Erektil Disfonksiyon İlaçları Alzheimer Riskini Düşürebilir

Yaklaşık 270.000 erkek üzerinde yapılan yeni bir çalışma, Viagra gibi markalar altında ticari olarak satılan erektil disfonksiyon için yaygın olarak kullanılan bir ilacın Alzheimer hastalığı riskini yaklaşık yüzde 18 oranında azaltabileceğini öne sürüyor.
Alzheimer viagra

Yaklaşık 270.000 erkek üzerinde yapılan yeni bir çalışma, Viagra gibi markalar altında ticari olarak satılan erektil disfonksiyon için yaygın olarak kullanılan bir ilacın Alzheimer hastalığı riskini yaklaşık yüzde 18 oranında azaltabileceğini göstermektedir.

Ancak optimal dozaj, tedavi süresi ve hafif koruyucu etkinin kadınları da kapsayıp kapsamadığını anlamak için klinik deneyler şeklinde daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

University College London'da farmakoepidemiyolog olan çalışma yazarı Ruth Brauer, "Alzheimer hastalığının gelişimini önleyebilecek veya geciktirebilecek tedavilere umutsuzca ihtiyacımız var" diyor. Bu sonuçlar cesaret vericidir ve daha fazla araştırma yapılmasını gerektirmektedir.

Yaşlanan nüfuslarda Alzheimer hastalığının yükü artarken ve sadece mütevazı derecede etkili tedaviler onay sürecinde yavaş yavaş ilerlerken, araştırmacılar herhangi birinin tesadüfen bilişsel gerilemeyi yavaşlatıp yavaşlatamayacağını görmek için dikkatlerini mevcut ilaçlara yönelttiler.

Örneğin, geçen yıl Kentucky Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, multipl skleroz için onaylanan bir tedavinin aynı zamanda mikroglia adı verilen beyin hücrelerini farelerde Alzheimer hastalığı ile ilişkili toksik proteinleri temizlemeye teşvik ettiğini buldu.

Aynı zamanda, bilim insanları hala Alzheimer hastalığına neyin sebep olduğuna dair anlayışlarını geliştirmeye çalışmakta ve hastalığın iki moleküler özelliği olan amiloid-beta plakları ve tau yumaklarına ek olarak yeni suçlular ortaya çıkmaktadır.

Kendilerini Alzheimer hastalığından koruyan genetik mutasyonların şanslı bir kombinasyonunu barındıran son derece nadir insan vakaları da hastalığı muhtemelen yavaşlatmanın yeni yollarını ortaya çıkardı.

Ancak gerçek şu ki, sadece ABD'de 65 yaş ve üzeri 6,7 milyon kişi Alzheimer ile yaşamaktadır ve bu sayı, müdahale etmenin bir yolunu bulamazsak 2060 yılına kadar iki katından fazla artabilir.

Son birkaç yıldır, fosfodiesteraz tip 5 (PDE5) inhibitörleri (Viagra markası altında satılan ve aynı zamanda yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan sildenafil gibi) olarak bilinen yaygın olarak kullanılan erektil disfonksiyon ilaçlarının insanların Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltıp azaltamayacağı konusunda bazı ileri geri konuşmalar yapıldı.

2021 yılında yapılan bir gözlemsel çalışma, sildenafil kullanımının Amerikalılar arasında Alzheimer teşhisi ihtimalini neredeyse yüzde 70 oranında azalttığına dair kanıtlar bulmuş, ancak daha sonra 2022 yılında yapılan daha kısa ve daha küçük bir çalışma, hastaları 2 yıldan daha kısa bir süre takip ettiğinde böyle bir etki bulamamıştır.

2023 yılında yapılan bir çalışmadan elde edilen kanıtlar iğneyi diğer yöne çevirdi, ancak sonuçta bu gözlemsel çalışmalardan elde edilen bulgular – neden ve sonuç ayrımını yapamayan – sonuçsuz kaldı.

Yine gözlemsel olan bu yeni çalışmada, erektil disfonksiyon teşhisi konan 40 yaş ve üzeri yaklaşık 270.000 erkeğe verilen reçeteler İngiltere'deki elektronik sağlık kayıtları kullanılarak analiz edilmiştir.

Bu kayıtlar, kişilerin reçetelerini doldurup doldurmadıklarını ya da ilaçları alıp almadıklarını göstermese de, kimin hangi ilaçları ne sıklıkla kullandığını göstermektedir.

Yaklaşık yarısına sildenafil veya aynı PDE5 inhibitörleri ilaç sınıfından benzer bir erektil disfonksiyon ilacı reçete edildi ve 1.119 erkekte Alzheimer hastalığı gelişti.

PDE5 inhibitörü reçete edilenlerin Alzheimer hastalığına yakalanma olasılığı, kullanmayanlara göre yüzde 18 daha azdı ve ortalama 5 yıl içinde 20'den fazla reçete alan kişilerde risk yine daha düşüktü.

Bununla birlikte, hastalar reçete edildikleri ilaca göre gruplandırıldığında, tadalafil veya vardenafil değil sadece sildenafil riskin azalmasıyla ilişkilendirilmiştir.

Ayrıca, araştırmacılar erektil disfonksiyon ilacına başlayan biri ile tanıdan yıllar önce ortaya çıkabilen Alzheimer'ın başlangıcı arasındaki olası örtüşmeyi hesaba katmak için 3 yıldan daha az takip süresi olan hastaları hariç tuttuğunda, belirgin koruyucu etki neredeyse buharlaştı.

Brauer, "Bu bulguları doğrulamak, bu ilaçların potansiyel faydaları ve mekanizmaları hakkında daha fazla bilgi edinmek ve en uygun dozu incelemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var" diyor.

Bu bulguların kadınlar için de geçerli olup olmayacağını belirlemek için hem erkek hem de kadın katılımcılarla randomize, kontrollü bir çalışma yapılması gerekmektedir.

Kaynak:Newswise