Hollanda'nın Tarihi, Dini, Ekonomisi, Etnik Yapısı ve Ekonomisi

Popüler inanış Hollanda'nın, Frizyalılar, Saksonlar ve Frankların bir karışımı olduğu yönünde.

hollanda
Balıkçılık kasabası Marken

Kuzeybatı Avrupa'da bulunan Hollanda, "Netherlands" (Alçak araziler) isminin yanı sıra Holland olarak da bilinir (Houtland'den gelir; ormanlık arazi). Ülke "Holland" adını Orta Çağ'da aldı. 12 bölgesinin 2'sinde (kuzey ve güney bölgeleri) hala bu isim kullanılıyor (Noord-Holland ve Zuid-Holland). Kuzey ve batıda Kuzey Denizi, güneyde Belçika ve doğuda Almanya ile çevrili. Hollanda'nın başkenti ve en büyük şehri Amsterdam'dır. Ancak hükümet binası Lahey'dedir. Halkına "Felemenk" de denir. Topografyasından ötürü bolca su yolu bulunuyor. Hollanda 2019'da alınan yeni bir kararla "Holland" adından vazgeçti.

Hollanda Hakkında Bilgiler

 • Resmi adı: Hollanda Krallığı
 • Başkent: Amsterdam
 • Nüfus: 17,151,228 (2018)
 • Resmi dili: Felemenkçe (Hollandaca), Frizce
 • Para birimi: Avro (EUR)
 • Yönetim şekli: Parlamenter anayasal monarşi
 • İklim: Ilıman, deniz iklimi, serin yazlar ve ılıman kışlar
 • Yüz ölçümü: 41,543 kilometrekare
 • En yüksek nokta: Vaalserberg tepesi, 322 metre
 • En düşük nokta: Zuidplaspolder polderi, -7 metre
hollanda bayrağı
Hollanda bayrağındaki kırmızı şerit önceleri turuncuydu. Bayrak mavi ve beyaz renkleriyle birlikte Hollanda'nın bağımsızlığını sağlayan Orange Prensi William'ın hanedan renklerini yansıtır

Ülke geniş ölçüde göl, nehir ve kanallardan oluşuyor. Topografyası alçak ve oldukça düz. Bu nedenle yüz ölçümünün 6.500 kilometrekaresi geri kazanılmış topraklardan ibaret. Bu araziler Orta Çağ'dan beri yürütülen dikkatli su yönetimi çalışmaları ile kazanıldı. Kıyıdaki topraklar denizden kazanılırken, iç kısımdakiler özellikle nehirlerden ve de göller ve bataklıklardan boşaltıldı. Tüm bu topraklar polderlere dönüştürülmüş ve su yollarıyla çevrilmiştir.

Topraklar önceleri hayvan ve insan gücüyle boşaltılırken daha sonraları Kinderdijk-Elshout yel değirmeni ağı inşa edildi. Sular bulunduğu köyün adını alan bu değirmen ağı ile taşındı. 19. yüzyılın ikinci yarısında inşa edildi ve 20. yüzyılda da kullanıldı. Yerini zamanla buhar pompaları, elektrikli ve dizel pompalara bıraktı. Tarihinin en büyük su kontrol projesidir. UNESCO Dünya Mirası alanları arasındadır.

Hollanda Tarihi

Jül Sezar MÖ 1. yüzyılda Hollanda'ya girdi ve burada çeşitli Germen kabilelerinin yaşadığını buldu. Bölge daha sonra bolca Batavyalının yaşadığı kuzey ile Frizlerin iskan ettiği doğu arasında bölündü. Hollanda'nın batı kısmı, Roma İmparatorluğu'nun parçası oldu. 4. ve 8. yüzyıllar arasında, Franklar bugün Hollanda olarak bilinen bölgeyi ele geçirdi ve bölge daha sonra Burgonya Kraliyet Evi ve Avusturya Habsburg'larına verildi.

