Kategoriler
Tarih & Kültür

I. Charles'ın idamından sonra İngiltere'de iç savaş

Bu yazımızda Oliver Cromwell yönetimini anlatıyoruz. Kral Charles'ın idam gününü nasıl geçirdiğini ve infaz anını bu bağlantıdaki yazımızda anlatmıştık. Şimdi I. Charles'ı ölüme götüren süreçlerden bahsederek, Oliver Cromwell dönemine geçişten bahsedebiliriz. Her iki dönemde kendi içlerinde ciddi problemler getirmişti. Özellikle Cromwell'in merhametsizliği bugün hala İngilizler arasında konuşulmaktadır.

Charles parlamentoyla neden çatışmıştı?

Büyük Britanya ve İrlanda hükümdarı olarak taç giyen I. Charles, kral olmak için doğmamıştı. İskoçya Kralı VI. James ile Danimarka Prensesi Anne'in hayatta kalan ikinci oğullarıydı. 1603 yılında babası İngiltere kralı olduğunda Galler Prensi ilan edilen abisi Henry'nin gölgesinde büyümüştü. Ne var ki veliaht Henry 1612 yılında 18 yaşındayken ölünce, Charles İngiltere tahtının varisi oldu.

Geleceğin kralı ürkek, çekingen ve ketum bir insan olarak büyüdü. Kolay arkadaş edinemiyordu, kısa boyluydu, bedenen kırılgandı. İskoçyalı aksanında da fark edildiği üzere hafif kekeliyordu ve hayatı boyunca kekeleyecekti. Genç Prens, özgüven eksikliğini kibirli ve mesafeli bir duruşla örtmeye çalışıyordu, fakat yazık ki bu özellikleri gelecekte toplanacak parlamentolarla iyi ilişkiler kurmasını sağlayacak cinsten değildi.

İngiltere Kralı I. James Mart 1625 tarihinde öldü ve 24 yaşında bekar bir erkek olan Charles tahta çıktı. Babasından, İngiltere kralının ülkesini Tanrı'nın verdiği haklara dayanarak yönettiğine olan inancı devralmıştı. ve bu bakış açısı, hükümdarlığının ilk dönemlerinden itibaren Parlamento'yla anlaşmazlık nedeni oldu. 1625 yılında toplanan ilk parlamento I. James'in yakın adamı olan ve Charles'ın Henriette Marie'yle evliliğini ayarlayan Buckingham Dükü'nün Genç Kral üzerindeki etkisinde hiç hoşnut olmadığını ifade etti.

İLGİLİ:  Aziz Bartolomeus Yortusu Kıyımı: Parisli Protestanların öldürülmesi

Kısa mı uzun mu?

Oliver Cromwell dalkavukluğa önem vermediğini göstermek için resmini yapacak sanatçılara kendisini ''pürüzleri, sivilceleri, siğilleriyle birlikte ve nasıl görünüyorsa öyle'' resmetmelerini istemişti
Oliver Cromwell resmini yapacak sanatçılara kendisini "pürüzleri, sivilceleri, siğilleriyle birlikte ve nasıl görünüyorsa öyle" resmetmelerini istemişti

Parlamento ikinci defa 1626 yılında toplandığında Kral'a karşı daha düşmanca bir tavır aldı. Avam Kamarası Buckingham'ı vatana ihanet etmekle suçlamak istedi ve Kral bunu önlemek için dört ay sonra Parlamento'yu feshetti.

1628 yılında toplanan üçüncü Parlamento Buckingham Dükü'nü görevden uzaklaştırmak istedi. Fakat Charles gene boyun eğmedi. Ocak 1629 tarihinde toplanan dördüncü Parlamento onu Katolikliği himaye ettiği için ve nefret edilen "gemi parası" (kraliyet donanması için zorla toplanan verdi) nedeniyle eleştirdi. Charles Parlamento'yu feshetti ve sonraki 11 yıl boyunca ülkeyi hükümet olmadan yönetti. Bu dönemde İspanya ve Fransa'yla barış yaptı, vergileri azalttı.

