RNA Hakkında Bilgiler

RNA (ribonükleik asit) genetik bilgi taşıyan ve protein sentezinde kilit rol oynayan tek sarmallı bir moleküldür.

Yazar Burcu Kara
rna

Ribonükleik asit -RNA-, vücudumuzdaki proteinleri üretmek için gerekli olan DNA'dan gelen direktifleri yorumlamak ve çözümlemek için kullanılır. Bu yazımızda RNA hakkında bazı önemli bilgileri paylaşacağız.

  1. Her RNA nükleotidi bir azotlu baz, bir riboz şekeri ve bir fosfattan oluşur.
  2. Her RNA molekülü tipik olarak nispeten kısa bir nükleotit zincirinden oluşan tek bir ipliktir. RNA, tek bir sarmal, düz bir molekül gibi şekillendirilebilir veya kendi üzerine bükülebilir. Buna karşılık DNA, çift sarmallıdır ve çok uzun bir nükleotit zincirinden oluşur.
  3. RNA'da baz adenin, urasile bağlanır. DNA' da ise adenin timine bağlanır. RNA timin içermez – urasil ışığı absorbe edebilen metillenmemiş bir timindir. Guanine, hem DNA hem de RNA'da sitozine bağlanır.
  4. Taşıyıcı RNA (tRNA), mesajcı RNA (mRNA) ve ribozomal RNA (rRNA) dahil olmak üzere çeşitli RNA türleri vardır. RNA, bir organizmada genleri kodlama, çözme, düzenleme ve yorumlama gibi birçok işlevi yerine getirir.
  5. Bir insan hücresinin ağırlığının yaklaşık %5'i RNA'dır. Bir hücrenin sadece yaklaşık %1'i ise DNA'dan oluşur.
  6. RNA, insan hücrelerinin hem çekirdeğinde hem de sitoplazmasında bulunur. DNA sadece hücre çekirdeğinde bulunur.
  7. RNA, DNA'sı olmayan bazı organizmalar için genetik materyaldir. Bazı virüsler DNA içerir; birçoğu sadece RNA içerir.
  8. RNA, bazı kanser-gen terapilerinde kansere neden olan genlerin ekspresyonunu azaltmak için kullanılır.
  9. RNA'nın keşfi konusunda tek bir kişi veya tarih yoktur. Friedrich Miescher, 1868'de nükleik asitleri (nüklein) keşfetti. O zamandan sonra, bilim adamları farklı nükleik asit türleri ve farklı RNA türleri olduğunu fark ettiler. 1939'da araştırmacılar RNA'nın protein sentezinden sorumlu olduğunu anladılar. 1959'da Severo Ochoa, RNA'nın nasıl sentezlendiğini keşfederek Nobel Tıp Ödülü'nü kazandı.

RNA Nedir ve DNA'dan Farkı Nedir?

RNA veya ribonükleik asit, yapı olarak DNA'ya benzeyen ancak farklı işlevleri olan bir moleküldür. DNA'nın aksine, RNA tipik olarak tek iplikli olup karmaşık ikincil ve üçüncül yapılara katlanabilir. RNA, gen ifadesi, protein sentezi ve gen ifadesinin düzenlenmesi dahil olmak üzere çeşitli hücresel süreçlerde yer alır.

Farklı RNA Türleri ve İşlevleri Nelerdir?

Haberci RNA (mRNA), transfer RNA (tRNA), ribozomal RNA (rRNA) ve kodlamayan RNA dahil olmak üzere çeşitli RNA türleri vardır. mRNA, genetik bilgiyi DNA'dan ribozoma taşır ve burada proteine çevrilir. tRNA, protein sentezi sırasında ribozoma amino asitler sağlarken, rRNA ribozomun kendisinin bir bileşenidir. Kodlamayan RNA'ların gen düzenlemesi ve ekleme dahil olmak üzere çeşitli işlevleri vardır.

RNA Hücrelerde Nasıl Sentezlenir ve İşlenir?

RNA, DNA'nın bir bölgesinin RNA polimeraz tarafından tamamlayıcı bir RNA dizisine kopyalandığı transkripsiyon adı verilen bir işlemle sentezlenir. RNA transkripti daha sonra olgun bir mRNA molekülü oluşturmak için ekleme makineleri, poli(A) polimeraz ve ekzonükleazlar dahil olmak üzere çeşitli enzimler ve faktörler tarafından işlenir.

RNA Araştırmalarındaki Son Gelişmeler Nelerdir?

RNA araştırmalarındaki son gelişmeler arasında uzun kodlamayan RNA'lar ve dairesel RNA'lar gibi yeni kodlamayan RNA türlerinin keşfi ve CRISPR tabanlı RNA düzenleme ve RNA sıralama teknolojileri gibi RNA yapısını ve işlevini incelemek için yeni tekniklerin geliştirilmesi yer almaktadır.

RNA Tabanlı Terapötikler Hastalıkların Tedavisinde Nasıl Kullanılabilir?

RNA interferans (RNAi) ve antisens oligonükleotidler (ASO'lar) dahil olmak üzere RNA bazlı terapötikler, hastalık süreçlerinde yer alan spesifik RNA moleküllerini hedef alarak çok çeşitli hastalıkları tedavi etme potansiyeline sahiptir. RNA bazlı ilaçlar, hastalığa neden olan genlerin ifadesini engellemek veya hastalık yollarında yer alan spesifik RNA moleküllerinin aktivitesini modüle etmek için tasarlanabilir.

RNA Tabanlı Önemli Teknolojiler Nelerdir?

RNA bazlı teknolojilerin genetik mühendisliği, teşhis ve terapötikler de dahil olmak üzere birçok uygulaması vardır. Örnekler arasında belirli genleri susturabilen RNA interferans (RNAi) ve hücrelere istenen bir proteini üretme talimatı vermek için mRNA moleküllerini kullanan mesajcı RNA (mRNA) aşıları bulunmaktadır.

RNA Nasıl Sentezlenir?

RNA sentezi veya transkripsiyon, RNA polimeraz enzimleri DNA'nın belirli bir bölgesine bağlandığında ve bunu tamamlayıcı bir RNA ipliği oluşturmak için bir şablon olarak kullandığında meydana gelir. RNA ipliği daha sonra DNA şablonundan ayrılır ve protein sentezinde kullanıma hazır hale gelmeden önce işlenir ve değiştirilir.

Kaynaklar: