Hindistan'ın Tarihi, Ekonomisi, Dini, Dilleri ve Yönetim Biçimi

Hindistan'ın en eski yerleşim yerlerinin MÖ 2600 civarında İndus Vadisi'nin kültür ocaklarında ve MÖ 1500 civarında Ganj Vadisi'nde geliştiğine inanılıyor.

Yazar Burcu Kara

Resmi adıyla Hindistan Cumhuriyeti olarak adlandırılan Hindistan, Güney Asya'daki Hindistan yarımadasının çoğunluğu kaplayan bir ülkedir. Nüfusu açısından, Hindistan dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri ve Çin'in yalnızca biraz gerisinde. Hindistan uzun bir tarihe ve dünyanın en büyük demokrasisine sahip. Bu nedenle Asya'nın en başarılı demokrasilerinden biri olarak kabul ediliyor. Gelişmekte olan bir ülke ve ekonomisini yakın zaman önce dış ticarete açtı. Bu nedenle ekonomisi gittikçe büyüyor ve bu durum nüfus artışı ile birleştiğinde dünyanın en önemli ülkelerinden biri haline geliyor.

Hindistan Hakkında Temel bilgiler

 • Resmi adı: Hindistan Cumhuriyeti
 • Başkenti: Yeni Delhi
 • Nüfusu: 1.380.004.385 (2020)
 • Ortalama yaşam süresi: 68,1 yıl
 • Resmi diller: Assamca, Bengalce, Bodo, Dogri, Gucerat dili, İngilizce, Hintçe, Kannada, Keşmirce, Konkani, Maithili, Malayalam, Manipuri, Nepalce, Odia, Pencap, Sanskritçe, Santali, Sindhi, Tamil, Telugu, Urduca
 • Para birimi: Hint rupisi (INR)
 • Yönetim şekli: Federal parlamenter cumhuriyet
 • İklimi: Güneyde tropikal muson, kuzeyde ılıman
 • Yüzölçümü: 3.287.263 kilometrekare
 • En yüksek noktası: Kançencunga, 8.586 metre
 • En düşük noktası: Hint Okyanusu (0 metre)
Hindistan bayrağı, ülke Büyük Britanya'dan ayrıldıktan sonra 1947'de kabul edildi. En yukarıda safran (turuncu) renge, ortada beyaz ve aşağıda koyu yeşil renge sahip. Renkler sırasıyla cesaret ve fedakarlığı, barışı ve beraberliği, inancı ve doğurganlığı simgeliyor.
Hindistan bayrağı, ülke Büyük Britanya'dan ayrıldıktan sonra 1947'de kabul edildi. En üstte safran (turuncu) renge, ortada beyaz ve aşağıda koyu yeşil renge sahip. Renkler sırasıyla cesaret ve fedakarlığı, barışı ve beraberliği, inancı ve doğurganlığı simgeliyor.

Hindistan'ın Tarihi

Hindistan'ın en eski yerleşim yerlerinin MÖ 2600 civarında İndus Vadisi'nin kültür ocaklarında ve MÖ 1500 civarında Ganj Vadisi'nde geliştiğine inanılıyor. Dravidlerin oluşturduğu bu toplumlar temel olarak ticaret ve tarıma dayalı bir ekonomiye sahipti.


İlgili: Hindistan'ın Bölünme Hikayesi: 20. Yüzyılda Ayrışma ve Şiddet


Aryan kabilelerinin, kuzeybatıdan Hindistan alt kıtasına göç ederek bölgeyi işgal ettiklerine inanılıyor. İran topraklarında yaşayan Aryanların bugün Hindistan'ın birçok yerinde hala yaygın olan kast sistemini tasarladıkları düşünülüyor. MÖ 4. yüzyılda, Büyük İskender Orta Asya'ya yayıldığında bölgeye Yunan kültürünü getirdi. MÖ 3. yüzyılda Maurya İmparatorluğu Hindistan'da iktidara geldi ve imparator Ashoka altında en başarılı dönemini yaşadı.

