Bayrağında hilal bulunan ülkeler

Yazar Burcu Kara
atatürklü bayrak

Hilal ayının ve yıldızın ulusal bayrağında yer aldığı birkaç Müslüman ülke var, ancak hilal ayının genellikle İslam'ın bir sembolü olduğu düşünülmüyor. Birçok ülke daha önce tarihte bu sembolü kullanmıştır, ancak renk, boyut, yönelim ve tasarım özellikleri ülkeden ülkeye ve çeşitli zaman dilimlerinde büyük farklılıklar göstermektedir. Temsil edilen ülkelerin etnik ve kültürel çeşitliliğine dikkat çekmeleri de ayrıca ilginçtir.