Dünya Isındıkça Erken Doğum Riski Dramatik Bir Şekilde Artıyor

İklim değişikliği, erken doğan, hastaneye başvuran ve solunum yolu hastalıkları yaşayan bebeklerin sayısının artmasıyla çocuk sağlığı üzerinde zararlı etkiler yaratmakta ve toplumun en savunmasız kesimini daha fazla ölüm riskiyle karşı karşıya bırakmaktadır.

erken doğum
Görsel: firstcry.com

Avustralyalı bilim insanlarından oluşan bir ekip tarafından dünyanın dört bir yanından 163 sağlık araştırmasının incelendiği yeni bir araştırma, iklim değişikliğinin bir sonucu olarak çocuk sağlığı önlemlerinin nasıl kötüleştiğine dair son derece rahatsız edici bir tablo ortaya koyuyor.

Tahminen 600 milyon insan şu anda insanlar için ideal kabul edilen sıcaklıkların dışındaki sıcaklıklara maruz kalan bölgelerde yaşıyor ve bilim insanları bu sayının yüzyılın sonuna kadar 3 milyara çıkacağını tahmin ediyor.

Yeni araştırma, iklim değişikliğiyle ilişkili aşırı sıcaklıkların erken doğum riskini ortalama yüzde 60'a çıkardığını ortaya koyduğu için bu kötü bir haber.

Çalışmada ayrıca orman yangınları, kuraklık ve düzensiz mevsimler gibi iklim olaylarından kaynaklanan havadaki partikül ve alerjenlerdeki artışın solunum yolu hastalıkları ve perinatal sonuçlar üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu bildiriliyor.

Avustralya'daki Flinders Üniversitesi'nden küresel ekolojist Corey Bradshaw, iklim değişikliğinin dünya çapında milyonlarca çocuk için yaşam boyu sürecek komplikasyonlara neden olabileceğinden endişe ediyor.

"Gelecekteki belirli hava olaylarının popülasyondaki belirli tıbbi sorunları nasıl kötüleştireceğini göstermek için verileri inceledik" diyor.

"İklim değişikliği ile çocuk sağlığı arasında birçok doğrudan bağlantı tespit ettik; bunlardan en güçlüsü, aşırı sıcaklıklara maruz kalmanın erken doğum riskini ortalama yüzde 60 artırmasıydı."

Bradshaw ve meslektaşlarının incelediği makalelerin 39'unda perinatal sonuçların sıcaklık değişikliklerinden etkilendiği gösterilmiştir. Bu çalışmaların 29'unda erken doğum bildirilmiş olup, bu durum aşırı sıcaklıklara maruz kalma ya da ortam sıcaklıklarındaki artışlarla ilişkili en yaygın sonuçtur. Ancak diğer çalışmalarda düşük doğum ağırlığı, gebelik yaşı değişiklikleri, erken membran rüptürü ve hatta gebelik kaybı gibi etkiler de bildirilmiştir.

Aşırı sıcaklıklar çocuk sağlığı üzerinde en büyük etkiye sahipken, hava kirleticilerinin etkisini araştıran 20 çalışmadan 16'sı bunların çocuk sağlığı sonuçları üzerinde en azından bir miktar etkisi olduğunu ortaya koymuştur.

Hava kirliliğinin solunum yolu hastalıkları üzerinde önemli bir etkisi olmuştur. Örneğin, en az yedi farklı çalışma, havadaki partikül konsantrasyonlarındaki artışın, hastanelerin acil servislerine solunum sorunları ile başvuran çocuk sayısındaki artışla aynı zamana denk geldiğini bildirmiştir. Bu çalışmalardan dördü, şu anda her zamankinden daha sık soluduğumuz orman yangını dumanından kaynaklanan kirliliği özellikle incelemiştir.

Yazarlar, "Belirlediğimiz çocuk sağlığı sorunları aşırı hava koşullarına bağlıdır – aşırı soğuklar solunum yolu hastalıklarına yol açarken, kuraklık ve aşırı yağışlar bir nüfusun bodur büyümesine neden olabilir" diye yazıyor.

"İklimin çocukluk çağı hastalıklarını etkilediği göz önüne alındığında, iklim değişikliği ilerledikçe sosyal ve mali maliyetler artmaya devam edecek, aileler ve sağlık hizmetleri üzerinde artan bir baskı oluşturacaktır."

Araştırmacıların da belirttiği gibi, düşük ve orta gelirli ülkeler araştırmada yeterince temsil edilmiyor. Dolayısıyla, analiz edilen çalışmaların çoğu, çocukların iklim değişikliğinin en kötü etkilerinden daha iyi korunduğu yüksek gelirli ülkelerde yapıldığı için, bu kasvetli tablo aslında işlerin gerçekten ne kadar kötüye gittiğinin eksik bir tahmini olabilir.

Araştırmacılara göre, çocukları iklim değişikliğinin sağlıkları üzerinde yarattığı tehditten koruyan temel faktörler ekonomik istikrar ve güç, kaliteli sağlık hizmetlerine erişim, yeterli altyapı ve gıda güvenliğidir.

Batı Avustralya Üniversitesi'nden tıp bilimci Lewis Weeda, "İklim değişikliği evrenseldir ve tüm ülkeleri ve insanları olumsuz etkilemektedir ve toplumları çocuk sağlığına yönelik artan tehditlere karşı hazırlamalıyız" diyor.

"Mevcut ve gelecekteki çocukları korumak istiyorsak, insan kaynaklı iklim değişikliğini azaltma çabalarının yanı sıra iklimle ilgili bu hastalıklara karşı koyacak halk sağlığı politikalarının geliştirilmesi de ele alınmalıdır."