Sonraki dönemlerde Arap, Türk ve Moğol halkları Hindistan'a girdiler ve 1526'da kuzey Hindistan'ın çoğunu kapsayacak olan bir Moğol İmparatorluğu kuruldu. Bu süre zarfında Taç Mahal gibi yerler de inşa edildi.

1500'lerden sonraki Hindistan tarihinin çoğu İngiliz etkisi altında sürdü. İlk İngiliz kolonisi 1619'da Surat'taki İngiliz Doğu Hindistan Şirketi tarafından kuruldu. Kısa bir süre sonra, bugünkü Chennai, Mumbai ve Kalküta'da kalıcı ticaret istasyonları açıldı. İngiliz etkisi daha sonra bu ilk ticaret istasyonlarından genişlemeye devam etti ve 1850'lerde Hindistan'ın çoğu ile Pakistan, Sri Lanka ve Bangladeş gibi diğer ülkeler İngiltere tarafından kontrol edildi. İngiltere Kraliçesi Victoria, 1876'da Hindistan İmparatoriçesi ünvanını aldı.

1800'lerin sonunda Hindistan, İngiltere'den bağımsız olmaya yönelik uzun bir mücadeleye girişti. Hint vatandaşlarının nihayet birleşmeye başladığı 1940'larda İngiltere Çalışma Başbakanı Clement Attlee (1883-1967) Hindistan'ın bağımsızlığı için baskı yapmaya başladı. 15 Ağustos 1947'de Hindistan resmi olarak İngiliz Milletler Topluluğu içinde bir dominyon haline geldi ve Jawaharlal Nehru (1889-1964) Hindistan Başbakanı seçildi. Hindistan'ın ilk anayasası bundan kısa bir süre sonra 26 Ocak 1950'de yazıldı ve ülke İngiliz Milletler Topluluğu'nun resmi üyesi oldu.

Bağımsızlığını kazandığından beri Hindistan, nüfus ve ekonomi açısından önemli bir büyüme yaşadı, ancak ülkede istikrarsızlık dönemleri de oldu ve bugün nüfusunun büyük kısmı aşırı yoksulluk yaşıyor.

Hindistan'da Bombay'in Mumbai olarak yeniden adlandırılması gibi isim değişikliklerine uğramış birkaç şehir var. Bu değişikliklere neden olarak isimlerin İngiliz koloniciliği döneminden geldiği söylenmiş olsa da, esasen yapılan şey şehir adlarını o bölgedeki insanların etnik yapısına uygun hale getirmekti. Mumbai gibi bazı şehir isimlerinde tanrı ve tanrıça adlarında gönderme yapıldı.

Hindistan'ın Yönetim Biçimi

Hindistan'ad İngilizlerden kalan bir mimari yapı
İngilizlerden kalan birçok mimari yapı bulunuyor

Bugün Hindistan hükümeti ikili yasama organına sahip federal bir cumhuriyet. Yasama organları Rajya Sabha olarak da bilinen Devlet Konseyi ve Lok Sabha olarak adlandırılan Halk Meclisi'nden oluşuyor. Hindistan yürütme organının bir devlet şefi ve bir hükümet başkanı var. Ayrıca Hindistan'da 28 eyalet ve yedi birlik bölgesi bulunuyor. Birlik toprakları, kendi hükümetleri olan eyaletlerin aksine birlik hükümeti tarafından yönetilir.

Hindistan'da Ekonomi ve Toprak Kullanımı

Hindistan ekonomisi bugün küçük köy çiftçiliği, modern büyük ölçekli tarım ve çeşitli modern endüstrilerin bir karışımından oluşuyor. Hizmet sektörü de Hindistan ekonomisinin inanılmaz derecede büyük bir parçası çünkü birçok yabancı şirket ülkede çağrı merkezleri gibi yerlere sahip. Hizmet sektörüne ek olarak, Hindistan'ın en büyük endüstrileri tekstil, gıda işleme, çelik, çimento, madencilik ekipmanları, petrol, kimyasallar ve bilgisayar yazılımlarıdır. Hindistan'ın tarım ürünleri pirinç, buğday, yağlı tohum, pamuk, çay, şeker kamışı, süt ürünleri ve hayvancılıktır.

