Antik Yunan ve Roma'da Uyuşturucu Kullanımı ve Suistimali

Antik dünyanın insanları uyuşturucu kullanıyor - ve suistimal ediyor - muydu? Kesinlikle kullanıyorlardı. Ancak bunu antik metinleri okuyarak anlamak pek mümkün değildir.

antik uyuşturucu kullanımı
Tutankhamon tarafından tutulan nilüfer, adamotu ve haşhaş. Kralın altın tapınağı üzerine kazınmış sahne, D. XVIII, Mısır Müzesi, Kahire.

Antik dünyada uyuşturucu kullanımına dair var olan az sayıdaki referans çok azdır. Bulundukları yerlerde de uyuşturuculardan geçerken bahsedilmekte, tıbbi ve dini yönlerine odaklanılmakta ve eğlence amaçlı kullanımları aceleyle geçiştirilmektedir. Yine de MÖ 1000'li yıllara kadar uzanan uluslararası bir uyuşturucu ticareti vardı ve arkeoloji bilimle birleşerek eski yazarlar ve onların sonraki çevirmenleri tarafından dikkatle gizlenmiş gibi görünen bir tabloyu netleştirdi.

Akdeniz'in antik dünyasında gerçekliği değiştirmenin bir düzineden fazla yolu vardı, ancak iki uyuşturucu baskındı: afyon ve kenevir. Son yirmi yılda yapılan dikkatli araştırmalar, bu uyuşturucuların kullanımında daha önce 20. yüzyıl Klasik tarihçileri tarafından bile tahmin edilmeyen kalıpları ortaya çıkarmaya başlamıştır.

Afyonun Ortaya Çıkışı

Antik çağlarda haşhaşın güzel bir bitkiden daha fazlası olarak görüldüğüne dair ilk ipuçlarından biri, heykel ve gravürlerde yaygın bir motif olarak kullanılmasından geliyor. Arkeologlar, MÖ 1600 gibi eski bir tarihte, haşhaş 'kapsülleri' şeklinde küçük şişeler yapıldığını keşfetmişlerdir – çiçeğin taç yapraklarının altında afyon veren şişkin top. Bu yapay kapsüllerin şekli, içinde ne bulunduğuna dair makul bir tahminde bulunmaya olanak tanıyordu, ancak yakın zamana kadar emin olmak mümkün değildi.

2018 yılında Science dergisi, kazılan kapsüllerdeki kalıntıları analiz etmeye yönelik yeni tekniklerin, içindeki bitki materyalinin sadece afyon değil, bazen başka psikoaktif maddeler de içerdiğini ortaya çıkardığını bildirdi. Bu kavanoz ve kapsüller Levant, Mısır ve Orta Doğu'da bulunmuştur. Tek tip olmaları, organize bir üretim ve dağıtım sisteminin parçası olduklarını düşündürmektedir.

Afyon Mezopotamya'da daha da erken dönemlerde yetiştiriliyordu. Bazı araştırmacılar Asurluların bitkinin özelliklerinden haberdar olduklarından şüphe duymamaktadır. Gerçekten de haşhaşın Asurca adı (ondan bahseden çivi yazılı tabletlerin nasıl yorumlandığına bağlı olarak) 'Mutlu Bitki' anlamına gelen Hul Gil olarak okunabilir.

Afyon kalıntısı içeren testiler Mısır mezarlarında da bulunmuştur ki haşhaşın Mısır'da yaygın olarak yetiştirildiği düşünüldüğünde bu şaşırtıcı değildir. Klasik dönemde bitkinin özü, Yunanlıların Thebes olarak bildiği Waset şehrine atfen 'Opium Thebiacum' olarak biliniyordu. Diğer bir versiyonu ise, bitkinin biraz daha farklı bir versiyonu olan ve batıda Libya'da yetişen Opium Cyrenaicum olarak adlandırılmıştır.

Antik Uyuşturucuların Kullanım Alanı ve İlk Karteller

Homeros'un Odysseia Destanı'nda Truvalı Helen'in şaraba "acı hatıraları, acının ve öfkenin ısırığını yok eden" bir ilaç kattığı oldukça düşündürücü bir pasaj vardır. Şarapta eritilen bu ilacı içenler, anne veya babanın ölümünde bile gözyaşı dökemezlerdi. Hatta kardeşi ya da oğlu gözlerinin önünde kılıçtan geçirilse bile… Homeros'un söylediğine göre bu ilaç Helen'e Mısırlı bir kadın olan Thon'un karısı Polydamna tarafından verilmişti.

