Mağara çökelleri, damlayan sudaki kalsiyum karbonat gibi minerallerin kademeli birikimiyle oluşur. Mağaradaki dikitler ve sarkıtlar böyle oluşuyor.

Yoğun mineral katmanlarına sahip mağara incileri genellikle küçük bir nesnenin etrafında akan veya damlayan suyla oluşuyor. Kil, kireçtaşı, kuvars ve hatta kemik gibi mağarada veya madende ne varsa mağara incisinin çekirdeği olabilir. Çekirdek sabit olmadığından su onu hareket ettirerek minerallerin zamanla her yanını eşit biçimde kaplamasını sağlar.

Mağara incileri nadirdir ve yalnızca çekirdeğin hareket etmesine izin veren tamamen düz mağara tabanlarında oluşur.

Cehennem Kuyusunun İçindeki Küçük Çağlayanlar

Cehennem Kuyusunun İçindeki Küçük Çağlayanlar
İçeride keşfedilen küçük şelaleler. (Görsel: Technews)

Berehut Kuyusu'nun içindeki suyun, yüzeyin yaklaşık 65 metre altındaki mağara duvarlarında bulunan deliklerden çıkarak küçük çağlayanlar oluşturduğu da keşfedildi. Bu su, mağara çökellerinin, sarkıtlarının ve incilerinin oluşması için gereken damlayan suyu sağlıyor.

Bu Cehennem Kuyusu'nun içinde yılanlar, kurbağalar ve böceklerin yanı sıra başta kuşlar olmak üzere çukura düşmüş görünen birçok ölü hayvan var. Çürüyen cesetler yerel halkın bildirdiği kötü kokuya neden olmuş olabilir ancak kaşiflere göre obruğun içindeki koku bahsedildiği kadar kötü değil.

Cehennem Kuyusuyla İlgili Yerel Efsaneler

İçeride bir volkan dışında her şey var. (Görsel: Technews)

Obruğu açıklama ihtiyacı pek çok yerel söylence ortaya çıkarmıştır. Halk çoğu zaman Berehut Kuyusu'nu cinlerin bulunduğu bir hapishane olarak anlattı ve kötü şansa neden olduğuna inandılar. Ayrıca obruğun çok yaklaşan insanları içeri çekebildiğini söylediler. Ayrıca deliğin Dünya'yı yok edebilecek bir volkan (yani süpervolkan) olduğu iddia edildi ve neyse ki bunu destekleyecek hiçbir bilimsel kanıt yoktur.

Bu büyük delikten yükselen kötü koku yerel insanların obruğun cehenneme açılan kapı olduğunu düşünmesini ve hikayeler üretmesini sağladı. Sonuç olarak obruğa takma ismini verdi.

Bununla birlikte, Berehut Kuyusu gerçekte oldukça tipik bir obruktur.

Obruklar Nasıl Oluşuyor?

Berehut Kuyusu'nda bulunan mağara incileri.
Berehut Kuyusu'nda bulunan mağara incileri. (Görsel: Technews)

Farklı tipte obruklar vardır ve en yaygın olanları çöküntü ve yıkılma obrukları. Yıkılma obruğu yüzeyin altındaki anakayada bulunan boşluklar genişlediğinde ve üst çatı artık yükü taşıyamadığında oluşur. Kaya ve üstteki tortu aniden çökerek mağara oluşturuyor. Çöküntü obrukları ise yüzey tortularının yavaşça yerin altındaki küçük boşluklara akmasıyla meydana gelir.

Her iki obruk türü de karst olarak bilinen özel bir arazi türünde meydana geliyor. Suda çözünerek mağara, pınar ve obruğa yol açan, kireçtaşı ve dolomit gibi karbonatlı bir anakayaları vardır.

Ne yazık ki, obrukların nasıl ve ne zaman oluştuğunu tam olarak söylemesi zor. Alanda yaşayıp olayı kaydeden insanlar olmadıkça bilmek neredeyse imkansız.