Alexander Nevsky: Rusya'nın Orta Çağ Kahramanı

Tam adı Alexander Yaroslavich Nevsky olan Alexander Nevsky, bir Orta Çağ Rus prensi ve askeri lideriydi. Rus topraklarını yabancı işgalcilere karşı savunmadaki liderliği nedeniyle Rus tarihinin en ünlü figürlerinden biridir.

Alexander Nevsky

Alexander Nevsky 13 Mayıs 1220'de Yaroslavl bölgesindeki Pereslavl-Zalessky şehrinde doğdu. Monomakh soyundan gelen Büyük Prens Yaroslav Vsevolodovich'in ikinci oğluydu. Annesi Feodosia, ünlü Turov Prensi Mstislav Mstislavich Udatny'nin kızıydı. Çocukluğunu ve gençliğini çoğunlukla Novgorod'da geçirdi.

1225 yılında Yaroslav, şövalyeliğe kabul töreni niteliğindeki "oğullarını prens yaptı" ve kısa süre sonra Alexander ile ağabeyi Fyodor'u Orta Çağ Rusyası'nın en büyük şehirlerinden biri olan Veliky Novgorod'u yönetmekle görevlendirdi. Yaroslav boyarları Fyodor Danilovich ve prenslik kahyası Yakim çocukların yanında kaldı. Ancak Novgorod "veche"si ile baş edemediler ve Şubat 1229'da genç prenslerle birlikte Pereyaslavl'a kaçmak zorunda kaldılar.

Aralık 1230'da kardeşler Novgorod'u yönetmek için geri döndüler. Ancak 1233'te Fyodor beklenmedik bir şekilde öldü ve Alexander, Yaroslavich'lerin en büyüğü oldu. Ancak yine de gerçek güç babalarının elindeydi. Kısa süre sonra babasının bayrağı altında ilk askeri seferini Livonyalıların elinde bulunan Derpt'e karşı başlattı ve Omovzha Nehri'nde zafer kazandı.

Üç yıl sonra Yaroslav, nominal olarak tüm Rusların başkenti olarak kabul edilmeye devam eden Kiev'e taşındı. O sırada on altı yaşında olan Alexander bağımsız Novgorod Prensi oldu ve ilk yıllarını şehri güçlendirerek geçirdi.

Alexander Nevsky'nin Ailesi

Eşi: Polotsk'lu Bryachislav'ın kızı Alexandra.

Oğulları: Vasiliy (1245-1271'den önce) – Novgorod Prensi; Dmitriy (1250-1294) – Novgorod Prensi (1260-1263), Pereyaslavl Prensi, 1276-1281 ve 1283-1293 yıllarında Vladimir Büyük Prensi; Andrey (yaklaşık 1255-1304) – Kostroma Prensi (1276-1293, 1296-1304), Vladimir Büyük Prensi (1281-1284, 1292-1304), Novgorod Prensi (1281-1285, 1292-1304), Gorodets Prensi (1264-1304); Daniil (1261-1303) – Moskova'nın ilk Prensi (1263-1303).

Kızları: Smolensk'li Konstantin Rostislavich'in karısı olan Evdokia.

Eşi ve kızı Evdokia, Vladimir'deki Knyaginin Manastırı'nda bulunan Meryem Ana'nın Göğe Kabulü Katedrali'ne gömülmüştür.

Neva Muharebesi: Alexander Nevsky'nin İlk Zaferi

Neva Muharebesi, Aziz Boris ve Gleb bir teknede. "Hayatından sahnelerle Aziz Aleksandr Nevsky" ikonasının parçası.
Neva Muharebesi, Aziz Boris ve Gleb bir teknede. "Hayatından sahnelerle Aziz Aleksandr Nevsky" ikonasının parçası.

Alexander, 15 Temmuz 1240'ta Neva Nehri kıyısında, Izhora Nehri'nin ağzında bir İsveç müfrezesine karşı kazandığı zaferle evrensel bir üne kavuştu. Bundan kısa bir süre önce Almanlar Pskov'a yaklaşmış ve Novgorodluların Finlandiya'ya sahip olmasına karşı çıkan İsveçliler Neva'ya girerek Izhora'nın ağzına ulaşmış ve Novgorod'a doğru ilerlemişlerdi. İsveç'in gelecekteki hükümdarı Kont Birger, İsveç kuvvetlerine komuta ediyordu.

Alexander, maiyeti ve küçük bir Novgorodlu grupla birlikte, 15 Temmuz 1240'ta sayıca üstün İsveçlilere aniden saldırdı. Hazırlıksız yakalanan düşman ağır kayıplar verdi. Gecenin karanlığında İsveç ordusundan geriye kalanlar gemilerine binip kaçtılar. Bu zafer sadece Rusya'nın Finlandiya Körfezi'ndeki kıyılarını kaybetmesini engellemekle ve Novgorod-Pskov topraklarındaki İsveç saldırganlığını durdurmakla kalmadı, aynı zamanda Alexander'ın askeri bir lider olarak yeteneğini ve gücünü de gösterdi.