Şarlman (Charlemagne)'ın 814'teki ölümünden sonra Viking saldırılarının hedefi oldu. Kutsal Roma İmparatorluğu'na dahil olmaktan kaçınan Orta Çağ'ın Lotharingia krallığının parçası oldu. Hollanda 16. yüzyılda İspanya tarafından kontrol edildi, lakin halk 1558'de isyan etti. Otuz Yıl Savaşları olarak anılan ayaklanmalar başlamadan önce 1579'da Utrecht Birliği imzalandı. Kalvinizm ve Anabaptist doktrinlerinin etkisindeki Hollanda'nın yedi eyaleti böylece Hollanda Cumhuriyeti'ne katıldı.

17. yüzyıl ülke refahının zirveye çıktığı çağdır. Sömürgeleri ve donanmasıyla hiç olmadığı kadar güçlenmiştir. Entelektüel özgürlük Benedict de Spinoza ve René Descartes gibi filozofları gün yüzüne çıkardı. Rembrandt ve Johannes Vermeer usta tablolarını boyadı. Bununla birlikte 17. ve 18. yüzyıllarda İspanya, Fransa ve İngiltere ile yapılan savaşlar kendisini büyük ölçüde yıprattı ve önemini kaybettirdi. Hollandalıların bu uluslar üzerindeki teknolojik üstünlükleri yok oldu.

Napolyon Bonapart'ın 1815'te yenilmesiyle ülke, Belçika ile birlikte Birleşik Hollanda Krallığı'nın parçası oldu. Lakin Belçika 1830'ta kendi krallığını kurdu ve 1848'de Kral II. Willem, Hollanda anayasasını daha liberal hale getirmek için revize etti. 1849-1890 arasında ülkeye III. Kral Willem hükmetti ve ülke önemli ölçüde büyüdü. Öldüğünde kızı Wilhelmina kraliçe oldu.

II. Dünya Savaşı ile ülke 1940'tan başlayarak Almanya'nın işgali altına girdi. Wilhelmina Londra'ya kaçtı ve "sürgünde bir hükümet" kurdu. Hollanda'nın Yahudi nüfusunun %75'inden fazlası II. Dünya Savaşı sırasında öldürüldü. Ülke Mayıs 1945'te kurtarıldı ve Wilhelmina ülkeye döndü. Lakin 1948'de tahttan vazgeçti ve kızı Juliana 1980'e kadar yeni kraliçe olarak hükmetti. Kızı Beatrix 2013 yılına kadar tahtta kalmıştır.

II. Dünya Savaşı ardından siyasi ve ekonomik gücü sürekli olarak arttı. Bugün ülke büyük bir turizm merkezidir ve eski sömürgelerinin çoğu bağımsızlık kazanmıştır. Ancak Aruba ve Hollanda Antilleri hala bağımlı bölgelerdir. Eski kolonileri Küçük Antiller'de bulunuyor (Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius ve Sint Maarten).

hollanda su değirmenleri Kinderdijk-Elshout
Kinderdijk-Elshout su değirmenleri 19. yüzyılda inşa edildi ve bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde

Hollanda'nın Etnik Yapısı

Popüler inanış Hollanda'nın, Frizyalılar, Saksonlar ve Frankların bir karışımı olduğu yönünde. Batı Avrupa deltasına hakim olan Cermenler bölgedeki yerli kabilelerle karışım için yaşadı. Bu topluluktan Frizyalılar, Saksonlar ve Franklar çıkmıştır. Düşünce özgürlüğü yüzyıllar boyu ülkeye göç getirmiştir. Daha sonra Fransız Huguenot'lar ve Portekizli Yahudiler gelmiştir.

Ekonomik durumlarını iyileştirmek isteyen Almanlar ve İberyan olmayan Yahudiler de bunlar arasında. 20. yüzyılda kolonileşmenin artmasıyla Maluku'dan Endonezyalılar ve Surinam'dan Güney Amerikalılar Hollanda'ya gelmiştir.

Ancak son birkaç on yıldır Fas ve Türkiye'den Müslümanlar kabalıklar halinde ülkeye giriyor. Hollandalılar bu nedenle 21. yüzyıldan itibaren göçmenlere karşı düşmanca tutumlar sergilemeye başladı. Hükümet, göçmenlerden önce ülkelerinde Hollandaca dili ve Hollanda kültürü ile ilgili bir testten geçmelerini ister.

