Hiperaktif erkek anaokulu çocukları daha az kazanıyor

Hiperaktif anaokulu çocukları

Yeni bir çalışma, anaokulunda hiperaktif ve dikkatsiz olan düşük gelir kökenli erkek çocukların 30 yaşına kadar daha az para kazandığını gösteriyor. Araştırmacılara göre çocukluk çağındaki yıkıcı davranışlar, sanayileşmiş ülkelerdeki en yaygın ve masraflı zihinsel sağlık sorunları arasında yer alıyor. Ayrıca hem bireyler hem de toplum için uzun vadede önemli olumsuz sonuçlara neden olduğu görülüyor.

Hiperaktif erkek çocuklara erken yaşta destek verilmesi önemli

Hiperaktif anaokulu
Hiperaktif anaokulu erkek çocukları sıklıkla benzer temel davranışlara sahip oluyor: Dikkatsizlik, fiziksel saldırganlık, karşıtlık vb.

Yeni araştırma, yaşamlarının ilk beş yılında yıkıcı davranış sorunları gösteren insanların yetişkinlik çağında düşük istihdam gelirlerine sahip olduklarını ortaya koymaktadır.

Uzun dönemler boyunca devam ettirilen kapsamlı çalışma, anaokulundaki hangi davranışların yetişkinlik çağında elde edilen kazancı etkilediğini görmek için düşük gelir kökenli erkek çocukları ele aldı. Bulgular, dikkatsizliğin düşük gelirle ve olumlu sosyal davranışların ise daha yüksek gelirle bağlantılı olduğunu buldu.

Hiperaktif anaokulu erkek çocuklarında ele alınan 5 temel davranış

Erken çocukluk dönemindeki davranış sorunlarının belirlenmesi, gelişmiş eğitim kazanımı ve sosyal entegrasyon gibi hedeflenen müdahalelerin yapılması ve bireyin ekonomik refahının iyileştirilmesi adına büyük önem taşıyor. Zira bu davranışlar, bireyin gelecekteki ekonomik başarısı üzerinde önemli bir etkiye sahip.

Çalışma, 1984'ten başlayarak Kanada'nın Montreal kentindeki düşük gelirli mahallelerde yaşayan ve 6 yaşında olan 920 çocuğu 2015 yılına kadar ele aldı. Anaokulu öğretmenleri, çocuklara tipik olarak beş davranış üzerinden puan verdi: Dikkatsizlik, hiperaktivite, fiziksel saldırganlık, karşıtlık ve prososyal davranış. Prososyal davranış, yardım etme, işbirliği yapma ve paylaşma gibi başkalarına yarar sağlayan sosyal davranışlar anlamına geliyor.

Bulgular, dikkatsizlik oranları yüksek olan çocukların (zayıf konsantrasyon, dikkat dağınıklığı, aklının havada olması ve ısrarcı olmamak gibi) 35-36 yaş arasında daha düşük kazançlar elde ettiklerini ortaya koyuyor. Öte yandan, kavgaları durdurmak veya birisini oyuna katılmaya devam etmek gibi prososyal davranışların ise daha yüksek gelir ile ilişkisi olduğu görülüyor.

Her iki bulgu da çocukların IQ'larını (13 yaşında değerlendirildi) ve ailelerinin sıkıntılarını (ebeveynlerin eğitim düzeyi ve mesleki durumu) dikkate aldı. Araştırmacılar öğrencilerin kazancını ölçmek için devlet vergi iadesi verilerini kullandılar.

Erken müdahale

Çalışmada ayrıca, hiperaktivite, saldırganlık ve karşıtlık gibi davranışların 30 yaşından sonraki gelirlerle ilgili değişikliklerde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı bulundu.

Araştırma doğası gereği gözlemsel olduğu için araştırmacılar doğrudan nedensellik aramaya çalışmadı. Ek olarak, çalışma gayri resmi olarak elde edilen kazançları incelemiyor. Bunlar deneklerin Kanada vergi makamlarına bildirmediği kazançlar oluyor. Hiperaktif çocuklar özgür doğaları gereği böyle kazançlara daha yatkın olabilirler.

Çalışmanın sahibi Carnegie Mellon Üniversitesi'deki araştırmacılar, anaokulu çocuklarında dikkatsizlik ve düşük seviyede sosyal davranış belirtilerinin takip edilmeye başlanmasını öneriyor. Böylelikle risk altındaki çocuklar erken teşhis edilebilir ve gerekli müdahale yapılarak desteklenebilirler.