Hindistan 3,2 trilyon ABD Doları milli gelir ile bugün dünyanın en büyük beşinci ekonomisi. 2020 itibariyle Hindistan 2900 Dolar kişi başı milli gelire sahip. Bugün 1 ABD Doları, 72 Hindistan Rupi'sine eşittir.

Hindistan'ın Coğrafyası ve İklimi

Hindistan haritası
Hindistan haritası

Hindistan'ın coğrafyası çeşitlidir ve üç ana bölgeye ayrılabilir. Birincisi ülkenin kuzeyindeki engebeli, dağlık Himalaya bölgesidir ve ikincisi ise Hint-Ganj Ovası olarak adlandırılır. Hindistan'ın büyük ölçekli tarımının çoğu bu bölgede gerçekleşiyor. Hindistan'ın üçüncü coğrafi bölgesi, ülkenin güney ve orta kısımlarındaki plato bölgesidir. Hindistan'da üç büyük nehir sistemi var ve bunların hepsinde arazinin büyük bölümünü geniş deltalar oluşturuyor. Bunlar İndus, Ganj ve Brahmaputra nehirleridir.

Hindistan'ın iklimi de çeşitlidir, ancak güneyde tropikal, kuzeyde ise ılımandır. Ülkenin güney kısmında Haziran'dan Eylül'e kadar belirgin olan bir muson mevsimi yaşanıyor.

Hindistan'da Dini İnançlar

Hindistan'ın kutsal Varanasi nehri aynı zamanda dünyanın en hastalıklı suyu ancak halk birçok mikroba bağışıklık kazanmış
Hindistan'ın kutsal Varanasi nehri aynı zamanda dünyanın en hastalıklı suyu ancak halk birçok mikroba bağışıklık kazanmış

Hindistan halkının %80'i Hindu, %13'ü Müslüman ve %2'si Hristiyan'dır. Bu bölünmeler tarihsel olarak farklı dini gruplar arasında gerilimlere neden oldu. Din, çoğu Hindistanlı için aidiyetin önemli bir yönünü oluşturur. Hindistan'ın tarihinin çoğu, çeşitli dini gruplar arasındaki etkileşimlerle geçti. Hindistan'da doğan birçok dinden biri de çeşitli doktrinler, mezhepler ve yaşam biçimlerinin küçük bir koleksiyonu olan Hinduizm'dir ve Hindistan nüfusunun büyük çoğunluğu bu dine inanır. Hindistan'ın başlıca dinleri Hinduizm, Jainizm, Budizm ve Sihizm'dir. Pakistan'ın kurulması yaklaşık 10 milyon Müslüman'ın ülkeden ayrılmasına ve bir o kadar Hintli ve Sih'in ise topraklara giriş yapmasına yol açtı.

Hindistan'ın Resmi Dilleri ve Bölgesel Diller

Hintçe ve İngilizce Hindistan'ın resmi dilleri ancak resmi kabul edilen 17 bölgesel dil daha var. Hindistan'da her biri dört farklı dil ailesine ait yüzlerce lehçe bulunuyor: Hint-İran (Hint-Avrupa dil ailesinin bir alt ailesi), Dravid dilleri, Avustroasya ve Tibet-Birman (Çin-Tibet'in alt ailesi). Ayrıca, Madhya Pradesh eyaletinin küçük bir bölgesinde konuşulan Nahali gibi birkaç ayrı dil daha bulunuyor. Hindistan yerlilerinin ezici çoğunluğu Hint-İran veya Dravid dillerini konuşur. Antik Aryanların dili Sanskritçe resmi dildir ancak çok az insan tarafından anlaşılır. Hindustani ve İngilizce "lingua franca" yani ortak dil olarak görülür. Halk bu dilleri konuşarak birbiriyle anlaşır. Hindustani, Hindi dilinin ilk lehçelerinden birine dayanıyor ve buna Khari Boli deniyor.

