Friedland Muharebesi: Napolyon'un Büyük Manevrası

Friedland Muharebesi, Napolyon Savaşları sırasında 14 Haziran 1807 tarihinde gerçekleşmiştir. Başlıca savaşan taraflar Napolyon Bonapart liderliğindeki Fransız İmparatorluğu ve Çar I. Aleksandr liderliğindeki Rus İmparatorluğu idi.

Yazar Burcu Kara
Napolyon Friedland Muharebesi'nde (1807).
Napolyon Friedland Muharebesi'nde (1807). İmparator, General Nicolas Oudinot'ya talimat verirken tasvir edilmiştir.

Fransız Devrimi'nden ve Kraliçe Marie Antoinette'in başının kesilmesinden bu yana Fransa, ülkenin devrimci arzularına mesafeli yaklaşan Avrupa'nın önde gelen monarşist güçleriyle savaş halindeydi. 1804'te imparator olarak taç giyen Napolyon Bonapart, Fransız imparatorluk ordularını birkaç yıldır Avrupalı işgalcilere karşı yönetiyor ve bu ortamdan yararlanarak imparatorluğunu genişletiyordu. 

1806 ve 1807 yılları arasında Dördüncü Koalisyon Savaşı Fransa ile koalisyon güçlerini (Birleşik Krallık, Prusya ve Rusya) karşı karşıya getirdi. Fransız ordusu için bir dizi ezici zaferin ardından, nihayet Kış Seferi ve Rusya ile Fransa'yı karşı karşıya getiren Friedland Muharebesi bu sayısız savaşa son verdi. Muharebe bir barış anlaşmasına yol açtı ve I. Napolyon'un itibarını güçlendirdi. Ancak barış kısa sürmüş, iki yıldan kısa bir süre sonra Beşinci Koalisyon Savaşı patlak vermiştir.

Friedland Muharebesi Neden Gerçekleşti?

Friedland Muharebesi, Dördüncü Koalisyon Savaşı sırasındaki bir dizi muharebeyi takip etti. Napolyon'un imparatorluğu genişlemiş ve önceki üç savaş sırasında diğer Avrupalı güçleri küçük düşürmüştü. Son yıllarda aldığı birçok yenilgiden sonra kıtasal gücünü yeniden kazanmak isteyen Prusya, Napolyon'u yenmek için Birleşik Krallık ve Rusya ile ittifak kurdu. Gerekçe basitti: Fransa, Prusya topraklarında doğal bir sınır görevi gören Ren nehrinden askerlerini çekmeyi reddediyordu. 

Napolyon 1806'da Prusya ve Polonya seferine başladı ve her iki Avrupa monarşisinin ordularını geri püskürttü. Berlin'i ele geçirdikten sonra imparatorluk orduları kış seferi sırasında doğuya doğru ilerledi. Birkaç muharebe Ruslarla Fransızları karşı karşıya getirdi. Rus orduları geri püskürtüldü ve Friedland'a çekildi. Friedland, 9 Ekim 1806'dan 9 Temmuz 1807'ye kadar bir yıldan az süren bu dördüncü savaşa son veren belirleyici muharebeydi.

Friedland Muharebesi'ne Kimler Katıldı?

Friedland Muharebesi iki büyük gücü karşı karşıya getirdi: Rus İmparatorluğu ve Fransız İmparatorluğu. Rusya'yı Çar I. Aleksandr yönetirken, Fransa'yı üç yıldan daha kısa bir süredir Fransız İmparatoru olan I. Napolyon yönetiyordu. Napolyon ordusunun komutasını en sadık komutanlarından biri olan ve Rus taktiklerini iyi bilmesiyle tanınan Jean Lannes'e emanet etti.

Rus orduları ise farklı komutalar altında iki birliğe bölünmüştü: Biri deneyimli bir komutan olan Levin August von Bennigsen'in, diğeri ise Piotr Ivanovich Bagration'un emrindeydi. Fransa yaklaşık 66.000 askerle sayıca üstündü. Rusya'nın ise neredeyse 84.000 askeri vardı. Bu sayısal üstünlüğe rağmen Fransa, Polonya seferi sırasında ele geçirilen savaş esirlerinden yararlandı; bu esirler orduların bakımına yardımcı oldu ve taktik manevralar için insan gücü sağladı.

Friedland Muharebesi Nasıl Gelişti?

Ernest Meissonier tarafından 14 Haziran 1807'de "Fransız Süvarilerinin Friedland'daki Hücumu", c. 1875
Ernest Meissonier tarafından 14 Haziran 1807'de "Fransız Süvarilerinin Friedland'daki Hücumu", c. 1875.

Friedland Muharebesi 14 Haziran 1807'de Friedland'da başladı. Bugün Pravdinsk olarak bilinen kasaba, şu anda Litvanya ve Polonya arasında kalan bir Rus bölgesi olan Kaliningrad Oblastı'nda yer almaktadır. 

