Adli Tıp Tarihi

Adli tıp uzun bir geçmişe sahiptir ve yüzyıllardır uygulanmaktadır, ancak 18. yüzyılın sonlarında ve 19. yüzyılın başlarında resmi bir disiplin olarak gelişmeye başlamıştır.

Eser, otopsi yapan bir doktorun genç bir kadının kalbine bakışını tasvir etmektedir.
Eser, otopsi yapan bir doktorun genç bir kadının kalbine bakışını tasvir etmektedir. Görsel: Enrique Simonet, 1890.

Her şey bir kişinin ortadan kaybolmasıyla başlar, bu tesadüfen ya da doğal olmayan ciddi bir ölüm nedeniyle olabilir. Bu son senaryoda, ölen kişinin fiziksel yaralanmalarının boyutunu bilmek, failin kimliğini belirlemek ve mahkemede "adil ceza" tayin etmek için çok önemlidir. "Adli tıp" alanı, hukuki gerçeklerin ortaya konması için vazgeçilmez bir kaynak haline gelmiştir.

İlk Hukuki Metinlerin Ortaya Çıkışı

MÖ 2100 veya Hammurabi kanunları için MÖ 1750 gibi eski bir tarihte, suç ve kabahatlere karşı öngörülen yaptırımları belirten ve aynı zamanda özellikle tıbbi hata durumlarında hekimlerin sorumluluklarından bahseden antik metinler yazılmıştır.

Hipokrat Yemini, 3. yüzyıla ait bir papirüs
Hipokrat Yemini, 3. yüzyıla ait bir papirüs.

O dönemde ölüler kimliklerini doğrulamak için teşhir ediliyordu, ancak bugün bildiğimiz anlamda otopsi yapılmıyordu; sadece yaralar çıkarılıyor ve etkilenen organlar kontrol ediliyordu.

Bunun kalifiye doktorlar tarafından yapılması gerekliydi ve "Hipokrat Yemini" MÖ 4. yüzyılda bu şekilde ortaya çıktı: "Onlara zarar vermeyeceğim ya da haksızlık yapmayacağım. Benden istendiğinde kimseye ne zehir vereceğim ne de böyle bir yol önereceğim."

Ölümcül yaralanmaların nedenlerini belirlemek için MS 6. yüzyılda adli tıp hekiminin işlevi doğdu. Bu adamlar adaletin gerçek yardımcıları oldular: Deriyi incelediler, delikleri gözlemlediler ve zehirlerin etkilerini not ettiler.

Orta Çağ'dan İmparatorluğun Başlangıcına

Tıbbi uzmanın rolü, bir sorumluluğu olduğunu, bir hüküm vermesi gerektiğini ve tarafsız bir hakem olması gerektiğini belirten bir yasa ile açıklığa kavuşturuldu. Çünkü adalet davalarında, sulh hakimi tıbbi kanıtlara güvenmek ve 1532'de Clanay lordunun öldürülmesiyle ilgili yazılan raporda olduğu gibi, darbe, yara veya cinayet vakalarında bir doktorun görüşüne başvurmak zorundaydı:

İlk olarak, kafanın sağ tarafında bir kılıçla yapıldığı anlaşılan bir yara, artı sol tarafta başka bir kesik, artı göz ile kulak arasında şakağa giren bir hançerle yapılmış başka bir kesik, artı söz konusu kesiğin altında, iki parmak genişliğinde boğaza inen bir hançerle yapılmış iki darbe ve bunların altında, genişlik ve derinlik bakımından benzer başka bir darbe daha bulundu.

Avrupa'da II. Friedrich tıp çalışmalarını organize etti ve 1241'de insan kadavralarının diseksiyonuna izin veren bir ferman yayınladı. Bundan 130 yıl sonra Papa, Montpellier Tıp Üniversitesi'ne otopsi yapma imtiyazı verdi.

Adli tıp 16. yüzyılda çok önemli hale geldi: 1530-1532 yılları arasında V. Charles tarafından bir ceza kanunu yazıldı; Ambroise Paré "livres de Chirurgie" adlı eserinde Fransa'da adli tıbbın ilk kavramlarını yazdı, bu kavramlar tıp dışı insanlar için anlaşılabilirdi.

Quaestiones medico-legales,
Paul Zacchias, MD, Quaestiones medico-legales, 5. baskı; Avignon, Fransa, 1657 / Ulusal Tıp Kütüphanesi..

Tıbbi bir rapor yazmak için gerekli tüm açıklamaları, destekleyici belgeler, analizler ve ailelerin hatırat raporlarını kullanarak zamanın alışkanlıkları ve gelenekleri (mumyalama yöntemleri, kullanılan ürünler) ile birlikte dahil etti.