Thon ismi önemlidir, çünkü Bergamalı doktor Galen (daha sonra Romalı), Antik Mısırlıların afyon kullanımının insanlığa benzer isimli tanrı Thoth tarafından öğretildiğine inandıklarını bildirmektedir. Yunan yazar Pedanios Dioskurides onun hasat tekniğini tarif eder:

Afyon yapanlar, bitkinin tepesini bir bıçakla hafifçe kesmek için çiyin kurumasını beklemek zorundadır. İç kısmını kesmemeye özen gösterirler. Kapsülün dışını düz bir şekilde keserler. Sıvı çıktıkça parmak yardımıyla bir kaşığın üzerine dökün. Bir gün sonra geri dönüldüğünde, koyulaştıktan sonra daha fazla kalıntı elde edilebilir (hatta ertesi gün daha da fazla).

Dioskurides aşırı doza karşı da uyararak kısaca "Öldürür," demektedir. Aslında birçok Romalı afyonu sırf bu nedenle satın alıyordu. Roma dünyasında intihar günah değildi ve yaşlılıktan ve hastalıktan muzdarip birçok insan yaşamlarını hafif bir afyon rüzgarı ile sonlandırmayı tercih ediyordu.

Yunan ilahları Hypnos (uyku tanrısı) ve "anatos'un (ikiz kardeşi, ölüm tanrısı) her ikisinin de tesadüfen gelincik çelenkleri veya buketleriyle tasvir edilmiş olması pek olası değildir. Yunan filozof Theophrastus (Theofrastos), "haşhaş ve baldıran otunun suyundan kolay ve acısız ölüm gelir" diye yazarken, uykuya yardımcı olan afyon oldukça yaygındı.

Romalılar uykuya yardımcı olarak 'kretik şarap' adı verilen afyon bazlı bir içkinin yanı sıra haşhaş yapraklarından elde edilen ve daha az etkili olan 'mekonion' içkisini de kullanmışlardır. Afyon, çoğu pazar yerindeki özel tezgahlardan küçük tabletler halinde satın alınabiliyordu. Galen, Roma şehrinde Forum'un yakınındaki Via Sacra'nın hemen dışında bir perakendeciyi tavsiye etmiştir.

Capua'da uyuşturucu satıcıları Seplasia adı verilen meşhur bir bölgeyi işgal etmiş, daha sonra 'Seplasia' zihin değiştiren uyuşturucular, parfümler ve merhemler için ortak bir isim haline gelmiştir. Cicero, iki devlet adamından bahsederken bu konuya kinayeli bir gönderme yapar: "Konsüllerimizde genellikle bulunan ılımlılığı göstermiyorlardı … yürüyüşleri ve davranışları Seplasia'ya uyuyordu."

Antik Çağ İnsanlarının Kendi Gerçekliklerini Değiştirme Yolları

Ergot

MÖ 600 gibi eski bir tarihte bilinen Ergot, bilinçli olarak kullanılmıyordu. Bu mantar çavdarda yaygındı ve bazen diğer tahıllarda da bulunur, sayıklamaya, halüsinasyonlara ve sıklıkla ölüme neden olurdu.

Mavi Nilüfer

Homeros'un Odysseia adlı eserinde ölümsüzleştirilmiştir; bu eserde kahraman mürettebatını 'nilüfer yiyenlerin ülkesinden' çıkarmak zorundadır. Mavi nilüferlerdeki psikoaktif alkaloid, libido artışı ile birlikte hafif öfori ve sükunete neden olur.

Deli Bal

Ormangülü çiçeklerinden elde edilen bal, bilinç değişikliği, sayıklama ve mide bulantısına neden olan nörotoksinler içerir. Antik Anadolu'da ve zaman zaman başka yerlerde dikkatsiz arıcılar tarafından eğlence amaçlı olarak alınmıştır.

Banotu

Yaşlı Plinius, bu bitkinin etkilerini duman olarak solunduğunda ya da içildiğinde sarhoşluğa benzer olarak tanımlamıştır. Genellikle büyüsel veya tıbbi amaçlarla halüsinojenik kokteyllerin bir parçası olarak alınırdı.

Ölümcül İt Üzümü

Ovid gibi şairler cadıların büyü ve iksirlerde it üzümü kullandığını öne sürmektedir. Tüketimi takiben en yaygın semptom ölüm olsa da, dikkatlice ölçülen dozlar günlerce süren halüsinasyonlara neden olabilir.

Rüya Balığı (Salema porgy)

Akdeniz'e özgü olan bu çipura türü, yenildiğinde canlı halüsinasyonlar üretir ve Antik Roma'da tüketilmiş olabilir.

