Kelt Tanrıları ve Tanrıçaları

Kelt tanrıları ve tanrıçaları, Kelt kültüründe önemli bir yere sahip olan mitolojik figürlerdir. Bu tanrılar ve tanrıçalar, doğa, hayvanlar, avcılık, savaş, aşk ve bilgelik gibi çeşitli konularla ilişkilendirilmiştir.

Yazar Burcu Kara
kelt tanrıları

Kelt Druid rahipleri tanrılarının ve tanrıçalarının hikayelerini yazmak yerine hepsini sözlü olarak çevrelerine aktarmışlar, bu nedenle ilk Kelt tanrıları hakkındaki bilgiler sınırlı. MÖ 1. yüzyıl Romalıları Kelt efsanelerini kayıt altına aldı ve daha sonra Hristiyanlığın İngiliz Adaları'na girişinden sonra 6. yüzyıldaki İrlanda rahipleri ve Galli yazarlar bu tanrıların geleneksel hikayelerini yazdılar.

Kelt Tanrıları ve Tanrıçaları

 • Alator: Kelt tanrısı Alator, Roma savaş tanrısı Mars ile ilişkilendiriliyor. İsminin anlamının "insanları besleyen" olduğu söyleniyor.
 • Albiorix: Kelt tanrısı Albiorix, Mars ile Mars Albiorix olarak ilişkilendirilir. Albiorix "dünyanın kralı" dır.
 • Belenus: İtalya'dan İngiltere'ye kadar tapınılan bir Kelt şifa tanrısıdır. Belenus'a tapınmak, Apollo'nun iyileştirici yönüyle bağlantılıydı. Beltaine etimolojik olarak Belenus ile bağlantılı olabilir. Belenus ayrıca şu şekillerde yazılıyor: Bel, Belenos, Belinos, Belinu, Bellinus ve Belus.
 • Borvo: Borvo (Bormanus, Bormo) Romalıların Apollo ile ilişkilendirdiği Galyalı bir şifa kaynağı tanrısıydı. Kask ve kalkanla tasvir edilmiştir.
 • Bres: Bres, Fomor prensi Elatha ve tanrıça Eriu'nun oğlu olan bir Kelt doğurganlık tanrısıydı. Bres tanrıça Brigid ile evlendi. Zalim bir hükümdar olması sonunu getirecekti. Hayatı karşılığında Bres'e tarım öğretildi ve onun sayesinde İrlanda toprakları bereketli kılındı.
 • Brigantia: Romalılar tarafından Minerva ile ilişkilendirilmiş olan ve muhtemelen tanrıça Brigid ile bağlantılı bu İngiliz tanrıçası nehir ve su kültleri üzerinde kontrol sahibiydi.
 • Brigid: Keltlerin ateş, şifa, doğurganlık, şiir ve demircilerin koruyucusu tanrıçasıdır. Brigid ayrıca Brighid veya Brigantia olarak bilinir; Hristiyanlıkta ise St. Brigid veya Brigit'tir. Roma tanrıçaları Minerva ve Vesta ile karşılaştırılır.
 • Ceridwen: Keltli Ceridwen, şekil değiştirebilen şiirsel ilham tanrıçasıdır. Bir bilgelik kazanının önünde resmedilir. Taliesin'in annesidir.
 • Cernunnos: Doğurganlık, doğa, meyve, tahıl, yeraltı dünyası ve zenginlik ile ilişkili ve özellikle boğa, geyik ve koç başlı bir yılan gibi boynuzlu hayvanlarla ilişkili tanrıdır. Cernunnos kış gündönümünde doğar ve yaz gündönümünde ölür. Jül Sezar, Cernunnos'u Roma Yeraltı tanrısı Dis Pater ile bağdaştırdı.
 • Epona: Kısrakların ve tayların koruyucu tanrıçasıdır. Romalılar Epona'yı kabul etti ve Kelt tanrıçaları için beklenmedik şekilde onun adına bir bir tapınak yaptırdı.
 • Esus: Esus (Hesus), Taranis ve Teutates ile birlikte bir Galya tanrısıdır. Esus, Merkür ve Mars ile ve de insanların ritüel eşliğinde idam edilmesiyle bağlantılıdır. Oduncu olarak tasvir edilir.
 • Latobius: Avusturya'da inanılan bir Kelt tanrısıydı. Latobius, Romalıların Mars ve Jüpiter'ine denk bir dağ ve gökyüzü tanrısıydı.
 • Lenus: Bazen Kelt tanrısı Iovantucarus ve Roma tanrısı Mars ile ilişkilendirilen bir Kelt şifa tanrısı idi.
 • Lugh: Lamhfada olarak da bilinen bir hüner (ustalık) tanrısı veya güneş tanrısıdır.
 • Maponus: İngiltere ve Fransa'da inanılan ve bazen Apollo ile ilişkili olan Kelt müzik ve şiir tanrısıydı.
 • Medb: Medb (veya Meadhbh, Méadhbh, Maeve, Maev, Meave ve Maive), Connacht ve Leinster tanrıçası. Birçok kocası olmuş ve Tain Bo Cuailgne (İrlanda İlyadası) eserinde resmedilmiştir. Ana tanrıça veya tarihi bir kişilik olabilir.
 • Morrigan: Savaş alanında bir karga veya kuzgun olarak uçan bir Kelt savaş tanrıçasıdır. Medh ile eşittir. Badb, Macha ve Nemain onun farklı savaş yönlerini temsil ediyor olabilir. Ayrıca Badb ve Macha'yla birlikte bir üçlü tanrıça düzeninin parçası olduğu düşünülüyor. Cu Chulainn onu tanımadığı için reddetti. Fakat öldükten sonra Morrigan omzuna karga olarak oturdu.
 • Nehalennia: Denizcilerin, doğurganlığın ve bereketin Kelt tanrıçasıydı.
 • Nemausicae: Kelt ana doğurganlık ve şifa tanrıçasıydı.
 • Nerthus: Cornelius Tacitus'un Germania (Cermanya)'sında adı geçen bir Alman doğurganlık tanrıçasıydı.
 • Nuada: Nuada (Nudd veya Ludd), Keltlerin şifa tanrısı ve çok daha fazlasıdır. Düşmanlarının yarısını yok edebilen yenilmez bir kılıcı vardı. Savaşta elini kaybetti, bu da artık kral olarak yönetmeye uygun olmadığı anlamına geliyordu. Fakat erkek kardeşi ona gümüş bir kol verdi. Ölüm tanrısı Balor tarafından öldürüldü.
 • Saitada: İngiltere'deki Tyne Vadisi'nden bir Kelt tanrıçasıydı ve adının "keder tanrıçası" anlamına geldiği düşünülüyor.