Hindistan İnsanlarının Etnik Kökeni

Ülke geniş nüfusuna rağmen fakir bir hayat sürüyor
Ülke geniş iş gücü nüfusuna rağmen fakir bir hayat sürüyor

Hindistan binlerce küçük etnik gruba ve kabileye ev sahipliği yapan çok ırklı bir ülke. Bu karmaşıklık uzun geçmişi olan bir göç ve evlenme sürecinden kaynaklandı. Hintli insanların etnik karışımına önemli ölçüde katkıda bulunan belgelenmiş istilalar arasında Persler, İskitler, Araplar, Moğollar, Türkler ve Afganlar tarafından yapılanlar var.

Kuzey-orta ve kuzeybatı Hindistan insanları genel olarak güney Avrupa, Kafkasya bölgesi, Güneybatı ve Orta Asya, Avrupa ve Hint-Avrupa halklarıyla etnik yakınlığa sahip olma eğilimindeler. Kuzeydoğu Hindistan'da ise Batı Bengal, batı Himalaya bölgesinin yüksek noktaları ve Ladakh bölgesi (Jammu ve Keşmir eyaleti) nüfusu Tibetliler ve Burmanlara benzer. Chota Nagpur Platosu'ndaki (kuzeydoğu Hindistan yarımadası) birçok yerli ("aşiret") halk, uzun süredir Güneydoğu Asya'da yaşayan Mon gibi gruplara yakınlıklara sahip. Çok daha az sayıda olan Negrito yani Doğu Afrika kökenli insanlar (bazıları Hindistan'ın batı kıyısına antik zamanlarda yerleşmiştir) güney gruplarıdır. Andaman Adaları, Filipinler, Yeni Gine ve diğer bölgelere de küçük ama yaygın olarak dağılmış durumdalar.

Hindistan'ın Eğitim Sistemi

Hindistan anayasası 14 yaşına kadar çocuklara ücretsiz zorunlu eğitim sunuyor. Anayasayla beraber genel okuryazarlık oranı 20. yüzyılın sonlarından bu yana önemli ölçüde arttı; ancak erkekler ve kadınlar arasındaki belirgin farklılık devam etmiştir (erkeklerin yaklaşık dörtte üçü ve kadınları yarısı okuryazar). Eyaletler arasındaki okuryazarlık oranlarında da büyük bir fark var. Kerala eyaleti, oranın yaklaşık %50 olduğu Bihar'ın aksine, neredeyse tüm halkın okuryazar olduğu eğitimli bir bölge .

Üniversite öncesi eğitim genellikle normal olarak 6-11 yaş arası öğrenciler için beş yıllık ilköğretimden (I'den V'e kadar olan sınıflar) oluşuyor; Bunlar orta seviye (sınıf VI ila VIII); alt ortaöğretim (sınıf IX ve X); ve yüksek orta okul (XI ila XII sınıfları)'dır. İlkokul çağındaki çocukların büyük çoğunluğu eğitime kayıtlıdır, ancak özellikle kızlar başta olmak üzere pek çoğu derslere düzenli olarak katılım sağlayamaz.

Eskiden devletin sorumluluğu olan eğitim, anayasa değişikliği ile birlik ve eyalet hükümetlerinin ortak sorumluluğuna girdi. Her düzeyde kamu tarafından finanse edilen okullara ek olarak özel ve kilise tarafından işletilen okullar var (büyük ölçüde Hristiyan misyonerler tarafından). Genellikle prestijli olan ve ağırlıklı olarak İngilizce eğitim sunan bu kurumlara giriş varlıklı ebeveynlere kalıyor.

