İsviçre'nin Tarihi, Etnik Yapısı ve Yönetim Biçimi

İsviçre, tarihin önemli dönüm noktalarında her zaman tarafsız kalarak günümüzdeki servetini elde etmiştir.

İsviçre

İsviçre, Batı Avrupa'da bir kara ülkesidir. Dünyanın en zengin ülkelerinden biridir ve konu yaşam kalitesi olduğunda sürekli üst sıralarda yer alır. İsviçre, savaş zamanlarında tarafsız kalma özelliğiyle ünlüdür. Dünya Ticaret Örgütü gibi birçok uluslararası kuruluşun evidir ancak kendisi Avrupa Birliği üyesi değildir.

İsviçre Hakkında Bilgiler

isviçre
Bern, İsviçre
  • Nüfus: 8,42 milyon (2017)
  • Başkent: Bern
  • Komşu ülkeler: Avusturya, İtalya, Fransa, Almanya ve Lihtenştayn
  • Yüzölçümü: 41.272 km²
  • En yüksek noktası: Dufourspitze, 4.634 m
  • En alçak noktası: Maggiore gölü (195 m)

İsviçre'nin Tarihi

İsviçre aslen Helvetler tarafından iskan edilmişti ve bugünün ülkesini oluşturan bölge, MÖ 1. yüzyılda Roma İmparatorluğu'nun bir parçasıydı. Roma İmparatorluğu zayıflamaya başladığında, İsviçre birkaç Alman kabilesi tarafından istila edildi. 800'de Şarlman İmparatorluğu'nun bir parçası oldu. Kısa bir sürenin ardından ülkenin kontrolü Kutsal Roma imparatorları arasında değişmiştir.

13. yüzyılda Alpler'de yeni ticaret yolları açıldı ve İsviçre'nin dağlık vadileri önemli hale geldi. Buralar kanton olarak bağımsızlık kazandı. 1291'de Kutsal Roma İmparatoru öldü. Çeşitli dağ topluluklarının yönetici aileleri barışı ve bağımsız yönetimi korumak adına bir tüzük imzaladılar.

1315'ten 1388'e kadar İsviçre Konfederasyonları Habsburg'larla birkaç ihtilafa karıştı ve sınırları genişledi. 1499'da İsviçre Konfederasyonları Kutsal Roma İmparatorluğu'ndan bağımsız hale geldi. Bağımsızlığını ve ardından 1515'te Fransızlar ve Venedikliler tarafından yenilmesini takiben, genişleme politikalarına son verdi.

1600'ler boyunca Avrupa'da bazı çatışmalar yaşandı, ancak İsviçre tarafsız kaldı. 1797'den 1798'e kadar Napolyon Bonapart, İsviçre Konfederasyonunun bir bölümünü ilhak etti ve merkezi olarak yönetilen bir devlet kuruldu. 1815'te Viyana Kongresi'nde daimi silahlı bir devlet olarak ülkenin statüsü korundu. 1848'de Protestanlar ve Katolikler arasında çıkan kısa iç savaş, ABD'nin örnek alındığı bir federal devletin oluşumuna yol açtı. 1874'te İsviçre Anayasası hazırlandı. Daha sonra kantonların bağımsızlığını ve demokrasisini sağlayacak şekilde değiştirildi.

Ülke 19. yüzyılda sanayileşmiş ve I. Dünya Savaşı sırasında tarafsız kalmıştır. II. Dünya Savaşı sırasında çevre ülkelerden gelen baskılara rağmen nötr olmayı sürdürmüştür. II. Dünya Savaşı'ndan sonra ekonomisi büyümeye başladı. 1963'e kadar Avrupa Konseyi'ne katılmadı ve hala Avrupa Birliği'nin bir parçası değildir. 2002 yılında Birleşmiş Milletler'e girmiştir.

isviçre

İsviçre'nin Yönetim Biçimi

Bugün İsviçre hükümeti resmi olarak bir konfederasyondur, ancak bir federal cumhuriyet yapısına daha yakındır. Bir devlet başkanına, cumhurbaşkanı tarafından seçilen bir hükümet başkanına, Devlet Konseyi ile iki meclisli bir Federal Meclis'e ve yürütme organı olarak Ulusal Konsey'e sahiptir. İsviçre'nin yargı organı Federal Yüksek Mahkeme'den oluşur. Ülke, yerel idare için 26 kantona bölünmüştür, her biri yüksek derecede bağımsızlığa sahiptir ve her biri statüde eşittir.

İsviçre'nin Siyasi Sistemi Zaman İçinde Nasıl Gelişti?

İsviçre, yüzyıllar boyunca gelişen, doğrudan demokrasi, federalizm ve uzlaşmaya dayalı karar alma unsurlarını birleştiren benzersiz bir hükümet sistemine sahiptir. İsviçre'nin siyasi istikrarına ve başarısına katkıda bulunan temel faktörler arasında, yüksek derecede yerel özerkliğe ve karar alma sürecine olanak tanıyan ademi merkeziyetçi hükümet sisteminin yanı sıra fikir birliği oluşturma ve uzlaşma geleneği de yer almaktadır. Ayrıca, İsviçre'nin güçlü bir ekonomiye sahip olması ve tarafsızlığı ve uluslararası angajmanıyla tanınması, istikrarlı ve barışçıl bir siyasi ortamın korunmasına yardımcı olmuştur.

İsviçre Halkı

İsviçre demografik olarak benzersizdir çünkü üç dilsel ve kültürel bölgeden oluşur. Bunlar Almanca, Fransızca ve İtalyancadır. Sonuç olarak İsviçre tek bir etnik kimliği baz alan bir ülke değildir; bunun yerine ortak tarihsel geçmişe ve hükümet değerlerine dayanır. İsviçre'nin resmi dilleri Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Romencedir.

İsviçre Ekonomisi ve Toprak Kullanımı

İsviçre dünyanın en zengin ülkelerinden biridir ve çok güçlü bir piyasa ekonomisine sahiptir. İşsizlik az ve işgücü de oldukça yüksektir. Tarım, ekonominin küçük bir bölümünü oluşturur ve başlıca ürünler tahıl, meyve, sebze, et ve yumurtadır. İsviçre'deki en büyük endüstriler makine, kimya, bankacılık ve sigortacılıktır. Ayrıca saat ve duyarlı aygıtlar gibi pahalı ürünler de üretilmektedir. Turizm, Alpler'in doğal ortamı nedeniyle ülkedeki çok büyük bir endüstridir.

İsviçre'nin Bankacılık Sektörü Nasıl Gelişti?

İsviçre bir bankacılık merkezi olarak uzun bir geçmişe sahiptir ve İsviçre bankaları gizlilikleri, istikrarları ve servet yönetimindeki uzmanlıkları ile tanınmaktadır. Zaman içinde İsviçre bankacılık sektörü, UBS ve Credit Suisse gibi büyük bankaların dünyanın dört bir yanındaki müşterilerine bir dizi finansal hizmet sunmasıyla küresel finans sisteminde önemli bir oyuncu haline gelmiştir. İsviçre'nin bankacılık sektörü ülke ekonomisinde önemli bir rol oynamakta, GSYİH'nin önemli bir bölümünü oluşturmakta ve binlerce kişiye istihdam olanağı sağlamaktadır.

İsviçre Coğrafyası ve İklimi

İsviçre Fransa'nın doğusunda ve İtalya'nın kuzeyinde Batı Avrupa'da yer almaktadır. Dağ manzaraları ve küçük dağ köyleriyle tanınır. Ülkede topografya çeşitlilik gösterir, ancak çoğunlukla güneydeki Alpler ve kuzeybatıdaki Jura ile oldukça dağlıktır. Ayrıca merkezde tepeleri ve ovaları olan bir platosu vardır ve ülke genelinde birçok büyük göl bulunur. Dufourspitze (4.634 m) İsviçre'nin en yüksek noktasıdır ancak çok yüksek kotları olan birçok tepesi vardır — Valais'teki Zermatt kasabası yakınlarındaki Matterhorn en ünlü olanıdır.

İsviçre'nin iklimi ılımandır ancak rakıma göre değişkendir. Ülkenin çoğu kışları soğuk ve yağışlı, yazları ılık ve bazen de nemlidir. İsviçre'nin başkenti Bern, ocak ayında -3.7 derece düşük sıcaklığa ve temmuz ayında ortalama 23.5 derece yüksek sıcaklığa sahip.

İsviçre'nin Avrupa Birliği ile İlişkisi Nasıl Gelişti?

İsviçre Avrupa Birliği üyesi değildir, ancak bir dizi ikili anlaşma yoluyla AB ile yakın ekonomik bağlara sahiptir. İsviçre ile AB arasındaki ilişki, İsviçre'nin önemli bir ticaret ortağı ve finans merkezi olarak konumunun yanı sıra tarafsızlığını ve bağımsızlığını koruma konusundaki kararlılığı da dahil olmak üzere zaman içinde bir dizi faktör tarafından şekillendirilmiştir. Bugün ilişkiyi şekillendiren temel faktörlerden bazıları AB tek pazarına erişim konusunda devam eden müzakereler, göç ve sınır kontrollerine ilişkin endişeler ve AB'nin İsviçre'nin ekonomik ve siyasi politikasını şekillendirmedeki rolüne ilişkin tartışmalardır.

İsviçre Hakkında Sık Sorulanlar

Finlandiya nedir ve dili ve başkenti neresidir?

İsviçre, Orta Avrupa'da yer alan, çarpıcı Alp manzaraları, yüksek yaşam kalitesi ve güçlü ekonomisiyle bilinen küçük bir ülkedir. Başkenti Bern'dir. İsviçre'nin dört resmi dili vardır: Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Romanşça.

İsviçre'nin nüfusu ne kadardır?

2021 yılı itibarıyla İsviçre'nin nüfusu yaklaşık 8,7 milyon kişidir.

İsviçre'deki bazı popüler turistik yerler nelerdir?

İsviçre'deki bazı popüler turistik yerler arasında İsviçre Alpleri, Cenevre Gölü, Matterhorn ve Zürih ve Cenevre şehirleri bulunmaktadır.

Bazı geleneksel İsviçre yemekleri nelerdir?

Bazı geleneksel İsviçre yiyecekleri arasında peynir fondü, raclette, rosti (bir tür patates yemeği) ve çikolata bulunmaktadır.

İsviçre'de eğitim sistemi nasıldır?

İsviçre, mesleki eğitime ve çıraklık eğitimine güçlü bir vurgu yapan, oldukça saygın bir eğitim sistemine sahiptir. Eğitim 16 yaşına kadar tüm öğrenciler için ücretsizdir.

İsviçre'nin ekonomisi nasıldır?

İsviçre, güçlü finans ve bankacılık sektörlerinin yanı sıra yüksek teknoloji endüstrileriyle tanınan oldukça gelişmiş bir ekonomiye sahiptir.

İsviçre'nin siyasi sistemi nasıldır?

İsviçre, doğrudan demokrasi sistemine sahip federal bir cumhuriyettir. Ülke, her biri yüksek derecede özerkliğe sahip 26 kantona ve Ulusal Konsey ve Eyaletler Konseyi'nden oluşan iki meclisli bir parlamentoya bölünmüştür. Devletin başı, Federal Konsey üyeleri arasında dönüşümlü olarak görev yapan İsviçre Konfederasyonu Başkanı'dır.