En Büyük Tektonik Levha Hangisidir?

Dev bir yapboz gibi, dünyanın yüzeyi, genellikle korkunç depremlere neden olan birkaç tektonik levhaya bölünmüştür. Bu parçaların hepsi aynı boyutta değildir ve yüzey alanları zaman içinde sürekli olarak değişmektedir.

levha tektoniği levhalar plakalar

Dünya, genellikle kabuk olarak adlandırılan çeşitli katmanlardan oluşur. En dıştaki katman, mineral bileşimi açısından farklılık gösteren kıtasal veya okyanusal olmak üzere iki farklı biçimde bulunabilen kabuktur. Kabuğun altında manto yer alır. Kabuk genellikle sert ve kırılgan bir yapı olarak kabul edilirken, manto iki kısımdan oluşur: Üstteki sert kısım ve alttaki sünek kısım.

Litosfer, Astenosfer ve Tektonik Plakalar

Jeolojik dalma sürecinin diyagramı
Jeolojik dalma sürecinin diyagramı. Görsel: Subduction-en.svgWikimedia Commons, K. D. Schroeder, CC-BY-SA 4.0

Bu reolojik davranışa dayanarak iki ana unsur ortaya çıkmaktadır: Litosfer ve astenosfer. Litosfer sert kısmı, yani kabuk ve üst mantoyu, astenosfer ise mantonun sünek kısmını tanımlar. Astenosferin özellikleri ısıl konveksiyonun etkisi altında akışa izin verirken, katı olan litosfer bunu yapamaz. Altındaki sürekli hareketlere uyum sağlamak için bu katı yapı, birbirlerine göre hareket eden birkaç büyük bloğa bölünmüştür. Bunlar tektonik levhalardır.

Tektonik levhalar her şekil ve boyutta olabilir. Bu levhaların sayısı ve özellikleri elbette jeolojik zaman içinde çarpışmalar ve kıtasal açılmalar sonucunda önemli ölçüde değişmiştir. Bazı levhalar birleşerek tek ve daha büyük bir levha oluştururken, diğer levhalar birbirinden ayrılmıştır. Bu evrim levha tektoniği olarak bilinir.

Listenin Başında Pasifik Levhası Yer Alıyor

Pasifik levhasının haritası
Pasifik levhasının haritası. Görsel: Wikimedia, Alataristarion.

Bugün litosferin %95'i yedi büyük tektonik levhaya bölünmüştür. Ancak 46 tane de çok daha küçük levha vardır. Yedi büyük levha şunlardır: Avrasya Levhası, Afrika Levhası, Antarktika Levhası, Avustralya Levhası, Kuzey Amerika Levhası, Güney Amerika Levhası ve Pasifik Levhası. Kartografik ifade yönteminin neden olduğu distorsiyon nedeniyle bu plakaların her birinin gerçek boyutunu bir düzlem küre üzerinde görmek genellikle zordur.

Şu anda yüzey alanı bakımından en büyük levha Pasifik Levhası'dır. Yaklaşık 103 milyon km2 büyüklüğündedir. Ancak, Pasifik Levhası'nın her tarafı, Dünya'nın mantosuna dönüşmek zorunda kaldığı dalma-batma çukurlarıyla çevrili olduğundan, bu yüzey alanı zaman içinde azalma eğilimindedir.

En sonunda, bu levha ve desteklediği okyanus yok olacaktır. Bunun 300 milyon yıl içinde gerçekleşmesi ve Amasia (Amasya) adı verilen yeni bir süper kıtanın ortaya çıkması bekleniyor.