Bitcoin'in Gelecekteki Fiyatı Ne Kadar Olabilir?

Bitcoin'in gelecek yıllarda ulaşabileceği en yüksek fiyatı hakkındaki hesaplamalar.

Yazar Burcu Kara
bitcoin'in fiyat tahmini

Bitcoin'in gelecekte kağıt paranın yerini alıp almayacağı bilinmez ancak giderek popülerleşmesi küresel pazarın daha fazlasına sahip olacağı anlamına geliyor. Bu da fiyatının giderek artması demek. Bitcoin'in fiyatı ne kadar olabilir kurgulamak için bir noktada pazarın %15'ine sahip olacağını baz alarak fiyat tahmini yapabilirsiniz. Öyleyse sonuçların ne olacağını görelim.

Bitcoin'in Potansiyel Fiyatının Tahmin Edilmesi

Bitcoin'in potansiyel fiyatını öngörmenin pratik yollarından biri tüm değer değişim araçlarının ve Bitcoin ile karşılaştırılabilir olan tüm değer depolarının dünya çapındaki pazar payına bakmak. Şu anda baskın olan değişim aracı devlet destekli para ve yalnızca ona odaklanacağız:

  • 1. Bitcoin'in potansiyel fiyatını öngörmek için küresel değişim aracı olarak şu anda yaklaşık 4,9 trilyon ABD doları değerindeki M1 parasını (ekonomideki nakit para, vadesiz mevduat ve çeklerin toplamı) baz alacağız.
  • 2. Tüm para arzlarını (M2, repo, para piyasası fonları ve ihraç edilen menkul kıymetler) içine alan M3 parası ise M1'den çıkarıldığında yaklaşık 45 trilyon ABD dolarını verir. Bunu Bitcoin alternatifi bir değer deposu olarak değerlendireceğiz.

Bunların yanı sıra altını da Bitcoin alternatifi bir değer deposu olarak denkleme eklemek gerekiyor. Altının dünya çapındaki değerine bakarken (bazıları mücevher olarak kullanılsa da) sadece külçe altını dikkate alacağız.

  • 3. ABD Jeoloji Araştırması kurumu, 1999 sonunda yer üstünde yaklaşık 122.000 metrik ton altının mevcut olduğunu tahmin etti. Bunun %48'i veya 58.560 metrik tonu özel ve resmi külçe şeklinde saklanıyor. 31 gram altının ortalama 1.200 dolar olduğu düşünülürse bugün dünyadaki toplam altının değeri 2,1 trilyon ABD dolarıdır.

Son yıllarda görülen gümüş arzındaki açık ve hükümetlerin gümüş külçelerini büyük oranda satmış olması gümüşün gerçek bir değer deposu olmadığını ve endüstri odaklı kullanıldığını kanıtlar. Bu nedenle modele dahil edilmesi gerekli değil. Ayrıca diğer değerli metalleri veya değerli taşları da hesabın dışında bırakıyoruz. Tasarruf hesapları, küçük ve büyük vadeli mevduatlar, para piyasası fonları ve külçe altın dahil olmak üzere Bitcoin ile karşılaştırılabilir değer depolarının küresel değeri tahmini 47,1 trilyon ABD dolarıdır.

Sonuç

Böylece değişim araçları ve değer depolarının küresel miktarına ilişkin toplam tahmin 52,1 trilyon ABD doları olur. Bitcoin bu pazarın sadece %15'ini dahi kapsayacak olursa bugünün parasıyla piyasa değeri 10,8 trilyon ABD doları oluyor. Dolaşımdaki 21 milyon bitcoin ile bu oran 1 bitcoin'in fiyatını 514.000 dolara çıkarır.

Oldukça basit ve uzun vadeli bir fiyat tahmin modeli ancak gerçekleri yansıtıyor. Buradaki en büyük soru Bitcoin'in tam olarak ne oranda benimseneceği? Bitcoin'in fiyatının ne kadar olacağını bulmak Bitcoin'in bir para birimi olarak başarısına ve belki de yerini daha iyi bir dijital paraya bırakıp bırakmayacağına bağlı.

Paranın hızı (ekonomideki para değiş-tokuş oranı) burada belirleyici olabilir. Bitcoin'de transferler sıklıkla bir saatten kısa sürdüğünden geleceğin Bitcoin ekosisteminde paranın hızının, mevcut ortalama para hızından daha yüksek olacağı düşünülüyor. Ancak bununla ilgili bir diğer görüş, para hızının asıl belirleyicisinin insanların işlem yapma ihtiyacı veya istekliliği olduğudur. Bu nedenle, öngörülen para hızının kabaca bugünkü değerine eşit olacağı savunulur.

Bitcoin'in fiyatını daha yakın vadeli olarak tahmin etmenin bir başka yolu Bitcoin'in hangi belirli endüstrileri veya pazarları etkisi altına alacağını düşünmek ve bu pazarlarda ne oranda var olacağını öngörmek olabilir. Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın 1,5 milyar dolarlık Bitcoin satın alması bunun iyi bir örneği.