Charles 1639 yılında, İngiliz Kilisesi'nin dini ritüellerinin kendilerine dayatılması çabasını protesto etmek için İngiltere'yi işgal eden İskoçlara karşı savaştı, anlaşmazlık devam ettiğinden ertesi Parlamento'yu iki kez emirle göreve davet etti. İlk parlamento olan "Kısa Parlamento" Kral'ın işine gelmedi ve bir ay sonra feshedildi. 1640 yılında toplanan "Uzun Parlamento" da kral yardımcı olamadı, ayrıca kendi onayı olmaksızın feshedilemeyeceği konusunda da direndi.

İç savaş nasıl başladı?

John Pym'in Charles'a karşı ateşli konuşmaları iç savaşa emin hazırladı
John Pym'in Charles'a karşı ateşli konuşmaları iç savaşa emin hazırladı

İç savaşı tetikleyen olay, I. Charles'ın, kibirli ve despotça tutumuna muhalefet eden John Pym ve Uzun Parlamento'nun diğer dört üyesini tutuklamak üzere 2 Ocak 1642 günü yanında bir grup askerle Avam Kamarası'na gelmesiydi. Önceden uyarılmış olan bu kişiler saklandılar ve Charles bunu, "Görüyorum ki bütün kuşlar uçmuş bile" diye yorumladı. Charles'ın eylemi Avam Kamarası ile Lordlar Kamarası'nı ona karşı birleştirdi ve ordu Kral'ı devirmekle görevlendirildi. Charles yedi ay sonra birliklerini kral yanlısı bir kale olan Nottingham'da topladı. Ata binme konusundaki yeteneklerinden dolayı Cavaliers (Şövalyeler) olarak bilinen kralcılar ile saç tıraşları nedeniyle Roundheads (Yuvarlak Kafalılar) diye anılan Parlamento askerleri karşı karşıya geldiler. Kralcılar desteğin çoğunu ülkenin kuzey ve batısından alırken, Parlamento yanlılarının gücü çoğunlukla güney ve doğudan, özellikle de Charles'ın ele geçirmek istediği Londra'dan geliyordu.

İLGİLİ:  Birinci Haçlı Seferi ve Papa II. Urbanus'un sahte savaş çağrısı

Başlangıçta Parlamento Ordusu kötü örgütlenmişti ve disiplinden yoksundu. Şubat 1645 tarihinde Parlamento 22000 askerden oluşan, tüfek ve kılıçlarla donatılmış Yeni Örnek Ordu'yu kurdu. Sir Thomas Fairfax'ın eğittiği ve yönettiği bu birlikler çok bir etkili bir savaş gücü oluşturmaktaydı. Yeni Örnek Ordu, liderlerinin lakabını taşıyan mükemmel bir süvari birliği olan Cromwell'in Ironside'larıyla birikte Kral'ın çöküşünü hazırlayacaktı.

Kral'ın idamının etkisi ne oldu?

Oliver Cromwell Rump Parliament  / Cromwell Nisan 1653 tarihinde Artık Parlamento üyelerii şu sözlerle azletti: ''Burada iyi şeyler yapabilmek için fazla uzun kalınız. Tanrı adına, gidin!''
Oliver Cromwell Rump Parliament / Cromwell Nisan 1653 tarihinde Artık Parlamento üyelerii şu sözlerle azletti: "Burada iyi şeyler yapabilmek için fazla uzun kalınız. Tanrı adına, gidin!"

I. Charles'ın idamı İngiltere'de yaklaşık yarım yüzyıllık mutlak monarşiye son verdi. Parlamento ülkeyi bir cumhuriyet veya milletler topluluğu olarak ilan etti ve Oliver Cromwell yönetimine geçen Devlet Konseyi'nin ilk başkanı oldu. Cromwell önce İrlanda'da Kral'ın Katolik destekçilerine karşı merhametsiz bir savaş başlattı. Mayıs 1650 tarihinde, İskoçya'ya giderek kendini II. Charles adıyla kral ilan etmiş olan I. Charles'ın oğlunun üstüne yürüdü. Eylül ayında İskoçları Dunbar'da mağlup etti, sonraki yıl Worcester Çarpışması'nda Charles ve ordusunu yendi. Bunun üzerine Charles Fransa'ya kaçtı ve iç savaş sona erdi.

