Deniz Kabuğunun Para Olarak Kullanıldığı Dönem

Deniz kabukları rahatlıkla tanınabilir, kullanımı ve sayılması kolaydır, taşıması hafiftir, bozulmaz, sınırlı sayıdadır ve en önemlisi taklit etmesi zordur.

Deniz kabuğunun para birimi olarak kullanımı insanlık tarihinin en çarpıcı noktalarından biridir. Deniz kabuğunun para olarak kökeni antik Çin'e uzanıyor. Çin MÖ 1200'de deniz kabuğu, MÖ 600'de madeni para, MÖ 118'de deri para ve MS 806'da kağıt parayı icat ederek çoğu para birimini popülerleştiren ülke oldu. Deniz kabukları antik Çin ekonomisi için o kadar önemliydi ki bugün "para" için kullandıkları karakter 貝, bir deniz kabuğunun piktografisidir. Para birimi olarak dünya çapında en yaygın kullanılan deniz kabuğu Cypraea moneta kabuğuydu.

Deniz kabuğu nasıl para oldu?

Para fikrinin hediye verme ritüellerinden doğduğu inanılıyor. Deniz kabuğu dünyadaki en başarılı evrensel para birimlerinden biridir. Nedeni basittir; deniz kabukları rahatlıkla tanınabilir, kullanımı ve sayılması kolaydır, taşıması hafiftir, bozulmaz, sınırlı sayıdadır ve en önemlisi taklit etmesi zordur.

Çin, ticarette bir takas aracı ve muhasebe birimi olarak kabukları tanıtarak antik dünyaya öncülük etti. Son tarih öncesi çağ olan ve MÖ 1900'de biten Neolitik Çağ'ın sonunda insanlar deniz kabuğunu para olarak kullanıyordu. Dayanıklıydı ve taşıması ve sayılması kolaydı. Çinliler bir birim deniz kabuğuna bugün "dost" anlamına evrilen peng demiştir. Dost gerçekten servetti!

Bir peng'in kaç kabuk ettiği kesin değil ancak 10 kabuğun bir peng ettiği düşünülür. Çin'de Shang Hanedanlığı'nın sonunda kuzeyliler güneyde yeterli deniz kabuğu bulmanın zor olduğunu gördüler. Bu nedenle kabuk şeklinde para yapmak için çanak çömlek, taş, kemik, yeşim, bronz ve altın gibi diğer maddeleri kullandılar. Bronz kabuk şeklindeki madeni paralar Çin'in madeni parayı icadına giden yoldu. Dünyada para biriminin evriminde büyük bir adımdı.

Deniz kabuğu parasının 1742 çizimi.
Deniz kabuğu parasının 1742 çizimi.

Bugün kabuk (bei), Çincede önemli bir karakter bileşenidir. Servet, yoksulluk, mal, ticaret, işadamı, haraç, açgözlülük, masraf, tazminat, fidye, pahalı (aynı zamanda asil) ve ucuz (aynı zamanda mütevazı) gibi Çincede parayla ilgili hemen her şey kabuk sözcüğüne sahiptir. Çinliler çocuklarına veya evcil hayvanlarına "hazine" anlamına gelen bao bei veya daha tatlı bir deyişle bao bao veya bei bei der.

Diğer bölgelerde deniz kabuğu paraları

Çin dışında Afrika, Avustralya ve Güney Pasifik insanları da deniz kabuklarıyla ticaret yapmıştır. Şapkadan kanoya kadar her şeyi süsleyen çekici deniz kabukları kullandılar. Kabuklara bugün de süren derin sembolik ve ritüel anlamlar yüklediler. Hindistan'da MS 1. yüzyıldan kalma kazı alanlarında deniz kabukları madeni parayla birlikte bulunur.

Deniz kabuğu parası Batı Afrika'ya ilk olarak Arap tüccarlar tarafından 10. yüzyılda getirildi. Para olarak deniz kabuğu kullanımı tüm Afrika kıtasına yayıldı ve sonunda Avrupalı yerleşimciler ve tüccarlar Hint-Pasifik deniz kabuklarını (Cypraea moneta ve Cypraea Annulus) Kuzey Amerika'ya dek getirdiler ve orada yerli halklar tarafından kabul edildiler.

deniz kabuklarından para
Anında tanınabilir, tutması rahat, taşıması hafif, sayması kolay, bozulmaz ve en önemlisi dövülmesi zordur.

Hollandalı tüccarlar Afrika'ya geldiğinde deniz kabuğuyla ticaret yapmaktan çekiniyordu. Ancak Dahomey'in Afrikalı tüccarları da kağıt paraya sıcak değildi. Cowrie adlı deniz kabuklarının Batı Afrika ticaret yolu boyunca tercih edilen resmi para birimine dönüşmesi Avrupalıların etkisiyle olmuştur.

18. yüzyılda Afrika'da deniz kabukları hevesle altınla takas edilmeye başlandı. Köle ticaretinin zirve döneminde insanlar deniz kabuğuyla satılıyordu. Bir kadın sadece iki deniz kabuğuna satın alınabilirken bir inek 2.500 deniz kabuğuna satılıyordu.

Ancak sömürgeciler sonunda Afrika halkına yeni ve daha merkezi para birimi biçimlerini kabul ettirdi. Piyasada halihazırda birden fazla para birimi bulunan Batı Afrikalılar için bir tane daha eklemek zor değildi. 20. yüzyılın başında deniz kabuğunun para olarak kullanılması Fransızlarca yasaklandı ancak Afrikalı tüccarların madeni para ve banknotları kabul etmesi uzun sürdü. Deniz kabuğu ile ticaret yapmak bağımsızlıklarının ve kültürlerinin parçasıydı. 1940'lara gelindiğinde deniz kabuğunun yerini modern para birimi almıştı.

Deniz kabukları nereden geldi?

Maldiv ve Laccadive adaları 18. yüzyıla kadar dünyaya Cypraea moneta sağlamıştır ve Cypraea moneta Maldivler'de tarihi açıdan en önemli deniz omurgasızıdır. Hayvan Hint-Pasifik'te geniş bir alana yayılmış olmasına Maldivler her zaman bu kabukların merkeziydi. Nedeni sadece bol olması değil, Maldivliler onları toplamak için basit ve oldukça verimli bir yönteme sahipti. Hindistan cevizi hurma yaprakları sığ lagünlere serilir ve deniz kabukları üzerlerinde toplanır. Yapraklarda biriken döküntü tabakaları ile beslendikleri varsayılmaktadır.

Bir süre sonra yapraklar kabukların sıcak güneşte öldüğü kumsala çıkarılır. Ölü hayvanlar çukura gömülür ve omurgasız detritivor canlılarının yardımıyla etleri çürür ve geride temiz boş kabuklar kalır. Maldivler'e yaptıkları ziyaretlerin raporlarını bırakan ilk gezginlerin neredeyse tamamı, deniz kabuğu ihracatının öneminden bahseder. Arap tüccarların ilk kayıtlarından 4000 yıllık bir süre boyunca gezginlerin belgelerine, büyük gezgin İbn Battuta'nın (1343-4'te ve 1346'da Maldivleri ziyaret etti) yazılarından sonraki Avrupalı ​​ziyaretçilerin açıklamalarına kadar Maldivler deniz ticaretinin merkezi gösterildi.

19. yüzyılda metal madeni paraların artan kullanımı, deniz kabuğu ticaretinde hızlı düşüşe yol açtı. Bugün bir zamanlar büyük olan Maldivlerin para ticareti, yılda birkaç avuç deniz kabuğu ihracına inmiştir. Ancak bu hayvanın Maldivler için tarihi önemi Maldiv banknotlarını süsleyen deniz kabukları ile gösteriliyor.

Günümüzde para olarak deniz kabuğu

Bugün Solomon Adaları'ndaki insanlar hala kendi topladıkları deniz kabuklarını para olarak kullanır. Hatta bir düğün gününde adalara gidenler, evlilik töreninin ortasında deniz kabuğu alışverişi yapan aileler görebilir. 2011'de bir ip deniz kabuğu 1000 Solomon doları veya 120 ABD doları değerindeydi. Deniz kabuğu bugün onlar için altın gibi çalışıyor.

Bu deniz kabuğu ipleri, tüm günlerini kilometrelerce ötedeki turkuaz lagünlerin dibinde deniz kabuğu avlayarak geçiren çok yetenekli zanaatkarlar tarafından yapılır. Bugün Dünya Bankası bu deniz kabuklarını adanın resmi para birimi olarak kabul ediyor. Paranızı mücevhere yatırmanın yeni bir boyutu.