Bir gün önce Napolyon'un Jean Lannes komutasındaki orduları, Rus ordularının olası bir saldırısını izlemek ve Friedland'a ulaşmalarını engellemek için ovada çeşitli ileri karakollar kurmuştu. Fransızların amacı Rusların gelişini mümkün olduğunca yavaşlatmak ve Napolyon'un komutasındaki takviye kuvvetlerinin saflarını genişletmesine izin vermekti. Ne var ki, dolambaçlı yolları ve engebeli arazisiyle arazinin yapısı, Rusların kasabaya ulaşıp ileri karakollar kurduklarında ilerleyişlerini görünmez kılıyordu.

Napolyon ve takviye ordusu 14 Haziran gecesi Alle'nin sol kıyısından geldi. Süvariler, düşman mevzilerini taciz etmek ve kamp kurmalarını engellemek için her iki ordu tarafından harekete geçirildi. Muharebe öğleden sonra her iki ordunun karşı karşıya gelmesiyle başladı. Fransızlar birliklerini doğrudan Friedland'a göndererek taarruzu başlattılar. 

Çevredeki koşullar nedeniyle daha savunmasız olan sol kanattan saldırmayı tercih ettiler. Fransız ordusu direnişle karşılaşmadan Friedland'a girerken, Rus ordusu kalan Fransız birlikleri tarafından hızla kuşatıldı. Zafer büyük ölçüde, Rus hatlarını uzak mesafeden yarabilen dragonların (ağır süvari) etkinliğinden kaynaklanıyordu.

Friedland Muharebesi'ni Kim Kazandı?

Fransa, Rusların teslim olmalarına yol açan iki nedenden dolayı Friedland Muharebesi'nden galip çıktı. Birincisi Friedland'ın ele geçirilmesiydi: Rus orduları, savunma ve takviye açısından büyük bir taktik avantaj sunduğu için Fransızların şehre girmesine izin vermeyecekti. İkincisi, artık sayıca üstün olan Rus ordularının kuşatılmasıydı. Geri çekilmek zorunda kalan Ruslar 15 Haziran gecesi silahlarını bıraktı.

Savaşta her iki taraf da çeşitli askeri taktikler kullanmıştır. Yenilikçi stratejileriyle tanınan Napolyon Bonapart, topçu, piyade ve süvari taktiklerini bir arada kullanmıştır. Ana Fransız kuvveti Rus merkezine saldırırken, Rus sol kanadına bir şaşırtma saldırısı ile çarpışmayı başlattı. Mareşal Joachim Murat komutasındaki Fransız süvarileri bir dizi yıkıcı hücum gerçekleştirdiğinde savaşın en kritik anı gelmişti. Böylece Rus hatları çökmüş oldu.

Friedland Muharebesi'nde Kaç Kişi Öldü?

Friedland Muharebesi'nde ölenlerin sayısı Rus tarafında özellikle yüksek, Fransız tarafında ise rakamlar savaşa katılan asker sayısına indirgendiğinde nispeten düşüktür. Rus tarafında yaklaşık 12.000 ölü ve yaralı vardı, 10.000'i de esir alınmıştı. Bu da Rus birliklerinin beşte birinden fazlasını temsil etmektedir. Fransız tarafında ise 1.700'den az ölü ve yaklaşık 8.000 yaralı vardı. Savaş sırasında alınan 2,426 Fransız esir Fransız zaferinden sonra serbest bırakıldı.

Friedland Muharebesi'nin Sonuçları Ne Oldu?

Napolyon'un ordularının Çar I. Aleksandr'ın kuvvetlerine karşı kazandığı zaferin birçok sonucu oldu. Temmuz 1807'de Rusya ve Fransa arasında Dördüncü Koalisyon savaşına son veren iki anlaşma imzalandı: Bu iki anlaşma Tilsit Antlaşması'nda bir araya getirildi. Prusya'nın topraklarının yarısından fazlası, Alsace ve Lorraine de dahil olmak üzere Fransız vesayeti altındaki eyaletlere devredildi. Napolyon tarafından Varşova Dükalığı oluşturularak Doğu Avrupa'daki Prusya etkisine son verildi.

Antlaşma ayrıca bir Fransız-Rus ittifakı da kurar: Rusya, Birleşik Krallık'a ekonomik ambargo uygulamayı ve ülkenin antlaşma sırasında kurulan çeşitli arabuluculukları reddetmesi halinde savaş ilan etmeyi taahhüt eder. Fransa ayrıca Yunanistan'daki İyonya Adaları da dahil olmak üzere, o dönemde Rus Kraliyetine ait olan bazı toprakları ele geçirdi. Son olarak, Fransız zaferi Fransa ile özellikle zayıflamış Avrupa monarşileri arasında neredeyse iki yıllık bir barış tesis etti.