Avrupa Tarihinde Önemli Olaylar / MÖ 10000-MÖ 1 yılları

Avrupa tarihini MÖ 10000 civarından başlayarak MÖ 1'e kadar ilerlettiğimiz kronoloji.

Julius Caesar Crosses the Rubicon / Avrupa tarihinde önemli olaylar / MÖ 10000 - MÖ 1 yılları

Avrupa tarihinde önemli olaylar yazımızla tarihsel olayları kronolojik olarak anlatıyoruz. Bu akış içinde yüzlerce kilometre taşını öğrenerek dünyanın geleceğine dair farklı bir bakış açısı kazanmanız mümkün. Bunu yaparken okuma sürecinize kolaylık sağlamak adına olayları dönemlerine göre ayırdık. Yazı dizisinin devamı:

  1. Avrupa tarihinde önemli olaylar / MS 1 – MS 1000 yılları
  2. Avrupa tarihinde önemli olaylar / 1000 – 1400 yılları
  3. Avrupa tarihinde önemli olaylar / 1400 – 1700 yılları
  4. Avrupa tarihinde önemli olaylar / 1700 – 1900 yılları
  5. Avrupa tarihinde önemli olaylar / 1900 – 2000 yılları

Avrupa tarihinde önemli olaylar

MÖ 10000MÖ 8000MÖ 6000
Buzlar çekiliyor; avcı-toplayıcılar Kuzey Amerika'ya yerleşiyor, yaklaşık 10000.

Akdeniz adalarına ilk yerleşimler başlıyor, yaklaşık 9000.
Tarım Güneydoğu Avrupa'da yaygınlaşıyor, yaklaşık 6500.

Bilim ve sanat alanında Avrupa'da ilk çömlekçilik, yaklaşık 6000.
Çiftçilik Güneydoğu Avrupa'da yaygınlaşıyor, yaklaşık 5200 ve ilk kez saban kullanılıyor, yaklaşık 4500.

Fransa'da oda mezarlar inşa ediliyor, yaklaşık 4500.

İlk altın ve bakır eşyalar, yaklaşık 5000.

Balkanlar'da çömlekçilik ve oymalı heykelcilik, yaklaşık 5000.
MÖ 4000MÖ 3000MÖ 2000
Orta Avrupa'da tekerlekli taşıtlar, yaklaşık 3500.

İngiltere ve Fransa'da dikilitaşlar, yaklaşık 3200.
Ege bölgesinde zeytin, üzüm ve tahıl yetiştiriliyor, yaklaşık 3000.

Kuzey Avrupa'da yabani çavdar ve yulaf, yaklaşık 3000.

Girit'te ilk Minos uygarlığı sarayları inşa ediliyor, yaklaşık 2200.

İngiltere'de Stonehenge son şeklini alıyor, yaklaşık 2100
Yunanistan'da Miken medeniyeti egemenliği, yaklaşık 1600.

Truva Savaşı kentin yağlanmasıyla sonuçlanıyor, yaklaşık 1250.

Minos-Girit: Knossos'ta boğa üstünden atlama sahneleri ve freskler, yaklaşık 1700.

Girit'te Lineer A yazı, yaklaşık 1400.

Baltık'tan Akdeniz'e kadar kehribar ticareti, yaklaşık 1500.
MÖ 1000MÖ 800MÖ 700
Yunanistan'da Mikenlerin çöküşünü Karanlık Çağ izliyor, yaklaşık 1000.

Yunan yerleşimciler Ege kıyılarına yerleşiyor, yaklaşık 900.

Kuzey İtalya'da Etrüskler, yaklaşık 900.

İlk demiz demir kullanan toplumlar, Hallstatt, Avusturya, yaklaşık 800.
İlk Olimpiyat oyunları, 776.

Efsaneye göre Roma'nın Romulus tarafından kuruluşu, yaklaşık 753.

Yunan yerleşimciler Güney İtalya, Sicilya'da, yaklaşık 720.

