Diploid Hücre Nedir?

Diploid hücre, her ebeveynden bir tane olmak üzere iki set kromozom içeren hücredir. Bu kromozomlar çiftler halinde bulunur ve her çift için her ebeveynden bir kromozom bulunur.

Yazar Burcu Kara

Diploid hücre, iki tam kromozom seti içeren bir hücredir. Bu da haploid kromozom sayısının iki katıdır. Bir diploid hücredeki her bir kromozom çifti, homolog bir kromozom seti olarak kabul edilir. Homolog bir kromozom çifti anneden ve babadan gelen birer kromozomdan oluşur. İnsanlarda toplam 46 kromozom için 23 set homolog kromozom vardır. Eşleştirilmiş cinsiyet kromozomları erkeklerde X ve Y homologları ve kadınlarda X ve X homologlarıdır.

Diploid Hücreler

diploid hücre
Diploid hücre. Görsel düzenleme: evrenatlasi.com
  • Diploid hücrelerin iki kromozom seti vardır. Haploid hücrelerin sadece bir tane vardır.
  • Diploid kromozom sayısı, bir hücrenin çekirdeğindeki kromozom sayısıdır.
  • Bu sayı 2n olarak temsil edilir. Organizmalar arasında değişiklik gösterir.
  • Somatik hücreler (cinsiyet hücreleri hariç vücut hücreleri) diploiddir.
  • Bir diploid hücre mitoz yoluyla kopyalanır veya çoğalır. Kromozomlarının özdeş bir kopyasını oluşturarak ve DNA'sını iki kız hücre arasında eşit olarak dağıtarak diploid kromozom sayısını korur.
  • Hayvan organizmaları tipik olarak tüm yaşam döngüleri için diploiddir, ancak bitki yaşam döngüleri haploid ve diploid aşamalar arasında değişir.

Diploid Kromozom Sayısı

Bir hücrenin diploid kromozom sayısı, bir hücrenin çekirdeğindeki kromozom sayısı kullanılarak hesaplanır. Bu sayı 2n olarak kısaltılır, burada n kromozom sayısını temsil eder. İnsanlar için, diploid kromozom sayı denklemi 2n = 46'dır, çünkü insanlar iki set 23 kromozoma sahiptir (22 set iki otozomal veya cinsiyetsiz kromozom ve bir set iki cinsiyet kromozomu).

Diploid kromozom sayısı organizmaya göre değişir ve hücre başına 10 ila 50 kromozom arasında olabilir. Çeşitli organizmaların diploid kromozom sayıları için aşağıdaki tabloya bakınız.

OrganizmaDiploid kromozom sayısı (2n)
E.coli bakteri1
Sivrisinek6
Zambak24
Kurbağa26
İnsanlar46
Hindi82
Karides254
Çeşitli organizmalar için diploid kromozom sayısı tablosu

İnsan Vücudundaki Diploid Hücreler

Vücudunuzdaki tüm somatik hücreler diploid hücrelerdir ve haploid olan gametler veya cinsiyet hücreleri hariç vücudun tüm hücre tipleri somatiktir. Cinsel üreme esnasında gametler (sperm ve yumurta hücreleri) döllenmeyle birleşerek diploid zigotlar oluştururlar. Daha sonra bir zigot veya döllenmiş yumurta diploid bir organizmaya dönüşür.

Diploid Hücre Üretimi

Diploid hücreler mitoz yoluyla çoğalır. Mitozda bir hücre kendisinin aynı kopyasını üretir. DNA'sını çoğaltır ve her biri tam bir DNA seti alan iki kızı hücre arasında eşit olarak dağıtılır. Somatik hücreler mitozdan geçer ve (haploid) gametler mayoz geçirir. Mitoz sadece diploid hücrelere özgü değildir.

Diploid Yaşam Döngüleri

Bitki ve hayvan dokularının çoğu diploid hücrelerden oluşur. Çok hücreli hayvanlarda organizmalar genellikle tüm yaşam döngüleri içinde diploiddir. Bitki çok hücreli organizmaların diploid ve haploid aşamalar arasında gidip gelen bir yaşam döngüleri vardır. Jenerasyon değişimi olarak bilinen bu yaşam döngüsü hem vasküler olmayan bitkilerde hem de vasküler bitkilerde görülmektedir.

Ciğer otları ve yosunlarda haploid faz, yaşam döngüsünün birincil aşamasıdır. Çiçekli bitkilerde ve gymnospermlerde diploid faz birincil fazdır ve haploid faz tamamen hayatta kalmak için diploid jenerasyonuna bağlıdır. Mantarlar ve algler gibi diğer organizmalar yaşam döngülerinin çoğunu sporlar tarafından üretilen haploid organizmalar olarak geçirirler.

Diploid Hücre Hakkında Sık Sorulanlar

Diploid hücre nedir?

Diploid hücre, her ebeveynden bir tane olmak üzere iki set kromozom içeren hücredir. Bu kromozomlar çiftler halinde bulunur ve her çift için her ebeveynden bir kromozom bulunur.

Diploid bir hücrenin haploid bir hücreden farkı nedir?

Diploid bir hücrenin aksine, haploid bir hücre yalnızca bir set kromozom içerir. Bu, haploid hücrelerin diploid hücrelerin yarısı kadar kromozoma sahip olduğu anlamına gelir.

İnsan vücudundaki diploid hücrelerin bazı örnekleri nelerdir?

İnsan vücudundaki diploid hücrelerin bazı örnekleri, haploid hücreler olan yumurta ve sperm hariç vücuttaki çoğu hücreyi içerir.

Mayoz bölünme diploid hücrelerle nasıl ilişkilidir?

Mayoz bölünme, diploid hücrelerin bölünerek yumurta ve sperm gibi haploid hücreler üretmesi sürecidir. Mayoz bölünme sırasında diploid bir hücredeki kromozom çiftleri ayrılır ve her haploid yavru hücre her çiftten bir kromozom alır.

Diploid hücrelerin genetikteki etkileri nelerdir?

Diploid hücreler genetik çeşitliliğe izin verir, çünkü her ebeveyn yavrularına benzersiz bir kromozom seti katar. Ayrıca, diploid hücrelerde genetik mutasyonlar meydana gelebilir, bu da yavru oluşturmak için kullanılan germ hücrelerinde meydana gelirse genetik bozukluklara yol açabilir.