Dünyanın En Eski Ülkeleri

Ortaya çıkan iskelet parçaları sayesinde Etiyopya'da insan yaşamının milyonlarca yıldır var olduğunu biliyoruz. Etiyopya'nın MÖ 980'de bir ülke halini aldığı genel olarak kabul edilir.

Yazar Burcu Kara
dünyanın en eski ülkeleri

Bugün ülkelerin bulunduğu topraklar milyonlarca yıldır var olsa da, tarihte birçok imparatorluk ve ülke kurulmuş, yıkılmış ve nüfuslar göç etmiştir. Biraz şaşırtıcı bir şekilde binlerce yıldır sürekli olarak varlığını sürdüren pek ülke olmamıştır ve tam olarak bir ülkenin kurulduğu tarihi bilmek zordur. Etiyopya'daki eski krallıklardan İran'daki Pers İmparatorluğu'na ve Avrupa'daki bin yıllık ülkelere kadar dünyanın en eski ülkelerini bir araya topladık.

1. Etiyopya

Dünyanın en eski ülkeleri hangileri: Etiyopya

Birçok tarihçi Etiyopya'nın dünyanın en eski ülkelerinden olduğuna inanır. Ortaya çıkan iskelet parçaları sayesinde Etiyopya'da insan yaşamının milyonlarca yıldır var olduğunu biliyoruz. Etiyopya'nın MÖ 980'de bir ülke halini aldığı genel olarak kabul edilir. Bu dönem, Damot Krallığı (D'mt) olarak bilinen ilk krallıklardan birinin iktidara yükseldiği zamandı. Etiyopya, hiçbir zaman sömürgecilerin eline geçmemiş birkaç Afrika ülkesinden biri; 1930'larda İtalyan diktatör Benito Mussolini yönetiminde birkaç yıl işgal edildiği zamanlar hariç.

2. Yunanistan

Dünyanın en eski ülkeleri hangileri: Yunanistan

Antik Yunan dönemine dayanan Yunanistan ülkesi, en az 5.000–6.000 yıl Greklerin yönetiminde kaldı. Yunanlıların dünyaya devrimsel kavramlar öğrettikleri ve modern Batı medeniyetinin temellerini attıkları biliniyor. Bilim, teknoloji, sanat, edebiyat, hukuk ve siyaset alanında büyük ilerlemeler kaydettiler. Atina dünyanın ilk demokrasi biçimine ev sahipliği yaptı (5.000 yıldan fazla bir süredir hala birçok ülkenin anlamını kavramaya çalıştığı bir şey). Bugünkü Yunanistan'ın sınırları Eski Yunanistan'ın sınırlarından farklı olmasına ve ülke farklı ellerden geçmesine rağmen, orijinal kültürünün çoğu belirginliğini koruyor ve bu da onu dünyanın en eski ülkelerinden biri yapıyor.

3. Portekiz

Dünyanın en eski ülkeleri hangileri: Portekiz

Kesinlikle Yunanistan veya Etiyopya kadar eski olmasa da, Portekiz neredeyse bin yıldır sınırlarını korumakta ve bu da onu dünyanın en tanımlanabilir, en eski ülkelerinden biri haline getiriyor. Portekiz sınırları MS 1139'da tanımlandı, yani resmi olarak Avrupa'nın en eski ülkesi. Ülke Portekiz adını almadan önce, bölge birçok imparatorluk ve medeniyetin elinden geçmişti. Başkenti Lizbon, Roma'dan çok daha eskidir.

Ayrıca: Portekiz İmparatorluğu: Tarihin ilk küresel imparatorluğu

4. Japonya

Dünyanın en eski ülkeleri hangileri: Japonya

Japonya da dünyanın en eski ülkelerinden biri olmaya aday. Güneş tanrıçası Amaterasu'nun soyundan geldiği söylenen ilk Japon İmparatoru, Japon efsanesine göre MÖ 660'ta tahta çıktı. Efsanenin gerçeklik temeli bilinmese de, ilk Japonya ülkesi MS 300'de Çin edebiyatında görülmeye başlamıştır. Yani bu efsaneye inanın ya da inanmayın, Japonya kesinlikle çok uzun bir süredir varlığını sürdürüyor. Ülke birkaç hanedan ve imparatorun elinden geçti ve şu anda 1 Mayıs 2019'da göreve gelen 126. İmparator, Naruhito'nun yönetimi altında. Ziyaret edecek kadar şanslıysanız Japonya sizi zaman içinde geriye doğru bir yolculuğa çıkaracak.

