Fangtooth Balığı (Anoplogaster cornuta): Özellikleri ve Habitatı

Küçük boyutuyla dikkat çeken fangtooth karides ve kalamar ile beslenen etçil ve oldukça hareketli bir balıktır.

Yazar Burcu Kara
fangtooth balığı Anoplogaster cornuta
Orta Atlantik Sırtı'nda fotoğraflanan fangtooth

Fangtooth balıkları Anoplogaster ailesinin bir parçasıdır ve çoğunlukla ılıman ve tropik sularda 500 ila 2000 metre arasındaki derinliklerde yaşarlar. Bazıları 5000 metre derinliğe kadar inmektedir.

Fangtooth'ların genel bilimsel adı olan Anoplogaster, Yunanca silahsız (anoplo) ve mide (gaster) kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. İlginç olan şeyse fangtooth balığının orantısız şekilde büyük çenesi ve keskin dişleriyle hiç de silahsız gibi görünmemesidir.

Fangtooth Balığı (Anoplogaster cornuta)'nın Özellikleri

 • Bilimsel adı: Anoplogaster cornuta, Anoplogaster brachycera
 • Yaygın isimler: ogrefish, shorthorn fangtooth
 • Takım: Beryciformes
 • Ayırt edici özellikler: Uzun ve keskin dişlerin bulunduğu dışa doğru uzanan alt çene
 • Boyut: 7 cm (Anoplogaster brachycera) ve 17 cm (Anoplogaster cornuta)
 • Ağırlık: Bilinmiyor
 • Ömrü: Bilinmiyor
 • Beslenme: Küçük balık, kalamar, kabuklular
 • Habitat: Pasifik, Atlantik ve Hint okyanuslarındaki ılıman / tropik sularda ve Avustralya kıyılarında ve Britanya Adaları'nda
 • Popülasyon: Belgelenmemiş
 • Korunma durumu: En az endişe verici

Fangtooth Balığı (Anoplogaster cornuta)'nın Fiziksel Tanımı

fangtooth
Beyinlerindeki özel yuvalar çenelerini kapatmalarını sağlıyor

Fangtooth, gövdesi yanlardan sıkıştırılmış gibi görünen küçük bir balıktır. Küçük boyutuna rağmen fangtoothların kocaman başları ve orantısız şekilde uzun keskin dişleri bulunuyor. Beyinlerine yakın noktada bulunan iki yuva, uzun dişlerle örülü çenelerini kapatmalarına yaramaktadır. Bu büyük dişler fangtoothların kendisinden daha büyük balıkları öldürmesini sağlıyor.

Fangtooth balıklarının renkleri yetişkinlerde siyahtan koyu kahverengiye doğru değişiyor ve gençken açık gri oluyor. Vücutları dikenli pullarla ve kılçıklarla kaplıdır. Geceleri yüzeye kadar çıktıkları ve bazen 5000 metre derinliğe kadar indikleri bilinmesine rağmen en çok 500 – 2000 arasını mesken edinirler. Fangtooth yavruları daha sığ derinliklerde yaşama eğilimindeler.

Fangtooth Balıklarının Habitatı ve Coğrafi Dağılımı

Fangtooth'lar ılıman deniz sularında tüm dünyada bulunmaktadır. Buna Avustralya sularından, merkezden Güney Britanya Adaları'na kadar olan Atlantik Okyanusu, Pasifik Okyanusu ve Hint Okyanusları da dahil. Shorthorn fangtooth batı Pasifik ve Meksika Körfezi'nden batı Atlantik'e kadarki tropik sularda yaşar.

Fangtooth Balıklarında Beslenme ve Davranış

fangtooth balıkları buz üstünde
Buz üstünde bulunan türler

Küçük boyutuyla dikkat çeken fangtooth karides ve kalamar ile beslenen etçil ve oldukça hareketli bir balıktır. Yavruyken zooplanktonlu sularda yüzerler ve kabuklularla beslenmek için geceleri yüzeye çıkarlar. Yetişkinler ya tek başlarına ya da sürüler halinde avlanır. Avlarını pusuya düşüren diğer avcıların aksine fangtooth balığı öğününü aktif olarak arar.

Büyük kafaları avlarının tamamını yutmalarına, boylarının üçte biri oranındaki balıkları yemelerine izin veriyor. Fangtoothların ağızları dolduğunda solungaçlarına verimli şekilde su pompalayamazlar. Bu yüzden solungaçları arasında büyük boşluklar oluştururlar ve arka yüzgeçlerini kullanarak solungaçlarına su gönderirler. Avlarını bulabilmek için vücutlarının her iki yanındaki yanal açıklıkları kullanırlar; bunlar sıcaklık değişimini ve potansiyel avın yaptığı hareketleri tespit etmede önemlidir. Ayrıca kemoreseptörlerine de güvenirler; çarptıkları canlıların av olup olmadığını anlamalarını sağlar.

Üreme ve yavrular

Fangtooth balıklarının üremesi hakkında pek bir şey bilinmiyor ancak genel olarak 13 cm'ye ulaştıklarında üreme olgunluğuna eriştikleri düşünülür. Haziran ayından ağustos ayına kadar erkekler çeneleriyle dişilere tutunur ve dişinin okyanusa bırakacağı yumurtaları döller. Fangtooth balıkları yumurtalarını korumaz, bu yüzden yavrular kendi başlarınadır. Büyüdükçe daha derinlere inerler. Larvalar yüzeye yakın bulunur.

Fangtooth Türleri

fangtooth balığı
Ön dişlerinin toplam uzunluğu vücudunun yarısına yakın

Bilinen iki tür var: Anoplogaster cornuta (common fangtooth) ve Anoplogaster brachycera (shorthorn fangtooth). Shorthorn balığı, common balıklarından bile daha küçüktür ve 7 cm'den kısa boylarıyla bilinir. Bununla birlikte common ile aynı derinliklerde bulunurlar (500-2000 m).

Korunma Durumu

Common Fangtooth, Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesine göre en az endişe verici olarak tanımlanırken, shorthorn türü IUCN tarafından değerlendirilmemiştir. Görünüşlerinden dolayı hiçbir ticari değerleri yoktur.