Kenevir: Bir Halat Malzemesinden Daha Fazlası

Kenevir, afyondan daha uzun bir geçmişe sahiptir ve Avrupa'ya kayıtlar başlamadan önce getirilmiştir. Gizemli Yamnaya halkı ile birlikte Orta Asya'dan gelmiştir ve bitki 5.000 yılı aşkın bir süredir kuzey ve orta Avrupa'da bulunmaktadır. Kuşkusuz ip ve kumaş yapımındaki kullanımları için takdir edilmiştir, ancak kömürleşmiş kenevir içeren mangallar bulunmuştur, bu da bitkinin daha az pratik yönlerinin de keşfedildiğini göstermektedir. Çinlilerin en az 2.500 yıl önce yabani bitkiden çok daha güçlü kenevir yetiştirdikleri bilinmektedir ve hem ürün hem de nasıl yapılacağına dair bilgi İpek Yolu boyunca seyahat etmiş olmalıdır.

Bugün Suriye'de bulunan Orta Doğu şehri Ebla'da arkeologlar, şehir sarayından çok uzakta olmayan büyük bir mutfak gibi görünen bir şey buldular. Hazırlıklar için kullanılan sekiz ocak ve 70 litreye kadar bitmiş ürün alabilen kaplar vardı.

Antik mutfaklarda genellikle olduğu gibi yiyecek kalıntılarına rastlanmamıştır; burada bulunan kapların analizi, bu mekanın yalnızca psikotropik ilaçların hazırlanması için kullanıldığına dair çok az şüphe bırakmaktadır. Başka bir deyişle, antik dünyanın 3.000 yıl önce büyük ölçekli ilaç fabrikaları vardı.

Yunan hekim Dioskurides de esrara aşinaydı ve yoğun kullanımın kullanıcının cinsel hayatını sabote etme eğiliminde olduğunu, öyle ki bu tür dürtülerin uygunsuz kabul edilebileceği kişi veya durumlarda cinsel arzuyu azaltmak için ilacın kullanılmasını tavsiye ettiğini bildirdi.

Kimya yardımıyla daha iyi yaşamaya ilgi duyan bir başka Klasik yazar da Romalı filozof Yaşlı Plinius'tur. Doğa Tarihi adlı eserinde, aralarında şaraba eklendiğinde "sarhoş edici" olduğunu söylediği "gülen ot "un da bulunduğu birçok bitkinin özelliklerini sıralar. Galen, kenevirin sosyal ortamlarda "neşe ve kahkahaya" yardımcı olarak nasıl kullanıldığını anlatır. Bundan yarım bin yıl önce Yunan tarihçi Herodot da benzer bir şeyden bahsetmiştir.

Karadeniz yakınlarında yaşayan İskit halkının iş ile eğlenceyi birleştirdiği anlaşılıyor. Dünyanın ilk tarihçisi olmasının yanı sıra olağanüstü iyi bir antropolog olan Herodot, kendirden o kadar ince giysiler yaptıklarını ve bunları ketenden ayırt etmenin imkânsız olduğunu belirtir.

Herodot, "İskitler kenevir tohumlarını alır ve kızgın taşların üzerine atarlar, burada [yanar] ve duman çıkarırlar" diye yazar. "Bunu bir hasırla örterler ve altına girerler, bu sırada dumanlar o kadar yoğun çıkar ki hiçbir Yunan buhar banyosu bundan daha fazlasını üretemez. İskitler buhar banyosunda keyifle bağırırlar."

Eski Toplumların Uyuşturucuya Karşı Körlüğü

Bu pasaj antik dünyada uyuşturucu kullanımından bahsedenler için oldukça tipiktir. Herodot gerçekten de uyuşturucunun etkisini fark etmeyecek kadar saf mıydı? Yoksa klasik dünyada ya da antik metinlerin kopyalanıp korunduğu manastırlarda bu konuyu tartışmak bir tabu muydu?

Arkeolojik buluntular eğlence amaçlı uyuşturucu kullanımının antik çağda hiç de nadir olmadığını gösterirken, buna ilişkin tüm referansların en az Herodot'unki kadar dolaylı olması ve bu tür durumlarda bile yok denecek kadar az olması garip görünüyor.

Esrarın tıbbi kullanımlarını bile antik metinlerde bulmak zordur – ancak arkeologlar artık ne arayacaklarını bildikleri için yeni yeni bulunmaya başlanmıştır. Örneğin, 1990'larda Beit Shemesh şehri yakınlarında (Kudüs civarı) doğum sırasında ölmüş 14 yaşında bir kız çocuğuna ait MS 4. yüzyıldan kalma bir Roma mezarı bulunmuştur. İskeletin karın bölgesinde bulunan bir maddenin tütsü olduğu düşünüldü, ta ki bilimsel analizler bu maddenin esrarın bir bileşeni olan tetralidrokanabinol olduğunu ortaya çıkarana kadar. Uyuşturucunun kızın acılarını hafifletmek ve nihayetinde hayattan göçmesine yardımcı olmak için kullanılmış olması muhtemel görünüyor.

Antik dünyada uyuşturucu söz konusu olduğunda, tarihin büyük bir kısmında olduğu gibi satır aralarını okumamız gerekir.