Deniz Kabuklarından Gelen Sesin Açıklaması

Kulağınızı bir deniz kabuğuna dayadığınızda, aslında denizin sesini duymazsınız. Algıladığınız şey, kabuğun içindeki ses rezonansı ve yansımasının sonucudur.

kahverengi ve beyaz deniz kabuğu

Bir deniz kabuğu iskeleye çarpan dalgaların sesini nasıl yansıtabilir? Her ne kadar romantizme en yatkın olanların beklentilerini karşılamasa da yanıt oldukça basittir. Aslında bir deniz kabuğunun kulağımıza tutulduğunda okyanusun melodilerini yankıladığı düşüncesi bir yanılsamadır.

Gerçekte, deniz kabuğu, herhangi bir kapalı, içi boş, silindirik nesne gibi, bir rezonans odası olarak işlev görür. Basitçe söylemek gerekirse, içine giren sesleri büyütür. Bu odanın girişine ulaşmayı başaran sesler, nispeten pürüzsüz ve sağlam duvarlarından geri teper. Duyularımızın kaydettiği işitsel his, deniz kabuğunun özel şekline ve boyutuna bağlı olarak değişecektir. Örnek vermek gerekirse, daha büyük bir hazne daha derin bir rezonans sağlayacaktır.

Deniz Kabukları Doğanın Sesini Yansıtır

Kulağımıza dayandığında deniz kabuğunun içinde yankılanan sesin kaynağına gelince, bu kendi kanımızın dolaşımına atfedilir. Bu eylem kulağımızı dış seslerden bir şekilde koruduğu için bu işitsel his daha belirgin hale gelir. Buna ek olarak, deniz kabuğunun kulağımıza olan yakınlığını değiştirmemiz, süregelen bu uğultuda dalgalanmalara neden olur.

Dahası, eğer bu uğultu okyanus seslerini çağrıştırıyorsa, bunun nedeni büyük olasılıkla çağrışımsal biliş sürecidir. Nihayetinde deniz kabuğu, deniz kenarında geçirilen tatillerin hatırlanmasını sağlar. Benzer bir deneyimin düz bir içki bardağı ya da elin kulağa bastırılmasıyla da tekrarlanabileceğini belirtmek gerekir. Yüksek tansiyon, kalp üfürümü veya kulak iltihabından kaynaklanan pulsatil tinnitustan muzdarip kişiler bu sesleri aralıksız olarak algılarlar.