Avrupa Seçimleri Nasıl Yapılıyor? Katılım Oranı ve Maliyeti

Her beş yılda bir AB ülkeleri, Avrupa Parlamentosu üyelerini seçmek için sandık başına gidiyor.

Yazar Burcu Kara
Avrupa seçimleri nasıl yapılır: Katılım oranı ve maliyeti

Avrupa seçimleri genel anlamda nasıl yapılıyor? Avrupa Parlamentosu doğrudan AB seçmenleri tarafından seçilir. Bakanlar Kurulu'na üye devletler ile birlikte yasa yapmaktan ve bütçeleri onaylamaktan sorumludur. Ayrıca AB'nin, bloğa katılmak isteyenler dahil diğer ülkelerle ilişkilerinde de rol oynuyor. Her üye, AB içindeki farklı ülkelerin ve farklı bölgelerin çıkarlarını temsil eder.

Avrupa Parlamentosu Seçimleri

avrupa seçimleri

AB Üyelerinin Seçilme Yöntemi

Her beş yılda bir AB ülkeleri, Avrupa Parlamentosu üyelerini seçmek için sandık başına gidiyor.

Her ülkeye kabaca nüfusunun büyüklüğüne bağlı olarak belirli sayıda koltuk tahsis edilmiştir. En küçük olan Malta (nüfus: yaklaşık yarım milyon) Avrupa Parlamentosu'nda altı koltuğa sahipken, en büyük Almanya (nüfus: 82 milyon) 96 koltuğa sahiptir.

Şu anda toplam 751 MEP (parlamento üyesi) var ve Birleşik Krallık için bu 73. Adaylar bağımsız kalabilir veya İngiltere'nin siyasi partilerinden birinin temsilcisi olabilirler.

Bir kez seçildikten sonra nüfusa göre ülkenin farklı bölgelerini temsil ediyorlar. İngiltere ve Kuzey İrlanda'nın kuzey doğusu üç MEP'e sahipken, Londra dahil olmak üzere İngiltere'nin güney doğusu 18 üyeye sahip.

İngiltere'nin parlamento üyelerinin çoğu aynı zamanda bir ulusal partinin üyesi olsalar da, bir kez Avrupa Parlamentosu'na geldiklerinde aynı siyasi üyeliği paylaşan AB genelindeki MEP'leri içeren sekiz siyasi gruptan birinde oturuyorlar.

Üye devletler, Avrupa Parlamentosu'na üye seçerken kendi ulusal yasalarına ve geleneklerine göre hareket edebilir. Ancak bazı ortak kurallara uymaları istenir. MEP'lerin orantılı temsil sistemi kullanılarak seçilmesi gerekir. Bu nedenle, örneğin, oyların üçte birini kazanan bir taraf koltukların üçte birini kazanır.

İngiltere'de Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılım hem AB standartlarına hem de diğer İngiltere seçimlerinin standartlarına göre düşüktür.

En son 2014'te yapılan seçimde oy kullanma hakkı olanların %36'sı oy kullandı. AB'nin genelinde bu %43 olmaktadır.

Bu oran bir sonraki yılın genel seçimlerinde görülen %66'lık katılım oranı ile sıkça kıyaslanır. 2016'da seçmenlerin %56'sı İskoç Parlamentosu seçimlerinde, %45'i Galler Meclisi'nde ve %54'ü Kuzey İrlanda Meclisi'nde oy kullandı.

İngiltere'deki yerel seçimlere katılım, aynı gün yapılan diğer seçimlere bağlı olarak değişiyor. Bazen Avrupa seçimlerinde olduğu kadar düşük ve bazen genel seçim kadar yüksek oluyor.

Avrupa Seçimleri ve Maliyeti

En son 2014 yılında yapılan Avrupa seçimlerinde İngiltere 109 milyon avro harcadı. Ana maliyetler, sayım yapmak için oy kullanma merkezlerini ve mekanları güvence altına almak, aday bilgileri ve oy kullanma kartlarını göndermekten oluşuyor.

Hükümet, İngiltere'nin 2019 seçimlerine katılmaması durumunda seçimi yürütmekten sorumlu memurlara önceden ödemiş oldukları masraflar için tazminat vereceğini açıkladı.

İngiltere AB'den Ayrıldığında Olacaklar

AB, İngiltere'den ayrıldığında parlamentodaki toplam sandalye sayısını 751'den 705'e düşürmeyi planlıyor.

İngiltere'nin 27 sandalyesi, şu anda yeterince temsil edilemeyen 14 üye devlete tahsis edilecek. Gerisi gelecekte katılacak olan yeni üye devletlere verilme olasılığına karşı saklanacak.

AB bunun için halihazırda bir yasa çıkardı ancak İngiltere ayrılana kadar yürürlüğe alınmayacak. Parlamentodaki koltuk sayısı yasada 751 ile sınırlandırılmış durumda.

Avrupa Komisyonu, İngiltere'nin nisan ayı ortasına kadar Avrupa seçimlerine katılma kararı alması durumunda, bu yeniden tahsisatın geri alınacağını belirtmişti.

Peki ya İngiltere üyelerini seçerse ve sonra AB'den ayrılma kararı alırsa?

Bu durumda İngiltere daha fazla üyeye sahip olmayacak ve koltuklar başı boş kalacak.

Avam Kamarası Kütüphanesi (House of Commons Library), bazı üye devletlerin "beklemede" olacak fazladan MEP seçebileceğini açıkladı. Bu üyeler İngiltere AB'den ayrılancaya kadar sandalyelerini alamayacak.