Odysseia ve İlyada son şekliyle tamamlanıyor, yaklaşık 720.
İskitler Doğu Avrupa'ya yayılıyor, yaklaşık 700.

Atina, kral yerine seçimle gelen hükümdarlar tarafından yönetiliyor, 683.

Yaşama ait manzaralarla süslü vazolar, Atina, yaklaşık 700.

Hesiodos: "İşler ve Günler" 650
MÖ 600MÖ 500MÖ 450
Solon Atina yasalarında reform yapıyor, 595.

Önde gelen Yunan kenti Sparta Kleomenes idaresinde, yaklaşık 510

Roma cumhuriyet oluyor; son Etrüsk kralı kovuluyor, 510.

Kleisthenes: Atina'da demokratik reformlar, 509.

Eisposos Masallar, yaklaşık 600.

Yunanistan, Kerkira'da (Korfu) ilk tapınak, yaklaşık 580.

Atina'da siyah figürlü çömlekçilik, yaklaşık 580.

Efes'te Artemis Tapınağı, yaklaşık 560
Yunanlılar ve Persler savaşıyor, 490 (-479).

Yunan donanması Persleri Salamis'te yeniyor, 480.
Avrupa'da Kelt la Tene kültürü ortaya çıkıyor, 480.

Attika-Delos Deniz Birliği kuruluyor, daha sonra Atina İmparatorluğu, 478.

Perikles devri Atina'da demokrasiyi başlatıyor, 461.

Pire Limanı ve Atina, yeniden inşa ediliyor, 493.

Atinalılar çok sayıda kadırga inşa ediyor, 483.

Yunan kültürünün Klasik Çağ'ı başlıyor, yaklaşık 480.

Pindaros: Odlar, yaklaşık 476.

Aiskhylos: Zincire Vurulmuş Prometheus, 460.
Peloponez Savaşı, Sparta Atina'yı yeniyor, 431 – 404.

Keltler Kuzey İtalya'ya ulaşıyor, 400.

Euripides: Medea, yaklaşık 444.

Sophokles: Antigone, yaklaşık 442

Parthenon tamamlanıyor, 432.

Hippokrates tıp düşüncesinde devrim yaratıyor, yaklaşık 430.

Demokritos ilk atom kuramını yayınlıyor, 405.

Aristophanes: Kurbağalar, 405.
MÖ 400MÖ 350MÖ 300
Keltler Roma'yı yağmalıyor, 390.

Roma'da ilk pleb konsül seçiliyor, 366.

Sokrates'in yargılanması ve ölümü, 399.

Platon Akademia'yı kuruyor, 387.

Platon: Devlet, yaklaşık 387

Aristoteles: Platon'un Akademia'sına katılıyor, 367.

Akdeniz bölgesinde tavuk yetiştiriciliği yaygınlaşıyor, yaklaşık 400.
Roma diğer Latin kentlerini egemenliği altına alıyor, 338.

Khaironeia Çarpışması: Makedonya Yunanistan'ı yeniyor, 338.

Büyük İskender'in seferleri, 334 (326).

Yunanistan, Epidauros'ta tiyatro inşa ediliyor, yaklaşık 340.

Aristoteles Lykeon'u (ilk lise) kuruyor, 335.

Ptolemaios Atina'da felsefe okulu kuruyor, 306.

Keltler madeni parayı kullanıma sokuyor, 300.

Eski Roma yolu Via Appia'nın yapımına başlanıyor, 312.
Galyalılar Yunanistan ve Trakya'yı istila ediyor, 279.

Birinci Pön Savaşı: Roma Kartaca'yla savaşıyor, 264 (-241).

Roma'nın Kartaca'ya karşı kazandığı ilk büyük deniz zaferi, 260.

Arkhimedes, 287.

Roma'da ilk madeni para (denarious) kullanımı, 268.

Rodos Heykeli inşa ediliyor, 282.