Alexander'a 'Nevsky' denmesinin bu zaferden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu arada Livonyalı Almanlar da Novgorod'a yaklaşıyordu. Baltıkların fethiyle yetinmeyip Novgorod'un topraklarına doğru genişlemeye çalışıyorlardı. Töton Tarikatı Şövalyeleri önce İzborsk'u, ardından Pskov'u ele geçirdi. Novgorod'un tüm batı toprakları Alman birlikleri tarafından yağmalanıyordu. Alexander'ın ilk saldırısı işgalcilerin kalesi Koporye'ye oldu ve düşman tarafından inşa edilen kale alındı.

Alexander 1242 yılında maiyeti, Novgorodlulardan oluşan bir ordu ve Suzdal topraklarından yardıma gelen kardeşi Andrei komutasındaki bir grupla Pskov'a gitti. Şehri kurtardıktan sonra Alexander Livonya'ya yöneldi.

Buz Savaşı (Peipus Gölü Savaşı)

Sanatçı G.I. Ugryumov'un tablosu. Alexander Nevsky'nin Almanlara karşı kazandığı zaferden sonra Pskov şehrine zaferle girişi.
Sanatçı G.I. Ugryumov'un tablosu. Alexander Nevsky'nin Almanlara karşı kazandığı zaferden sonra Pskov şehrine zaferle girişi.

Nisan 1242'de, Peipus Gölü'nde Livonya Tarikatı ile sınırda Buz Savaşı olarak bilinen savaş gerçekleşti. Rus kuvvetlerinin Peipus Gölü'nün buzları üzerinde şövalyelere karşı kazandığı bu zafer İskender'in ününe ün kattı ve başarılı askeri eylemleri Rusya'nın batı sınırlarının uzun vadeli güvenliğini sağladı. Aynı yıl Almanlar Novgorod'a barış isteyen bir elçi gönderdiler. Tarikat, Rus toprakları üzerindeki tüm hak iddialarından vazgeçti ve esir değişimi talep etti. Bir barış anlaşması imzalandı.

Buz Savaşı sırasında Alexander Nevsky'nin kuvvetleri stratejik olarak Töton Şövalyelerini donmuş gölün üzerine çekti ve Şövalyelerin ağır süvarileri burada hareketsiz kaldı. Bu sayede Novgorodlular etkili vur-kaç taktikleri uygulayabildiler.

Buz Savaşı'ndan sonra Haçlılar on bir yıl boyunca Rus topraklarını rahatsız etmediler. Ancak 1253'te barış anlaşmasını ihlal ederek Pskov'a yaklaştılar ama Pskov halkı ve Novgorod'dan gelen takviye kuvvetler tarafından püskürtüldüler.

Buz Savaşı, 1242 yılında Alexander Nevsky liderliğindeki Rus kuvvetleri ile Töton Şövalyeleri arasında yapılan çok önemli bir savaştı. Ruslar için kesin bir zafere işaret ettiği için önemlidir ve Rusların dış tehditlere karşı direncinin bir sembolü olarak kutlanmaktadır.

Papa ile yazışmalar

Prens Alexander Nevsky, Papalık elçilerini kabul ediyor, Henryk Siemiradzki'nin tablosu (1870'ler).
Prens Alexander Nevsky, Papalık elçilerini kabul ediyor, Henryk Siemiradzki'nin tablosu (1870'ler).

Papa IV. Innocentius'un Alexander Nevsky'ye gönderdiği iki mesaj hakkında bilgi bulunmaktadır. İlkinde Papa, Alexander'a babasının örneğini takip etmesini ve ölmeden önce Roma tahtına boyun eğmesini önermekte ve bunu Plano Carpini'nin bu bilginin yer almadığı eserine atıfta bulunarak yapmaktadır. Papa ayrıca Ruslara yönelik bir Tatar saldırısı durumunda Töton Şövalyeleri ile koordineli hareket edilmesini önerir.

İkinci mesajda Papa, Alexander'ın Roma Kilisesi'ne katılmayı kabul ettiğinden bahsederek, "Gerçek bir itaatle Kilise'nin başına bir üye olarak bağlanmayı içtenlikle talep ettiniz" der ve Pskov'da bir Katolik kilisesi inşa edilmesini ister. Ayrıca elçisi olan Prusya Başpiskoposu'nun da kabul edilmesini talep eder.

1251'de iki kardinal, Alexander Nevsky ile görüşmek üzere Novgorod'a gelir ve ellerinde bir ferman vardır. Hemen hemen aynı anda, Vladimir'de, 1246-1247 yıllarında Papa tarafından kraliyet tacı teklif edilen Galiçyalı Daniel'in ortağı olan Metropolit Cyril, Andrey Yaroslavich'e Ustinya Danilovna ile birlikte taç giydirdi. Aynı yıl Litvanya Prensi Mindovg Katolik inancına geçerek topraklarını Töton Şövalyelerine karşı güvence altına aldı. Vakanüvisin anlattığına göre, Alexander Nevsky, bilge adamlara danıştıktan sonra Rusların tüm tarihini anlattı ve "Tüm bunları iyi biliyoruz ve sizden gelen öğretileri kabul etmiyoruz" diyerek sözlerini bitirdi.