İlk adli tıp hekimi, 1621-1635 yılları arasında tıbbi deneyimlerini "Quaestiones medico-legales" adlı eserinde özetleyen Papa X. Innocentius'un özel doktoru Paul Zacchias'tır; Bologna ve ardından Pisa'da anatomi profesörü olan Andreas Vesalius, deneyimlerine dayanarak resimli levhalarla "De Humani Corporis Fabrica Libri Septem" adlı kitaplar yazmış ve kariyerini V. Charles'ın imparatorluk hekimi olarak sonlandırmıştır.

IV. Henri, öldürülmeden önce, yaralıları, öldürülenleri, sakat bırakılanları ve diğerlerini analiz etmek için büyük öneme sahip her şehre iki cerrah atanmasını emretti.

1700 yılı civarında, Avusturya Kraliçesi Maria Theresa'nın doktoru ve Paris'teki Jardin du Roi'da anatomi ve cerrahi profesörü olan Pierre Dionis, kişinin öldüğünden emin olmak ve ölüm nedenini kanıtlamadaki hızları açısından etrafındaki insanların doktorlara karşı kötü niyet beslememesi için otopsilerin kişinin ölümünden sonraki yirmi dört saat içinde yapılmasını tavsiye etmiştir. Gerekli otopsi cesedin bulunduğu yerde yapılmalıdır.

Zaman ilerledikçe araçlar değişti ve gelişti. Cesetler, gerektiğinde çıkarılabilmeleri için daha iyi muhafaza edilmeye başlandı. Çünkü ölümcül nedenler hemen bulunamazsa, 1765'te açıklanamayan ve hızlı bir şekilde ölen Saint Nectaire'in hizmetkârının durumunda olduğu gibi ceset açılır ve kafatası kesilirdi. Oysa bir hafta önce dizinden bir av tüfeğiyle vurulmuştu. Bu konuda yeni çalışmalar yapıldı, boğulmalar ve nefessiz kalarak ölmeler incelendi.

Fransız Devrimi'nden sonra, 1794-1795 yıllarında, çok sayıda buluş ortaya çıktı: Mikroskop, radyoloji, toksikoloji ve her tıp fakültesinde adli tıp kürsüleri kuruldu.

Son Birkaç Yüzyılda Adli Tıp

Bu, adli tıp alanında bilgi patlamasıydı: Haussmann, o zamana kadar korunmadan üç gün boyunca halka sunulan cesetlerin korunması için gerekli tüm soğutma tekniklerine sahip bir morg inşa ettirdi (I. Dünya Savaşı'ndan önce yıkıldı ve daha sonra Institut Médico-Légal adını alarak Paris'teki Quai de la Râpée'de yeni kuruldu).

19. yüzyılda, kan analizi, bulaşıcı hastalıklar, Louis Pasteur, Claude Bernard, Alexander Fleming ve diğerleri alanlarındaki ilerleme ve keşifler sayesinde tıbbi raporlar daha eksiksiz, kesin ve net hale geldi; cesedin katılığından, çürümesinden, hastalıkların komplikasyonlarından, kanamalardan ve derinin farklı renklerinden bahsedildi.

Bireysel davranışlar da tartışıldı ve psikoloji ve psikiyatri kavramları ceza davalarına dahil edildi. "Deliler" nüfusun geri kalanı gibi yargılanmadan önce, 1824'te Antoine Léger (Fransız yamyam ve katil) davasında kanıtlandığı gibi "sorumsuzluk" kavramı ortaya çıktı: Küçük bir kızı öldürmekle suçlandı, kızın kanını akıttı, kanını içti ve kalbini yedi! Avukatı delilik iddiasında bulunsa da idama mahkum edildi! Bu tür delilik eylemlerine yol açan beyin nevrozlarını tespit etmek için kafatasına otopsi yapıldı.

Bu uygulamayı ölülerin bedenlerine zararlı bulan eski inançlara karşı koymak için 1831'de "yasal mezardan çıkarmalar üzerine bir inceleme" yayınlandı; ancak, farklılık gösterebilen ölüm hipotezlerini doğrulamak için bir cesedi mezardan çıkarmanın genellikle gerekli olduğu ortaya çıktı.

Bu nedenle bilim adamları ölü üzerinde gecikmeli incelemeler yapmakla ilgileniyorlardı. Bunları sadece adli makamlar talep ediyordu. Bu tezin yazarları "deneysel" adli tıp uyguluyorlardı; bu da cesedin üzerinde değişiklik yapılıp yapılmadığını görmek için cesedi incelemek ve uzun bir gömme işleminden sonra korunmasını gözlemlemek anlamına geliyordu.

Mezardan çıkarılan ceset dayanılmaz kokular yaydığı için kireç klorürlü su serpmek yeterli oluyordu. Cesedin tam bir incelemesi ve diseksiyonundan sonra, arseniğin cesetlerin bozulmasını geciktirmediği (16. yüzyılda inanıldığı gibi) ve mükemmel bir "hastalık yapıcı" olduğu, bununla birlikte bir cesette bulunmasının zehirlendiği anlamına gelmediği anlaşıldı.