5. Mısır

Dünyanın en eski ülkeleri hangileri: Mısır

Yunanistan ve Antik Yunanlılarda olduğu gibi, günümüz Mısır'ı da Antik Mısır döneminde olduğundan farklı bir bölgedir. Bölge bin yıl boyunca Mısır yönetiminde kaldı ve Mısır kültürünün kökenleri MÖ 6 bin yıllarına kadar uzanabiliyor. Mısırlıların hiyeroglifleri dünyanın ikinci en eski yazı sistemiydi ve ilk Mısır krallığı MÖ 4. yüzyılda kuruldu. Bölge yıllar boyunca Pers İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu gibi çeşitli imparatorlukların elinden geçti ve ülke MÖ 9. ve 10. yüzyılda Araplar tarafından fethedildi ve o zamandan beri Müslüman bir ülke olarak kaldı.

Ayrıca: Antik Mısır'ın çöküşünün nedenleri

6. Çin

Çin

Çin dünyanın en eski ve en rafine medeniyetlerinden biridir ve ilk hanedan olan Xia hanedanının MÖ 2070–MÖ 1600 yıllarında hüküm sürdüğü söylenir. İlk Çin hanedanının tam olarak ne zaman ortaya çıktığını belirlemek zor olsa da (yazılı kayıtlar yalnızca MÖ 1600'den sonraki imparatorluktan geldi) son arkeolojik keşifler tarihlerin doğru olduğunu ve dünyanın en eskilerinden biri olduğunu gösteriyor.

Ayrıca: Çin'i şekillendiren önemli hanedanların listesi

7. San Marino

San Marino

Avrupa'nın en küçük ülkelerinden biri olduğu bilinen San Marino da dünyanın en eski ülkelerinden biridir. Ülke, Hristiyan olduğu için zulümden kaçan kurucusu tarafından MS 301'de kuruldu. Ülke bir mikro devlet görevi görür ve tamamen İtalya ile çevrilidir. San Marino bir cumhuriyet devleti olarak yüzyıllarca ayakta kaldıktan sonra dünyanın en eskisi olduğuna inanılan resmi anayasasını MS 1600 yılında yazdı.

8. İran

İran

Antik İran ülkesi çok uzun bir süredir ortalıkta. Tarihçiler ülkenin MÖ 550 yıllarında, Ahameniş İmparatorluğu altında kurulduğunu belirtmektedir. Pers İmparatorluğu MÖ 550'den sonra kuruldu ve ülke yıllar boyunca farklı yöneticilerin ve imparatorlukların elinden geçti. Günümüz İran'ı, adının resmi olarak değiştirildiği 1930'lara kadar Pers ülkesi ya da Pers İmparatorluğu olarak biliniyordu.

Konuyla ilgili:

9. Hindistan

Hindistan

Hint Yarımadası'ndaki yerleşik hayat yaklaşık 5.000–6.000 yıldır devam etmektedir. Bu toprakların insanları bir medeniyet oluşturmak için bir araya geldiler ve Hinduizmin temellerini ortaya koyan Vedik Uygarlığı'nı kurduklarında yıl yaklaşık MÖ 1500 idi. Sonraki bin yıl boyunca, ülkenin başına farklı hanedanlar geçti ve 1947'de ülkenin İngiliz İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını kazandığı günümüz Hindistan'ı kuruldu.

10. Fransa

Fransa

Fransa bu listedeki bazı ülkeler kadar eski olmasa da, uzun bir geçmişe sahip. Tarihçiler, Fransa'nın kuruluşunu Kral Clovis'in tahta çıktığı 5. yüzyıla kadar kadar götürür. O sırada ve takip eden yüzyıllarda, ülke Avrupa'da çok fazla hakimiyet kurdu.