Son Yıllar ve Ölüm

Alexander Nevsky Manastırı'nın havadan görünümü (2016).
Alexander Nevsky Manastırı'nın havadan görünümü (2016).

Kardeşi Andrey ile birlikte Alexander, babalarının ölümünden sonra büyük prenslik yönetimi için izin almak üzere Batu'daki Orda'ya gitti. Oradan da Moğolistan'daki Büyük Han'a gönderildiler. Ruslara ancak iki yıl sonra hükümdarlık beratlarıyla döndüler. Sonuç olarak, Alexander Rus prensleri arasında "kıdemli" olarak tanındı; Kiev'i ve "Tüm Rus Topraklarını" aldı ve kardeşi Andrei Vladimir Prensi oldu. Ancak Alexander, Moğol yenilgisinden sonra büyük acılar çeken ve tüm önemini yitiren Kiev'e gitmedi ve Novgorod'da hüküm sürmeye devam etti.

Andrey Tatarlarla barış yapamadı ve bu nedenle Vladimir'de uzun süre hüküm süremedi: Tatar kuvvetleri ona karşı harekete geçti, yenildi ve İsveç'e kaçtı. Bu olaylar sırasında Alexander Orda'daydı ve Vladimir'de büyük prenslik yönetimi için bir berat aldı. O zamandan ölümüne kadar Vladimir Büyük Prensi unvanını taşırken aynı zamanda Kiev Büyük Prensi olarak da kaldı.

Prens Alexander Nevsky. Tsarskiy titulyarnik'ten (Çar'ın Başlıklar Kitabı) minyatür.
Prens Alexander Nevsky. Tsarskiy titulyarnik'ten (Çar'ın Başlıklar Kitabı) minyatür.

Vladimir'e yerleştikten sonra Alexander, İsveçliler ve Almanlara karşı olduğu gibi Tatarlara karşı da Rus topraklarının savunucusu oldu. Ancak farklı bir yaklaşım benimsedi: Bir yandan tebaasını Tatarlara karşı isyan etmekten alıkoyarken, diğer yandan Han'a itaat göstererek ve tutsaklar için fidye olarak Orda'ya önemli miktarda altın ödeyerek Rus toprakları için olası ayrıcalıkları güvence altına almaya çalıştı.

Andrey kısa süre sonra geri döndü ve kardeşi aracılığıyla Han'dan af dileyerek Suzdal'da yönetimi ele aldı. Alexander ayrıca Novgorod'daki otoritesini sağlamlaştırmak için adımlar attı. Daha önce Novgorod'un soyluları farklı Rus topraklarından prensleri kendilerini yönetmeleri için davet edebiliyordu, ancak Alexander yeni bir düzen kurdu: Novgorod, Vladimir'de büyük prenslik tahtını işgal eden kişiyi kendi prensi olarak tanıdı. Böylece Alexander, Vladimir'in Büyük Prensi olarak Novgorod üzerindeki egemenliğini sürdürdü. En büyük oğlu Vasili'yi orada bıraktı ama bağımsız bir prens olarak değil, temsilcisi olarak.

1262'de Altın Orda Hanı Berke, İran'daki Moğol hükümdarı Hulagu'ya karşı bir savaş başlattı ve Rus birliklerinin yardıma gönderilmesini talep etmeye başladı. Alexander "halkı bu felaketten kurtarmak" için Orda'ya gitti ve neredeyse bir yıl orada kaldı. Görünüşe göre, Rus birliklerinin Altın Orda'nın Hulagu'ya karşı savaşlarına katıldığına dair hiçbir bilgi olmadığından, görevi başarılı olmuştur. Büyük Prens 1263 sonbaharında Rusya'ya dönerken hastalandı.

Alexander Nevsky, Rus prenslikleri ile Moğol İmparatorluğu arasındaki karmaşık ilişkiyi idare etti. Diplomasisi ve Moğollarla işbirliği, Rus toprakları için bir miktar özerkliğin korunmasına yardımcı oldu ve halkının güvenliğini ve refahını sağladı.

Alexius adıyla manastır yemini eden Alexander Nevsky, 14 Kasım 1263'te Volga üzerindeki Gorodets'te vefat etti ve 30 Kasım'da Vladimir'deki Bakire'nin Doğuşu Manastırı'na defnedildi. 1724 yılında Büyük Petro'nun emriyle Alexander Nevsky'nin kalıntıları törenle St. Petersburg'daki Alexander Nevsky Lavra'ya nakledilmiş ve bugün Kutsal Üçlü Kilisesi'nde bulunmaktadır. 1547'deki Moskova Konsili'nde Metropolit Macarius, Alexander Nevsky'nin Rus Ortodoks Kilisesi tarafından Dürüstlerden biri olarak ilan edilmesini sağlamıştır.