Mavi Işık Gözlüklerinin Faydası Olmayabilir

Hem işle ilgili faaliyetler hem de boş zaman aktiviteleri için bilgisayar kullanarak her gün önemli miktarda zaman geçirdiğimizden, dijital ekranlardan gelen mavi ışık sürekli olarak gözlerimize zarar vermektedir. Bu durum, optometristlerin mavi ışığı engellemek üzere tasarlanmış gözlüklerin kullanılmasını önermesine yol açmıştır. Ancak şu soru hala cevapsız: Bu gözlükler gerçekten değerli faydalar sunuyor mu?

Mavi bir dizüstü bilgisayar üzerinde açık mavi çerçeveli gözlüklerin yakın çekimi.

İster profesyonel görevler ister boş zaman aktiviteleri için olsun, her gün saatlerimizi bilgisayar veya akıllı telefon ekranlarımıza bakmaya ayırıyoruz. Bu ekranlar, bilimsel araştırmalar çelişkili bakış açıları sunsa da, zaman zaman sağlığımız için potansiyel olarak zararlı olduğu düşünülen ünlü mavi ışığı yaydığından, kendimizi bunun etkilerinden korumayı istemek mantıklı görünmektedir.

Bunun üzerine optometristler, bu tür bir maruziyetin göz yorgunluğu ve hatta uyku düzeni üzerindeki varsayılan olumsuz sonuçlarını hafifletmek amacıyla gözlük camlarına mavi ışık önleyici filtreler uygulanmasını önermektedir. Yine de bu filtrelerin etkinliği belirsizliğini korumaktadır. Potansiyel etkisizliklerine karşı gerçek etkilerini tespit etmek için, bu konudaki mevcut bilimsel literatürün kapsamlı bir analizi Cochrane Library tarafından yayınlanan bir meta-analizde sunulmuştur.

Bilimsel Literatürün Değişkenliği

Bu derlemenin arkasındaki Melbourne Üniversitesi'nden araştırmacılar, 17 randomize klinik çalışmanın analizini üstlenmiştir. Bu çalışmalar, görme keskinliği, kritik titreşim füzyonu (CFF) eşiği, kamaşma algısı ve yorgunluk ve uyku kalitesi gibi göstergeler gibi göz sağlığıyla ilgili çeşitli faktörlerin karşılaştırılmasını kapsıyordu. Denemeler iki farklı gönüllü grubu üzerinde gerçekleştirilmiştir: Bir grup mavi ışık filtreli gözlük takarken, diğer grup normal gözlük kullanmıştır.

Bu çalışma yelpazesi, katılımcı sayıları (bir kişiden 156 kişiye kadar değişen), sağlık durumları (hem sağlıklı bireyleri hem de zihinsel veya uyku bozukluklarıyla mücadele edenleri kapsayan) ve çalışmanın gözlem süresi (bir ila beş haftayı kapsayan) açısından önemli çeşitlilik göstermektedir. Analizlerin çoğunluğu niceliksel sonuçlardan ziyade niteliksel sonuçlar sunmakta ve bu da bazı doğal önyargıları beraberinde getirmektedir. Bununla birlikte, araştırmacılar bu çalışmalardan çeşitli çıkarımlar yapmayı başarmışlardır.

Mavi Işık Gözlükleri İşe Yaramıyor mu?

Bu 17 çalışmadan elde edilen bulgulara dayanarak, mavi ışık engelleyici gözlüklerin göz yorgunluğunu gidermediği ve görsel kaliteyi artırmadığı sonucuna varılabilir. Ancak uyku üzerindeki etkisi, çalışmalar arasındaki çelişkili sonuçlar nedeniyle belirsizliğini korumaktadır. Derlenen araştırmalar arasında, altı çalışma mavi ışık engelleyici filtrelerle donatılmış gözlüklerin uyku kalitesini artırabileceğini öne sürerken, üç çalışma bu konuda belirgin bir avantaj olmadığını göstermektedir.

Ayrıca, mavi ışığı engelleyen gözlüklerin kullanımının migren, rahatsızlık (belirli filtreler nedeniyle renk algısındaki değişikliklerden kaynaklanan) ve hatta ruh hali bozukluklarını tetikleyebileceğine dair belirli çalışmalardan elde edilen göstergeler vardır. Bu olumsuz etkiler tipik olarak normal gözlüklerle ilişkili değildir.

Bu gözlemler göz önüne alındığında, mavi ışık engelleyici gözlüklerin etkinliği sorgulanabilir. Toplanan kanıtlar görme sağlığı üzerinde olumlu etkilerin olmadığı yönünde görünse de, bu çalışmalarda mevcut olan potansiyel önyargıları kabul etmek önemlidir. Bu bulguları yorumlarken dikkatli olunması tavsiye edilir. Daha kesin sonuçlara varmak için, gelecekte daha yüksek kalitede klinik çalışmaların yapılması zorunlu olacaktır.

Kaynaklar: