Fransız ve Belçika'nın Ruhr'u İşgali

Ocak 1923'te Almanya'nın savaş tazminatlarını ödemede defalarca temerrüde düşmesi, Ruhr'un Fransız ve Belçika birlikleri tarafından işgal edilmesine yol açtı.

Dortmund'daki Fransız birlikleri.
Almanya'nın Dortmund bölgesine giriş yapan Fransız birlikleri.

Almanya'nın en önemli madencilik ve sanayi bölgesi olan Ruhr'un Fransızlar ve Belçikalılar tarafından işgali, savaş sonrası düzenin kırılganlığını ortaya çıkardı. En önemlisi, bunu izleyen ekonomik kriz Weimar Cumhuriyeti'nin temellerini sarstı.

Alman Parlamentosu Başkanı 17 Ocak 1923 tarihli oturumda "Ruhr Havzası'nın askeri boyunduruk altına alınması ilk insan hayatına mal oldu" diye yakındı. Başkan sözlerini şöyle sürdürdü: "Fransız ve Belçikalı işgal güçleri, işgalin her geçen gün genişlemesinin daha fazla tazminata değil, çok daha büyük bir nefret ve öfkeye yol açacağını anlamalıdır."

Savaş Tazminatı Anlaşmazlığı ve Ruhr'un İşgali

Versay Antlaşması'nı protesto eden afiş
Versay Antlaşması'nı protesto eden afiş. Almanca metin şöyledir: Was wir verlieren sollen! "Ne kaybedeceğiz!", Louis Oppenheim, Berlin, 1919. Kaynak: Deutsches Historisches Museum, Lebendiges Museum Online.

Versay Antlaşması, I. Dünya Savaşı'nın tek sorumlusu olarak kabul edilen Almanya'nın savaşın yol açtığı zararları Müttefiklere tazmin etmesini gerektiriyordu. Mayıs 1921'de Londra Konferansı sırasında Müttefikler Arası Tazminat Komisyonu, Weimar hükümetinin borçlu olduğu miktarı 132 milyar altın mark olarak belirledi.

Komisyon ayrıca, Almanya'nın yıllık iki milyar altın mark ve "ihracatının değerinin yüzde 26'sına eşdeğer bir meblağ" daha ödemesi gereken savaş tazminatı için bir ödeme planı düzenledi. İlk taksit bir milyar mark tutarındaydı ve Komisyon'un programı bildirmesinden itibaren yirmi beş gün içinde ödenmesi gerekiyordu.

5 Mayıs 1921'de İngiltere Başbakanı David Lloyd George, Londra'daki Alman Büyükelçisine "Londra Ültimatomu" olarak bilinen altı günlük bir ültimatom verdi. Eğer Alman hükümeti önerilen ödeme planını kabul etmezse, Müttefikler Ruhr Vadisi'ni işgal edecekti.

fransa ruhr almanya işgal
Chicago Daily Tribune gazetesinin ön sayfası, 6 Mart 1923, Fransız birliklerinin direnen dört Almanı öldürdüğünü duyuruyor.

Bu, İtilaf güçlerinin 1919 barış anlaşmasını uygulamak için Alman topraklarını işgal etme tehdidinde bulundukları ilk olay değildi. Mart 1921'de Fransız birlikleri, Weimar Cumhuriyeti'ne savaş tazminatını kabul etmesi için baskı yapmak amacıyla Duisburg, Düsseldorf ve Ruhrort'a girdi.

Tazminat Komisyonu'nun şartlarına boyun eğmek istemeyen Şansölye Constantin Ferbach istifa etti. Halefi Joseph Wirth ültimatomu kabul etti ve Dışişleri Bakanı Walther Rathenau ile birlikte Erfüllungspolitik (Yerine Getirme Politikası) olarak adlandırılan politikayı uygulamaya koydu.

Ruhr Havzası'nın yabancı işgalini önlemek için tasarlanan Erfüllungspolitik, Almanya'nın savaş borcunu ödeme konusundaki iyi niyetini göstermeyi amaçlıyordu. Aynı zamanda, galip Müttefikler tarafından dayatılan tazminatların Almanya'nın mali ve ekonomik kapasitesinin çok ötesinde olduğunu kanıtlamayı amaçlıyordu.

Şansölye Wirth'in Londra Ültimatomunu kabul etmesi, aşırı sağ partilerin Weimar hükümetini ülkeye ihanet etmekle suçladığı Almanya'da bir kızgınlık dalgasına neden oldu. Rathenau 24 Haziran 1922'de aşırı milliyetçiler tarafından öldürüldü.

Kriz Büyüyor: Müttefikler Arası Borçlar ve "Yapıcı Garantiler"

Ruhr işgali almanya fransa
Yaşlı bir adama doğrultulmuş bir süngü ile. Bu fotoğraf 1923 yılında Ruhr'daki bir kasabada "barışın ortasında" çekildi. O dönemde Fransızlar, savunmasız ve silahsız olan sivil halka karşı en acımasız şiddeti uyguluyordu. Kaynak: Bundesarchiv, Bild 183-R09876 / CC-BY-SA 3.0.

1922 yılında Weimar Cumhuriyeti ilk savaş tazminatı taksitlerini öderken, Almanya'nın ekonomik durumu kötüleşmeye başladı. I. Dünya Savaşı sırasında değeri zaten düşmüş olan mark, hükümetin barış zamanı ekonomisini finanse etmek için daha fazla para basmasıyla düşmeye devam etti. Fransız hükümeti Berlin'i, Müttefikleri Mayıs 1921'de belirlenen tazminat rakamını karşılayamayacağına ikna etmek için kasıtlı olarak enflasyona neden olmakla suçladı.

Zaten hassas olan durum, Müttefikler arası borçlar meselesiyle daha da karmaşık hale geldi. Savaş sırasında Fransa (ve İtilaf güçlerinin çoğu) kendi ülkesinde tasarruf tedbirleri uygulamak yerine, savaş çabalarını finanse etmek için ABD ve Büyük Britanya'dan büyük miktarlarda borç almıştı.

Savaş sonrası yıllarda, bu borçların geri ödenmesi Müttefikler arasında sürtüşmelere neden oldu ve Amerikan hükümeti borçları iptal etmeyi defalarca reddetti. 1 Ağustos 1922'de İngiliz hükümeti borçlularına (Fransa, İtalya, Yugoslavya, Romanya, Portekiz ve Yunanistan) "alacaklı olarak haklarını" kullanma niyetini bildiren ve genellikle "Balfour Notası" olarak bilinen bir nota gönderdi. Fransa borçlarını ödemek için çoğunlukla Almanya'ya dayatılan tazminatlara güvenmeyi planlıyordu.

Ekonomik durum kötüleştikçe, Almanya tazminat ödemelerinde geri kalmaya başladı ve erteleme talep etti. Ekonomisini toparlamaya çalışan Fransız hükümeti de Berlin'in iflas etmiş gibi davranarak kötü niyetle hareket ettiğini iddia etti. Nisan 1922'de Almanya ile Sovyet Rusya arasında imzalanan Rapallo Antlaşması, Fransa'nın kendi güvenliği ve Avrupa düzeninin istikrarı konusundaki endişelerini arttırdı. Takip eden aylarda, Müttefiklerin tazminat meselesini çözme girişimleri çıkmaza girdi

Temmuz ayında Fransa Başbakanı Raymond Poincaré, İngiltere'nin desteğini kazanma çabalarının başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yalnız kaldığını hissederek Belçika büyükelçisine şu açıklamayı yaptı: "Garantilere tabi bir moratoryum önereceğim. Eğer İngiltere reddederse, ben tek başıma hareket edeceğim. Alman sanayiciler markı yok etmek için komplo kuruyorlar. Fransa'yı mahvetmeyi umuyorlar."

Ağustos 1922'de Almanya tazminat taksitlerinin nakit ödemelerini askıya aldı ve daha fazla moratoryum istedi. Fransa, Ruhr Havzası'ndaki madenlerin hammaddeleri anlamına gelen "üretim garantileri" olmadan Almanya'nın taleplerini kabul etmeyi reddetti. Aralık 1922 ve Ocak 1923'te Tazminat Komitesi, Almanya'nın Fransa'ya kereste ve kömür tesliminde temerrüde düştüğünü tespit etti.

Versay Antlaşması'nın VIII. bölümünün II. ekinin 18. paragrafına göre, "Almanya'nın gönüllü temerrüdü" durumunda, Müttefikler "ekonomik ve mali yasaklar ve misillemeler ve genel olarak ilgili Hükümetlerin koşullar altında gerekli olduğuna karar verebilecekleri diğer önlemler" dahil olmak üzere cezalandırıcı önlemler alma hakkına sahipti.

11 Ocak 1923'te beş Fransız ve bir Belçika tümeni, bölgeye gönderilmiş olan Müttefikler Arası Fabrikalar ve Madenler Kontrol Komisyonu (MICUM) mühendis ve işçilerini koruma bahanesiyle Almanya'nın Ruhr Havzasını işgal etti. İngiliz hükümeti tarafsız kaldı.

"Ruhrkampf": Almanya'nın Pasif (ve Aktif) Direnişi

Fransız askeri Ruhr'da işgal
Bir Fransız askeri Ruhr'da işgal altındaki bölgenin sınırında nöbet tutuyor. Kaynak: Hessische Landeszentrale für politische Bildung.

Müttefiklerin kontrolündeki Rhineland bölgesinin doğusunda yer alan Ruhr Vadisi, Almanya'nın sanayi sisteminin kalbiydi. Kömür ve kok madenleri metalürji ve ağır mühendislik fabrikalarına hammadde sağlıyordu. Ruhr, savaş sırasında Almanya'nın silah üretiminde merkezi bir rol oynadı. Bölge, ülkenin geri kalanıyla bir demiryolu ağı ile bağlantılıydı.

Sanayileşmiş bölgenin kontrolünü ele geçiren Fransa, Ruhr'daki madenlerin ve fabrikaların hammaddelerini ve yüksek üretim kapasitesini sömürmenin yanı sıra Alman hükümetine savaş tazminatlarının ödenmesine devam etmesi için baskı yapmak gibi çifte bir amaca sahipti. Ruhr'un işgali Almanlar tarafından toplu bir öfke dalgasıyla karşılandı.

Fransız ve Belçikalı askerler bölgeye girer girmez, Alman işçiler işgal güçlerine karşı çıkmak için kendiliğinden greve gittiler. İşgalin başlamasından kısa bir süre sonra, Wilhelm Cuno'nun kabinesi altındaki Reich hükümeti, Ruhr Vadisi'nde pasif direniş çağrısında bulunarak daha önceki Erfüllungspolitik'ini terk etti.

Pasif direniş Ruhr Havzası'ndaki tüm faaliyetleri durma noktasına getirdi. En önemlisi, işgalci güçlere kömür sevkiyatı yasaklandı. Aynı zamanda Berlin, hükümet yetkililerinin işgalciler tarafından verilen emirlere uymasını yasakladı.

Fransız ve Belçikalı yetkililer buna, işbirliği yapmayan yaklaşık 16.000 yerel devlet memurunu bölgeden sürerek karşılık verdi. Toplamda Ruhr Vadisi ve yakın Rhineland'da yaşayan 120.000 ila 150.000 kişi pasif direnişteki rolleri nedeniyle sınır dışı edildi.

Sözde Ruhrkampf (Ruhr Muharebesi) aynı zamanda işgal güçlerinin Fransa ve Belçika'ya kömür ve kok kömürü ihraç etmesini engellemeye odaklanmıştı. Sonunda, ulaşım ablukaları nedeniyle hayal kırıklığına uğrayan işgalciler, demiryollarını yeniden etkinleştirmek için kendi mühendislik ekiplerini göndermeye başvurdular.

Fransızlar ve Belçikalılar ayrıca Ruhr'da sıkıyönetim ilan ettiler ve işgal altındaki bölge ile Almanya'nın geri kalanı arasındaki sınırı kapatarak ülke genelinde hammadde sevkiyatını fiilen durdurdular. Sonuç olarak Berlin, İngiltere'den kömür ithal etmek zorunda kaldı.

Ruhrkampf esas olarak işgal güçlerinin emirlerini boykot etmekten ibaret olsa da, aşırı sağcılar ve I. Dünya Savaşı gazilerinin oluşturduğu bağımsız paramiliter gruplar olan Freikorps üyeleri zaman zaman Fransız birliklerine sabotajlar düzenledi. En ünlü aktif direniş olayları, işgalcilere karşı saldırılar düzenlemek üzere bir Stoßtrupp (şok birliği) kuran NSDAP üyesi Albert Leo Schlageter tarafından organize edildi.

Fransız ve Belçikalı yetkililer bu şiddet eylemlerine hızlı ve sert tedbirlerle karşılık verdi. Sabotajcılar genellikle askeri mahkemede yargılandıktan sonra ölüm cezasına çarptırılırdı. Schlageter Mayıs 1923'te Düsseldorf'ta idam edildi. Ölümünden sonra Nazi partisi onu Nasyonal Sosyalist davanın bir şehidi olarak selamladı.

Ekonomik Kriz ve Hiperenflasyon

Yiyecekleri ödeme aracı olarak kullanmak
Yiyecekler ödeme aracı olarak kullanılıyor. Kaynak: Deutsches Historisches Museum, Lebendiges Museum Online.

Ruhr'un işgali ve bunun sonucunda ortaya çıkan pasif direniş, Alman ekonomisi üzerinde feci bir etki yarattı. İşgalci güçlerin ablukası ülke genelinde kömür kıtlığına neden oldu. Bunun sonucunda fiyatlarda dramatik bir artış oldu. Aynı zamanda hükümet, Ruhr ve Rhineland'daki pasif direnişin mali maliyetlerini karşılamak için büyük miktarlarda para basmaya başladı.

1923'ün sonlarına doğru para biriminin değeri serbest düşüşe geçti. Kasım ayında Reichsbank 100 trilyon marklık banknotlar basmaya başladı. Aynı ay içinde bir dolar 2,2 trilyon mark ediyordu. Beş binden fazla belediye ve şirket kendi Notgeldscheine'lerini (acil durum banknotları) çıkarmaya karar verdi. Sonuç, sayısız Alman ailesinin tüm birikimlerini yok eden kontrolsüz bir hiperenflasyon oldu. Öte yandan, bazı sanayiciler ve finansörler servetlerini büyütmek için ucuz kısa vadeli kredilerden yararlandılar.

Yeni basılan banknotlar o kadar hızlı değer kaybetti ki, maaşlar günler içinde değersiz hale geldi. Berlinli gazeteci Friedrich Kroner, "Bugün haftalık ücret olarak ödenen, matbaadan henüz nemli çıkmış yepyeni banknot, bakkala giderken değer kaybediyor," diye dehşetle gözlemliyordu. Bazı işverenler işçilerine günlük ödeme yapmaya başladı.

İnsanlar paralarını mümkün olan en kısa sürede mallarla değiştirmek için mağazalara koştu. Kış aylarında Alman aileler değersiz paralarını sobalarda yakıt olarak kullandılar. Birçok şehirde açlıktan ölmekten korkan kalabalıklar dükkanları yağmaladı ve ayaklandı.

Ruhr'un İşgalinin Siyasi Sonuçları

Birahane Darbesi
Nazi darbecileri, Birahane Darbesi sırasında Münih belediye meclisi üyelerini tutukladı, 1923. Kaynak: Deutsches Historisches Museum, Lebendiges Museum Online.

Ekonomik kriz ve ardından gelen hiperenflasyon sosyal ve siyasi çalkantılara yol açtı ve birçok Alman Weimar Cumhuriyeti'ne olan güvenini kaybetti. Ülke ekonomisi kötüleştikçe, sol ve sağ partiler hükümete karşı gösteriler ve isyanlar düzenledi. Haziran 1923'te ülke çapında bir grev dalgası patlak verdi. Grevciler fabrikaları işgal etti ve Şansölye Wilhelm Cuno'nun istifasını talep etti.

Grevler yayılmaya devam ederken 11 Ağustos 1923'te Cuno istifa etti. Halefi Gustav Stresemann, iflası ve bir iç savaş olasılığını önlemek umuduyla 26 Eylül'de Ruhr ve Rhineland'daki pasif direnişi sona erdirdi.

Ancak Stresemann'ın kararı başlangıçta hükümet karşıtı yeni bir isyan dalgasına yol açtı. Enflasyon yükselmeye devam ederken, Komünistler ve Sosyal Demokratlar Thüringen, Saksonya ve Hamburg'da halk ayaklanmaları düzenlediler. Sovyet Rusya tarafından desteklenen bir "Alman Ekim'inden" korkan hükümet, Weimar Anayasası'nın 48. Maddesi uyarınca olağanüstü hal ilan etti ve isyanları bastırmak üzere orduyu gönderdi.

Rhineland'da Fransızlar tarafından desteklenen ayrılıkçı hareket 21 Ekim 1923'te bağımsız bir Rhine Cumhuriyeti kurdu. Ancak ayrılıkçılar yerel halkın sempatisini kazanamadıkları için bu girişim başarısız oldu. Benzer bir deneyim, ayrılıkçıların Fransa'nın yardımıyla özerk bir cumhuriyet kurduğu Pfalz'da da yaşandı.

Ancak 1923 sonbaharında Weimar Cumhuriyeti'nin meşruiyetine yönelik en büyük meydan okuma, liderleri Stresemann'ın Ruhr'daki pasif direnişi durdurma kararını kabul etmeyen Bavyeralı aşırı sağcılardan geldi. 8-9 Kasım tarihleri arasında Adolf Hitler iktidarı ele geçirmek için şiddetli bir girişimde bulundu. Birahane Darbesi olarak bilinen başarısız hükümet darbesi, Berlin'deki Jüdisch-Marxistische Brut'a (Yahudi-Marksist çete) karşı ülke çapında bir saldırının ilk adımı olmalıydı. Weimar Cumhuriyeti saldırılardan kurtulmayı başarsa da, 1923'teki sosyo-politik kriz temellerini onarılmaz bir şekilde zayıflattı.

Dawes Planı ve Ruhr İşgalinin Sonu

Gustav Stresemann'ın fotoğrafı
Gustav Stresemann'ın fotoğrafı. Kaynak: Frankfurter Allgemeine Zeitung.

20 Kasım 1923'te Stresemann hükümeti yaygın hiperenflasyonla mücadele etmek için yeni bir para birimi olan Rentenmark'ı yürürlüğe koydu. Rentenmark, değerini dengelemek için tarımsal ve endüstriyel kaynaklar üzerindeki ipoteklere dayanıyordu. Plan işe yaradı ve enflasyon nihayet durdu. Ancak Stresemann, sağ ve soldaki muhaliflerinin kabinesine karşı güvensizlik oyu vermesinin ardından istifa etti. Halefi Wilhelm Marx, 1924 yılının başında olağanüstü halin sona erdiğini ilan etti.

Almanya ekonomisi 1923'ün sonunda toparlanmaya başlasa da Ruhr'da Fransa ile yaşanan "soğuk savaş" devam etti. Stresemann pasif direnişi sona erdirdiğinde, Almanya ve Fransa arasındaki ekonomik açmazın görünürdeki galibi olan Poincaré, Weimar Cumhuriyeti'nin kaybettiği savaş tazminatlarının ödenmesini sağlamak yerine Rhineland ve Palatinate'deki ayrılıkçı hareketleri desteklemeyi tercih etti.

Charles G. Dawes'in fotoğrafı
Charles G. Dawes'in fotoğrafı, yak. 1924. Kaynak: Ulusal Portre Galerisi, Washington DC.

Çıkmazı çözmek için ABD ve İngiltere'nin önerisiyle Tazminat Komisyonu, savaş borçları konusunu gözden geçirmekle görevli bir komite kurdu. Amerikalı banker Charles G. Dawes başkanlığındaki komite, Almanya'nın yıllık faturalarını azaltmayı önerdi. Komite ayrıca yeni bir para birimi olan Reichsmark'ı yürürlüğe koyarak ve bunu yabancı denetim altına alarak ülkenin ekonomik birliğini yeniden tesis etmeyi planlıyordu. Almanya ayrıca önemli bir kredi de alacaktı. Karşılığında Fransa Ruhr Vadisi'nden çekilmeyi kabul edecekti.

16 Ağustos 1924'te Müttefikler ve Almanya, komitenin "Dawes Planı" olarak adlandırılan planını kabul etti. 1925 yılında son Fransız birlikleri de Ruhr'dan ayrıldı. Aynı yıl Almanya Rheinische Jahrtausendfeier'i (Rhineland'ın milenyum kutlaması) kutladı. Berlin, bölgenin Alman kimliğini yeniden teyit etmek ve Fransız karşıtı bir propaganda kampanyası düzenlemek için bu fırsattan yararlandı.