Birleşik Krallık, Britanya ve İngiltere Arasındaki Fark

Birleşik Krallık'a Büyük Britanya veya İngiltere olarak hitap etmek uygun değildir.

Pek çok insan Birleşik Krallık, Büyük Britanya ve İngiltere terimlerini birbirlerinin yerine kullanıyorken, gerçekte aralarında bir fark vardır — birisi ülke, diğeri bir ada ve üçüncüsü bir adanın parçasıdır. Öyleyse bu üçü arasındaki farka detaylıca göz atalım.


İlgili:


Britanya, İngiltere ve Birleşik Krallık Farkı

birleşik krallık, büyük britanya ve ingiltere haritası

Birleşik Krallık Nedir?

Birleşik Krallık, Avrupa'nın kuzeybatı kıyısından bağımsız bir ülkedir. Büyük Britanya adasının tamamı ile İrlanda adasının kuzeyinden oluşur. Ülkenin resmi adı gerçekte "Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı"dır.

Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'dır ve monarşinin başında şu anda Kraliçe II. Elizabeth'tir şu an III. Charles vardır (babası IV. George bir Britanya kralıydı). Birleşik Krallık, Birleşmiş Milletler'in kurucu üyelerinden biridir ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yer alır.

Birleşik Krallık'ın kurulması Büyük Britanya Krallığı ile İrlanda Krallığı arasında 1801'de yapılan birleşme ile başladı. Bu süreç daha sonra Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı'nın kurulmasının önünü açtı. Güney İrlanda'nın 1920'lerde bağımsızlık kazanmasının ardından ülkenin adı Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı olarak değiştirildi.

Büyük Britanya Nedir?

Büyük Britanya, Fransa'nın kuzeybatısında ve İrlanda'nın doğusunda yer alan adanın adıdır. Birleşik Krallık'ın çoğu Büyük Britanya adasından oluşur. Büyük Britanya adasında üç özerk bölge vardır: İngiltere, Galler ve İskoçya.

Büyük Britanya dünyadaki dokuzuncu en büyük adadır ve 209.331 kilometrekare alana sahiptir. İngiltere Büyük Britanya adasının güneydoğusunu kaplar, Galler güneybatı kesimde ve İskoçya kuzeydedir. İskoçya ve Galler bağımsız ülkeler değildir, ancak iç yönetim konusunda İngiltere'dan ayrı takdir yetkilerine sahiplerdir.

İngiltere

İngiltere, Birleşik Krallık ülkesinin bir parçası olan Büyük Britanya adasının güneyinde yer almaktadır. Birleşik Krallık, İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'nın idari bölgelerini içerir. Her bölge özerklik düzeyinde birbirlerinden farklıdır.

İngiltere geleneksel olarak Birleşik Krallık'ın kalbi olarak düşünülür ve bazıları ülkeye bütün olarak atıfta bulunurken "İngiltere" terimini kullanır, ancak bu doğru değildir. Londra'nın İngiltere'nin başkenti olduğunu duymak ya da görmek de yaygındır ancak teknik olarak bu da yanlıştır. Çünkü Londra yalnızca İngiltere'nin başkenti olmaktan ziyade tüm Birleşik Krallık'ın başkentidir.

İrlanda

İrlanda adasının altıda birine karşılık gelen kuzey bölgesindeki Kuzey İrlanda, Birleşik Krallık'a ait idari bir bölgedir. İrlanda adasının geri kalan altıda beşi, İrlanda Cumhuriyeti (Eire) olarak bilinen bağımsız bir ülkedir.

Birleşik Krallık Hakkında Doğru Terimleri Kullanmak

Birleşik Krallık, Britanya ve İngiltere arasındaki fark nedir?

Birleşik Krallık'a Büyük Britanya veya İngiltere olarak hitap etmek uygun değildir. Toponimi (yer isimleri) konusunda spesifik olmak ve doğru isimlendirmeleri kullanmak önemlidir. Unutmayın, Birleşik Krallık (veya UK) ülkedir, Büyük Britanya adadır ve İngiltere, Birleşik Krallık'ın dört idari bölgesinden biridir.

Birleşmeden bu yana Union Jack bayrağı İngiltere, İskoçya ve İrlanda'nın (Galler ihmal edilmesine rağmen) ögelerini içermiştir. Böylece Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı'nın kurucu unsurlarının artık birleştiği gösterilir.