Sonraki üç yıl boyunca Cromwell ordu ve politikacılar arasında iyi ilişkilerin sürdürülmesi için çaba gösterdi. Uzun Parlamento, içinde barınan 121 kralcı üyesinden arındırıldığı 1648 yılından beri Artık Parlamento olarak anılmaktaydı. Cromwell 1653 yılına yozlaşmış olduğunu düşündüğü bu Parlamento'yu feshederek İngiltere'nin, İskoçya'nın ve İrlanda'nın Lord Protector'ı (Kral Vekili) oldu. Hiyerarşik yapılanmasını yanlış bulduğu İngiltere piskoposluğunu lağvetmek suretiyle, huzursuzluk ve kargaşaya neden olmadıkları sürece halkın kendi dini inançlarını yaşamasına olanak tanıdı.

Fakat parlamentonun Noel kutlamasıyla ilgili yasağına onay verdi. Bunun bir Katolik kutlaması olduğun düşüncesiydi. Cromwell'in halkın inanışları; ayinler, inanışlar ve eğlencelerle ilgili antipatisi müziğe kadar uzanmıyordu, çünkü onun en sevdiği eğlencelerden biriydi. Pipo ve bira içiyordu, basit İngiliz yemekleri yemeyi seviyordu. 1655 yılında İngiltere'yi 12 askeri bölgeye ayırdı ve başlıca generalleri ile merhametsiz atlı milislerini bu bölgeleri yönetmekle görevlendirdi.

İLGİLİ:  Otuz Yıl Savaşları ve Avrupa'nın karanlığa gömülmesi

Bu uygulama halk arasında öyle bir tepkiye yol açtı ki, bu uygulamadan vazgeçmek zorunda kaldı. 1657'de Parlamento'nun onu kral ilan etme önerisini geri çevirdi, fakat mutlak hükümdarlığını sürdürdü. 1658 yılında 59 yaşındayken Londra'da öldü. Lord Protector olarak yerine geçen oğlu Richard'ın orduyu ve Parlamento'yu kontrol edemediği görüldü. Ertesi yıl Richard çekilmeye zorlandı ve II. Charles'ın tekrar kral ilan edilmesinin yolu açıldı.

Kralcılar Parlamento Ordusu'na karşı

Battle of Naseby / Naseby'den bir yıl sonra, Charles düşmanlarına teslim oldu
Naseby'den bir yıl sonra, Charles düşmanlarına teslim oldu

İç savaşın ilk çatışmalarında ön planda olan unsur Kral'a bağlı kuvvetlerin yetenek ve becerileriydi. Fakat Yeni Örnek Ordu'nun kurulmasından sonra rüzgarlar Cromwell ve kendilerini adamış olan süvarilerinin lehine döndü.

Edgehill, Warks 23 Ekim 1642

Charles komutasındaki kralcılar ile Essex Kontu'nun yönetimindeki Parlamento yanlıları arasındaki ilk büyük karşılaşmada iki taraf da zafer kazandığını iddia etti.


Marston Moor, Yorks 2 Temmuz 1644

Fairfax ve Cromwell'in ordusu, kralın yeğeni Rupert komutasındaki kraliyet güçlerini İngiltere topraklarında gerçekleşen en büyük çatışmada eziyor.


Lostwithiel, 2 Eylül 1644

Charles ordusunu Cornwall'da Essex Kontu idaresindeki Parlamento Ordusu'nun üzerine sürüyor ve Londra'ya ilerlemeyi planlıyor.


Newbury, Berks 27 Ekim 1644

Charles konutasındaki küçük bir birliği ele geçiremeyen Parlamento Ordusu, başarısızlığı nedeniyle Yeni Örnek Ordu biçiminde yeniden yapılandırılıyor.


Naseby, Northants 14 Haziran 1645

Fairfax ve Cromwell komutasındaki Yeni Örnek Ordu Charles ve Rupert komutasındaki kralcı güçleri yeniyor ve iç savaşın ilk dönemini sonlandırıyor.


Preston, Lancs 17 Ağustos 1648

Hamilton Dükü'nün idaresindeki İskoç ordusu Charles'ı desteklemek üzere İngiltere'y işgal ediyor. Cromwell'in kazandığı kesin zafer savaşı erdiriyor ve Kral'ın akıbetini belirliyor.

Yazar Berkay Alpkunt

Coğrafya ve astronomi üzerine geniş kapsamlı içerikler hazırlıyor. Diğer ilgi alanları canlı hayatı, bilim tarihi ve ülkeler olarak sıralanır. Aynı zamanda bağımsız video oyunlarıyla ilgilidir.