Hollanda'nın Dili

Ülkenin tamamında Felemenekçe (Hollandaca da denir) dili konuşulur. Aynı zamanda Kuzey Belçika halkı tarafından konuşulan Almanca bir dil de var (Flaman olarak da adlandırılır). Güney Afrika'nın resmi dili olan Afrikanca (Afrikaans dili), Holland ve Zeeland bölgelerindeki 17. yüzyıl göçmenleri tarafından konuşulur ve Felemenkçe'nin bir çeşididir.

Felemenkçe dışında kuzeydeki Frizya bölgesi sakinleri, Felemenkçe veya Almanca'dan çok İngilizce'ye yakın olan kendi dillerini (Frizce olarak bilinir) konuşurlar. Özellikle büyük şehirlerde birçok kişi birden fazla dili akıcı şekilde konuşur. Bu da ülkenin coğrafi konumunu, işgal geçmişini ve turistlere olan ilgisini yansıtıyor. İngilizce, Fransızca ve Almanca yaygın olarak duyulan diller arasında.

Hollanda'nın Dini

Hollanda'da en yaygın din Roman Katolikliğidir. Ülke tarihte dini anlamda karışık kaldı. Mistik deneyimler veya rasyonalist teolojileri benimseyen sayısız tarikat ile çevriliydi. Zulümden kaçan Sefarad Yahudileri zamanla ekonomik, sosyal ve kültürel hayatta etki sahibi oldular. Musevi Aşkenazlar, Collegiant'lar ve Güçlü misyonerler olan Hz. İsa tarikatı Cizvitler diğerleri arasında. Cizvitler İspanyollara yakın oldukları için bastırılmıştır. Remonstrant'lar 1618'de kiliseden kovulana dek saltanat vekili üzerinde etki sahibiydi.

Kalvinist Protestanlık geçmişte ülkenin resmi olarak tanıdığı, politik ve ekonomik olarak desteklediği ilk dini görüşlerden biri oldu. Seksen Yıl Savaşları'nın ilk yıllarında Roma Katolikliği yaygınlaşmaya başladı. Bunun ardından Katoliklik halk arasında yasaklandı ve halk güvenliklerini sağlamaları için Protestan yetkililere rüşvet verdi. İsviçre'nin kurucularının öğretilerini izleyen Menonitler ile Luteryanlar politik olarak pasif ancak iş dünyasında aktif oldular.

hollanda amsterdam
Amsterdam

Hollanda'nın Coğrafyası ve İklimi

Hollanda çok alçak topografyası ve polderler olarak adlandırılan toprakları ile tanınmaktadır. Hollanda'daki arazinin yaklaşık yarısı deniz seviyesinin altında ancak polderler ve su yolları daha fazla toprağı kullanılabilir hale getirmekte ve büyüyen ülkenin su baskınlarına daha az eğilimli olmasını sağlamaktadır. Güneydoğuda bazı alçak tepeleri olsa da hiçbiri 600 metrenin üzerine çıkmıyor.

Hollanda'nın iklimi ılımandır ve denize yakınlığından oldukça etkilenir. Sonuç olarak yazlar serin ve kışlar ılık geçer. Amsterdam'ın ocak ayı ortalama düşük sıcaklığı 0,5 derecedir. Ağustos'un en yüksek ortalama sıcaklığı ise 21 derece olur.

Hollanda'nın Yönetim Biçimi

Anayasal monarşi altında parlamenter demokrasi ile yönetilen Hollanda Krallığı'nın yürütme organı, devlet şefi (Kral Willem-Alexander) ve hükümet başkanından (Mark Rutte) oluşur. Yasama organı olan Hollanda Meclisi iki meclislidir; Birinci Kamara adı verilen Senato ve İkinci Kamara adı verilen Temsilciler Meclisi. Yargı organı Yüksek Mahkeme'den ibarettir. Her iki meclis de Lahey'deki Binnenhof'ta toplanıyor.

Hollanda'da Ekonomi ve Toprak Kullanımı

Hollanda ekonomisi, güçlü sanayisi ve ılımlı işsizlik oranı ile bilinir. Avrupa'nın bir nevi ulaşım merkezidir ve turizm yaygındır. En büyük endüstriler tarım sanayisi, metal ve mühendislik ürünleri, elektrikli makine ve ekipmanlar, kimyasal maddeler, petrol, inşaat, mikro elektronik ve balıkçılıktır. Hollanda'nın tarım ürünleri arasında tahıllar, patatesler, şeker pancarları, meyveler, sebzeler ve hayvancılık var.