Roma'da gladyatörlerin halka açık ilk dövüşü, 264.
MÖ 250MÖ 200MÖ 150
Kartacalı Hannibal Barca fillerle Alpler'i geçiyor, 218.

İkinci Pön Savaşı, Kartaca İtalya'yı istila ediyor, 218 (-201)

Scipio, Kartaca'nın elindeki İspanya'ya giriyor, 210 (-206)

Roma İspanya'nın kontrolünü ele geçiriyor, 206.

İlk Latince komedi ve trajedi sahneleniyor, 240.

Tullianum'daki ilk Roma hapishanesi inşa ediliyor, 250.

Yunanistan'da yağ lambaları kullanılmaya başlanıyor, yaklaşık 230.

Roma'yı Rimini'ye bağlayan Via Flaminia yapılıyor, 220.
Avrupa'dan gelen Keltler Eski Britonları geriletiyor, yaklaşık 200.

Romalılar Kynoskephalai'de Makedonyalıları yeniyor, 197.

Romalılar Magnesia'da III. Antiokhos'u yeniyor, 190.

Deles Limanı Ege'nin ticaret merkezi oluyor, 167.

Romalılar inşaat malzemesi olarak betonu geliştiriyor, yaklaşık 200.

Epikürcü filozoflar Roma'dan kovuluyor, 179.

Roma'nın ilk su saati, yaklaşık 159.

Roma'da Bacchanalia sefahat alemleri yasaklanıyor, 186.

Roma'da bilinen ilk taş döşenmiş caddeler, yaklaşık 179.

Roma'da halk kütüphaneleri, yaklaşık 160.

1 Ocak Roma yılının başlangıcı oluyor, 153.
Üçüncü Pön Savaşı: Roma Kartaca'yı yeniyor, 149 (-146).

Yunanistan Roma sınırları içinde, 148 (-146).

Roma Provence ve Balear Adaları'nı ele geçiriyor, 123.

Tötonlar ve Kimberler Güney Fransa'yı işgal ediyor, 115.

Roma'da Stoacolık baskın felsefe haline geliyor, 149.

Markionos Su Kemeri, Roma'ya su getiriyor, 144.

Tiber Irmağı üzerinde ilk taş köprü, 142.

Milo Venüsü, yaklaşık 140.

Cicero, Romalı hatip ve yazar, 106.

Sicilya'daki ayaklanma sırasında 20000 köle çarmıha geriliyor, 132.

Romalılar Fransa'da, Narbone'da koloni kuruyor, 118.

İşçi sınıfından Romalılara askeri eğitim veriliyor, 107.
MÖ 100MÖ 50MÖ 1
Yarımada da yaşayan herkes Roma vatandaşlığı alıyor, 89.

Sulla, Roma'da diktatörlüğü kuruyor, 82.

Spartaküs Romalı kölelerin ayaklanmasını yönetiyor, 73 (-71).

Roma'yı triumvirlik yönetiyor, 60.

Jül Sezar Galya'yı fethediyor, 58 (-51).

Sezar Britanya'ya sefer düzenliyor, 55.

Yunan heykelciliğinde yeni gerçekçilik, yaklaşık 100.

Antikitera, astronomik hesap makinesi, 80.

Roma'nın ilk taş tiyatrosu, 55.

Roma'ya Anadolu'dan kiraz ağaçları getiriliyor, yaklaşık 79.
Jül Sezar Rubicon'u geçiyor, iç savaş başlıyor, 49.

Sezar Pompey'i yeniyor, cumhuriyete son veriyor, 48

Jül Sezar 15 Mart günü öldürülüyor, 44.

Octavianus Mısır'a karşı Aktium Muharebesi'ni kazanıyor, 31.

İmparator olan Octavianus, Augustus adını alıyor, 27.

Livius: Roma Tarihi, 26 (-9)

Horatiues: Odes (Odlar), 25.

Augustus mimari projesi, yeni Forum, 25.

Vergilius: Aneies, 19.
DEVAM ETMEK İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