Geçmişte neredeyse tüm yüksek öğretim İngilizce'ydi ancak yeni üniversiteler ve onlara bağlı binlerce kolej küçük şehirlere ve kasabalara yayıldıkça, eserlerin azlığına rağmen devlet dilleri giderek daha fazla kullanıldı. Üniversite eğitim sisteminin kalitesinin zayıflaması birçok başarılı Hindistanlı öğrencinin yurt dışında okumasına ve bir daha yurda dönmemesine yol açtı. Bununla birlikte ülkede hala seçkin eğitim kurumları vardır ve bolca iyi eğitimli birey çıkarır.

Hindistan Hakkında Sık Sorulanlar

Tac Mahal nedir?

Tac Mahal, Hindistan'ın Agra kentinde bulunan dünyaca ünlü bir anıt mezardır. İmparator Şah Cihan tarafından eşi Mümtaz Mahal'in anısına yaptırılmıştır ve dünyanın en güzel mimari harikalarından biri olarak kabul edilmektedir.

Bollywood nedir?

Bollywood, Hindistan'daki Hintçe film endüstrisi için kullanılan gayri resmi bir terimdir. Her yıl çok sayıda film üretmesiyle bilinir ve Hindistan'ın popüler kültürünün önemli bir parçasıdır.

Mahabharata nedir?

Mahabharata, diğeri Ramayana olmak üzere Hindistan'ın iki büyük antik Sanskrit destanından biridir. İki rakip aile olan Pandavalar ve Kauravalar arasındaki Kurukshetra Savaşı'nın hikayesini anlatan ve felsefi ve ahlaki öğretileri kapsayan epik bir anlatıdır.

Ayurveda nedir?

Ayurveda, 5.000 yıl önce Hindistan'da ortaya çıkmış geleneksel bir tıp sistemidir. Doğal ilaçlar, diyet, yaşam tarzı uygulamaları ve bitkisel tedaviler yoluyla beden ve zihin içinde denge ve uyum sağlamaya odaklanır.

Rajasthan nedir?

Rajasthan, Hindistan'ın kuzeybatısında yer alan, canlı kültürü, zengin tarihi ve muhteşem kale ve saraylarıyla tanınan bir eyalettir. Genellikle "Krallar Ülkesi" olarak anılır ve turistlere Hindistan'ın kraliyet mirasına bir bakış sunar.

Mahatma Gandhi kimdir?

Mahatma Gandhi, Hindistan'ın İngiliz yönetimine karşı bağımsızlık hareketinin önde gelen liderlerinden ve siyasi figürlerinden biriydi. Şiddet içermeyen sivil itaatsizliği savunmuş ve Hindistan'ın bağımsızlık mücadelesinde önemli bir rol oynamıştır. Hindistan'da yaygın olarak Ulusun Babası olarak kabul edilmektedir.

Diwali nedir?

Işık Festivali olarak da bilinen Diwali, Hindistan'da kutlanan en önemli Hindu festivallerinden biridir. Işığın karanlığa ve iyiliğin kötülüğe karşı zaferini sembolize eder. Diwali sırasında insanlar evlerini lambalarla aydınlatır, hediye alışverişinde bulunur, havai fişeklerin ve şenlikli yemeklerin tadını çıkarır.

Hint mutfağında köri nedir?

Köri, Hint mutfağında tipik olarak baharatlı bir sos veya et suyundan oluşan ve genellikle sebze, et veya balık kombinasyonunu içeren çeşitli yemekleri tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Aromatik tatları ve çeşitli bölgesel varyasyonları ile bilinir.

Varanasi nedir?

Benares veya Kashi olarak da bilinen Varanasi, Hindistan'ın kuzeyinde yer alan kutsal bir şehirdir. Dünyanın sürekli yerleşim gören en eski şehirlerinden biridir ve Hindular için ruhani bir merkez olarak kabul edilir. Kutsal Ganj Nehri'ne uzanan merdivenleri, dini ritüelleri ve törenleri ile ünlüdür.

Yoga nedir?

Yoga, antik Hindistan'da ortaya çıkan fiziksel, zihinsel ve ruhsal bir uygulamadır. Fiziksel duruşlar, nefes egzersizleri ve meditasyonun bir kombinasyonunu içerir ve genel refah ve kendini keşfetme için uygulanır.