Şehir Güveleri Işık Kirliliği Nedeniyle Daha Küçük Kanatlara Evrimleşmiş Olabilir

Kentsel alanlarda yaşayan güve popülasyonları, parlak şehir ışıklarının yaşamlarını rahatsız etmesini sınırlamak için daha küçük kanatlar evrimleştirmiş olabilir.

Yponomeuta cagnagella

Aydınlık şehirlerde hayatta kalmaya çalışan güveler, ışık tarafından çekilmelerini sınırlamak için daha küçük kanatlar geliştirmiş olabilirler.

Geceleri parlayan yapay ışık, birçok böcek türünün yaşamını bozmakta, onları yaşam alanlarından ve eşlerinden uzaklaştırmakta ve yırtıcılara maruz bırakmaktadır. Işık kirliliğine bağlı ekolojik değişiklikler de evrimsel değişikliklere yol açmış olabilir, ancak net örneklere ulaşmak zordur.

Belçika'daki Louvain Katolik Üniversitesi'nden Evert Van de Schoot ve meslektaşları, böyle bir değişimi araştırmak için 680 iğ ermin güvesinin (Yponomeuta cagnagella) kanat ve vücut boyutlarını analiz etti. Bu güveler, ışığa verdikleri tepkileri test eden önceki bir deneyden korunmuşlardı.

O deneyde araştırmacılar, Fransa ve İsviçre'deki aydınlık kentsel ortamlardan ve karanlık kırsal alanlardan güve larvaları toplamış, ardından güveleri aynı bahçede birlikte yetiştirmişlerdi. Bir "ışığa uçuş" testinde, kırsal güvelere kıyasla yüzde 30 daha az şehir güvesi ışık tuzağında yakalanmıştır, bu da ışığa karşı daha zayıf bir tepki geliştirdiklerini göstermektedir.

Van de Schoot ve meslektaşları şimdi bunun bir açıklamasını bulmuş olabilirler. Böceklerin vücutlarını dikkatli bir şekilde ölçtükten sonra, kentsel ortamlardan gelen güvelerin kırsal alanlardan gelen güvelere göre ortalama olarak biraz daha küçük kanatlara sahip olduğunu buldular. Hem kentsel hem de kırsal popülasyonlar arasında bu daha küçük kanat boyutu, ışık tuzağı deneyinde daha zayıf bir tepki ile ilişkiliydi.

Imperial College London'dan Samuel Fabian, "Gerçekten çarpıcı olan, kanattaki küçük değişikliklere rağmen kırsal ve kentsel güve popülasyonları arasındaki farktır" diyor. Çalışmanın uçuş mekaniğine odaklanmasının, ışığın böcekler üzerindeki etkilerini nasıl düşündüğümüze başka bir boyut kattığını söylüyor. "Doğa durağan değildir" diyor. "Doğa bize uyum sağlıyor."

Daha küçük kanatlara sahip olmak, bu güvelerin eş veya yiyecek bulmak için ne kadar uzağa ve ne kadar hızlı dağılabileceklerini sınırlayabilir. Ancak Van de Schoot, güveleri ışığa güçlü tepki vermenin olumsuz etkilerine daha az duyarlı hale getiriyorsa, bu değiş tokuşun kentsel ekosistemlerde faydalı bir adaptasyon olabileceğini söylüyor.

Araştırmacılar, bu değişimin kentsel ve kırsal ortamlar arasındaki daha parçalanmış habitat gibi başka bir farktan kaynaklanıp kaynaklanmadığını göz ardı edemeyeceklerini söylüyor. Görme yetisindeki değişiklikler de kent güvelerinin ışığa verdiği tepkinin azalmasına katkıda bulunmuş olabilir. Diğer böcek türleri de farklı şekillerde etkilenmiş olabilir.

Ancak Van de Schoot, hareketlilikteki bu tür değişikliklerin yaygın olması halinde, böcek popülasyonlarını hem birbirlerinden hem de tozlaştırdıkları bitkilerden koparabileceğini söylüyor. "Bu bir bütün olarak ekosistem için önemli olabilir."