İngiltere Bağımsız Bir Ülke Değil mi? Hatta İngiltere Bir Ülke mi?

İngiltere, bağımsız bir ülke olarak kabul edilebilmesi için gerekli sekiz kriterden altısını karşılamıyor.

Yazar Burcu Kara
ingiltere bağımsız bir ülke mi?

İngiltere neden bağımsız bir ülke değil? Daha önce Birleşik Krallık, Britanya ve İngiltere'nin farkını ele almıştık. Şimdiyse buna yakın bir konuya değineceğiz. İngiltere resmi olarak bağımsız bir ülke değil çünkü yarı özerk bir bölge olarak işliyor. Temelde Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı olarak bilinen ülkenin – kısaca Birleşik Krallık (UK) – bir parçasıdır.


İlgili:


İngiltere Bir Ülke mi?

Bir ulusun bağımsız bir ülke olup olmadığını belirlemek için sekiz farklı kriter göz önünde bulunduruluyor ve bir ülkenin bağımsız ülke olarak görülmemesi için sekiz kriterden sadece birine uymaması yeterli. İngiltere bu anlamda sekiz kriterin tümünü karşılamıyor; hatta altısına uymuyor.

Ülke teriminin standart tanımına göre (kendi hükümeti tarafından kontrol edilen kara parçası) İngiltere bir ülke. Bununla birlikte dış ve iç ticaret, ulusal eğitim, ceza ve medeni hukuk gibi konulara Birleşik Krallık hükümeti karar vermektedir, taşımacılık ve askeriyenin kontrolünü de o yürütür.

Bağımsız Ülke Olmanın Kriterleri

Coğrafi bir bölgenin bağımsız bir ülke olarak kabul edilmesi için öncelikle şu kriterlerin tümünü karşılaması gerekir: Sınırları uluslararası olarak tanınan bir kara parçasına sahiptir; üzerinde sürekli yaşayan insanlar vardır; organize bir ekonomiye ve ekonomik aktiviteye sahiptir; kendi dış ve iç ticaretini düzenler ve para basar; toplum mühendisliği gücüne (eğitim gibi); insanlarını taşıyacak kendi ulaşım sistemine; kamu hizmeti ve polis gücü sağlayan bir hükümete sahiptir; diğer ülkelerden bağımsızdır; ve diğer ülkelerce tanınır.

Bu koşullardan bir veya daha fazlası karşılanmazsa ülke tamamen bağımsız olarak kabul edilemez ve dünyadaki toplam 196 bağımsız ülke içine alınmaz. Böyle bölgelere eyalet adı veriliyor ve daha az katı bir ölçüt kümesiyle tanımlanabilen kriterlere sahip oluyor.

İngiltere bağımsız devlet koşullarından yalnızca ilk ikisini sağlayabiliyor: Uluslararası alanda tanınan sınırlara ve tarih boyunca sürekli olarak orada yaşayan insanlara sahip olması. İngiltere 130.396 kilometrekare büyüklüğünde bir alan ve bu da onu Birleşik Krallık'ın en büyük parçası yapıyor. 2019 sayımına göre 67.530.000 nüfusa sahip ve yine Birleşik Krallık'ın en kalabalık ülkesi.

İngiltere Neden Bağımsız Değil?

İngiltere, bağımsız bir ülke olarak kabul edilebilmesi için gerekli sekiz kriterden altısını karşılamıyor: Egemenlik, dış ve iç ticarette özerklik, eğitim gibi toplum mühendisliği programları üzerinde kontrol, tüm ulaşım ve kamu hizmetlerinin yönetimi ve uluslararası mecrada bağımsız olarak tanınmak.

İngiltere ekonomik faaliyete ve organize bir ekonomiye sahip olsa da, kendi dış ticaretini ya da iç ticaretini düzenleyemiyor. Bunun yerine İngiltere, Galler, İrlanda ve İskoçya vatandaşlarından oluşan Birleşik Krallık Parlamentosu'nun verdiği kararlarla yönetiliyor. Ek olarak, Birleşik Krallık Merkez Bankası İngiltere'nin merkez bankası olarak hizmet etmesine ve İngiltere ve Galler için banknot basmasına rağmen, paranın değeri üzerinde kontrol sahibi değildir.

Eğitim ve Beceri Departmanı gibi ulusal hükümet departmanları toplum mühendisliği sorumluluğunu üstleniyor. Yani İngiltere o departmandaki kendi programlarını kontrol edemiyor; tıpkı kendi tren ve otobüs sistemine sahip olmasına rağmen ulusal taşımacılık sistemini kontrol edememesi gibi.

İngiltere'nin yerel yönetimler tarafından sağlanan kendi kolluk kuvveti ve itfaiye ağı olmasına rağmen, Parlamento ceza ve sivil hukukunu, dava sistemini, mahkemeleri ve Birleşik Krallık'taki savunma ve ulusal güvenliği kontrol eder — İngiltere'nin kendi ordusu yoktur ve olamaz. Bu nedenle egemenlikten de yoksundur çünkü Birleşik Krallık devlet üzerindeki tüm bu güce sahiptir.

Son olarak, İngiltere dışarıda da bağımsız ülke statüsüne sahip değil ve bağımsız ülkelerde elçilikleri bulunmuyor. Sonuç olarak, İngiltere'nin Birleşmiş Milletler'in bağımsız bir üyesi haline gelmesi mümkün değildir.

Bu nedenle İngiltere — Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya dahil — bağımsız ülkeler değiller. Bunun yerine, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı'nın parçaları veya iç bölümleridir.