İlgili: Hollanda'nın Tarımdaki Başarısının Bilimsel Yönleri


II. Dünya Savaşı'ndan bu yana, ekonomik gelişim bilinçli olarak hükümet politikalarıyla teşvik edildi. Sanayi ve hizmetlerin nispeten az gelişmiş kuzeye ve diğer benzer ekonomik durgunluğun olduğu ceplere çekilmesi için devlet yardımları verildi. Bu sübvansiyonlara rağmen, ülkenin batı kısmı özellikle hizmet sektöründe yeni faaliyetlerin merkezi olmaya devam ediyor.

Maden kaynaklarının kıtlığı nedeniyle — doğal gaz istisnası hariç — ülke temel materyallerini büyük ölçüde ithal eder.

Hollanda Hakkında Küçük Bilgiler

 • Hollanda'nın resmi dilleri Hollandaca ve Frizce'dir.
 • Hollanda, Fas, Türk ve Surinamlı büyük azınlık topluluklarına sahip. Ucuz Türk işçiler 40 yıldan uzun bir süre önce geldi.
 • Hollanda'daki en büyük şehirler Amsterdam, Rotterdam, Lahey, Utrecht ve Eindhoven'dır.

Hollanda Hakkında Sık Sorulanlar

Hollanda, Netherlands ile aynı mıdır?

Hollanda, iki bölgeden oluşan Netherlands içinde bir bölgedir: Kuzey Hollanda ve Güney Hollanda. Hollanda'nın resmi dili Hollandaca'dır.

Amsterdam'daki popüler turistik yerler nelerdir?

Amsterdam'daki bazı popüler turistik yerler arasında Rijksmuseum, Van Gogh Müzesi, Anne Frank Evi ve kanallar bulunmaktadır.

Avrupa'nın en büyük limanı hangisidir?

Rotterdam Limanı, Hollanda'nın Rotterdam şehrinde bulunan Avrupa'nın en büyük limanıdır.

Lahey'in önemi nedir?

Lahey, Hollanda hükümetinin merkezi ve Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi de dahil olmak üzere birçok uluslararası kuruluşun yeridir.

Hollanda Antilleri hala Hollanda'nın bir parçası mıdır?

Hayır, Hollanda Antilleri 10 Ekim 2010 tarihinde feshedildi ve onu oluşturan adalar Curaçao ve Sint Maarten ülkeleri ile Bonaire, Saba ve Sint Eustatius özel belediyeleri arasında paylaştırıldı.

Hollanda'daki en eski üniversite hangisidir?

1636'da kurulan Utrecht Üniversitesi Hollanda'nın en eski üniversitesidir.

Groningen ilindeki ana ekonomik faaliyet nedir?

Groningen ilindeki ana ekonomik faaliyet doğal gaz çıkarımıdır.

Kuzey Denizi'nin Hollanda tarihindeki önemi nedir?

Kuzey Denizi, Hollanda tarihinde önemli bir rol oynamış, büyük bir ticaret yolu olarak hizmet vermiş ve balık ve diğer kaynakları sağlamıştır.

Zeeland'daki Delta Projesi (Delta Works)'nin önemi nedir?

Delta Projesi (Delta Works), Zeeland eyaletini sel baskınlarından korumak için inşa edilen barajlar, bentler ve savaklar da dahil olmak üzere bir dizi mühendislik projesidir.

Hollanda'daki yel değirmenlerinin amacı nedir?

Hollanda'daki yel değirmenleri geleneksel olarak su pompalamak da dahil olmak üzere çeşitli amaçlar için kullanılmıştır

Maastricht Antlaşması'nın önemi nedir?

1992'de Maastricht kentinde imzalanan Maastricht Antlaşması, Avrupa Birliği'ni kurdu ve ortak para birimi olarak avronun kabul edilmesi için gerekli çerçeveyi oluşturdu.

Hollanda'daki en büyük milli park hangisidir?

Gelderland eyaletinde bulunan Hoge Veluwe Ulusal Parkı, Hollanda'nın en büyük ulusal parkıdır.