Fizikte Mekanik ve Optiğe Dair Bilgiler

Mekanik ve optik, sırasıyla maddenin ve ışığın davranışıyla ilgilenen iki önemli fizik dalıdır.

Fizik alanındaki bilimsel araştırmalar, modern teknolojilerin vazgeçilmez temelleri olan kilit buluşlara ulaşılmasını sağlamıştır. Klasik araştırma alanlarıyla birlikte yeni araştırma alanları fiziksel kimya ve biyofizik gibi bilim dalları arası yaklaşımlar sayesinde bütünlemiştir. Ne var ki, bilinen bütün fizik teorilerini birleştirerek her şeyi kapsayacak bir teori oryaya koyma çabası fizikçilerin şimdiye kadar gerçekleştiremediği görkemli bir düştür.

Fiziğin temel ilkeleri – Mekanik

Birçok mekanik fenomen, bilimsel açıdan incelenmeden önce uygulama alanı bulmuştur. Günümüzde, yoğunlaşmış madde fiziği gibi birçok yeni alanda yoğun araştırmalar yürütülüyor.

Newton mekaniği

Karmaşık sistemler

9999

Mekanik enerji

Çizgisel momentumun korunumu

Fiziğin temel ilkeleri – Optik

Büyütme ve evirme

Işığın dalga-parçacık ikiliği

Kutuplanmış ışık, lazerler ve hologramlar

Gökyüzü niçin mavidir?