En Büyük Ekonomiye Sahip En Zengin Ülkeler

Yalnızca ABD doları cinsinden ölçülen GSYİH ülkelerin ne kadar varlıklı ya da güçlü olduğuna dair aşağı yukarı iyi bir fikir veriyor.

En büyük ekonomiler: 2019'da dünyanın en zengin ülkeleri

Dünyanın en büyük ekonomileri listesinde 2019'un en zengin ülkelerini bulacaksınız. Zirvedeki oyuncular ekonomik büyüme anlamında her yıl küçük değişikliklerle karşılaşabiliyor. Ancak liste büyük oranda aynı kalmaya devam etmektedir. En büyük ekonomiler sıralamasında kilit ülkelerden ABD, 1871 yılından bu yana birinciliğini koruyor. Onun arkasında ise hızlı büyüyen Çin ve de Japonya var.

En Büyük Ekonomiye Sahip Ülkeler

Yalnızca ABD doları cinsinden ölçülen GSYİH ülkelerin ne kadar varlıklı ya da güçlü olduğuna dair aşağı yukarı iyi bir fikir veriyor. Bu oran kişi başına düşen GSYİH ile beklenen yaşam süresi gibi diğer verilerle birleştirildiğinde bir ülkenin genel profili büyük oranda ortaya çıkıyor.

En büyük ekonomiler: Dünyanın en zengin ülkeleri
Hindistan'ın 2017'deki GSYİH'sı Fransa'nın 2,582 trilyon dolarından yüksekti. Bugün bu fark korunuyor.

1) Amerika Birleşik Devletleri – 21,5 trilyon dolar

ABD ekonomisi, 2019'da 21 trilyon dolar GSYİH ile hala dünyadaki en büyük ekonomi olmaya devam ediyor. ABD ekonomisi, üretiminin yaklaşık %80'ini oluşturan oldukça gelişmiş bir hizmet sektörüne sahip. Teknoloji, finansal hizmetler, sağlık ve perakende gibi alanlardaki hizmet odaklı şirketler ABD ekonomisine hakim durumda. Fortune Global 500'de yer alan şirketlerin beşte birinden fazlası ABD'li markalardır. Ülkenin sahip olduğu büyük şirketler aynı zamanda küresel sahnede de önemli roller üstleniyor.

ABD ekonomisinin 2019'da %2,2 büyüyeceği öngörülmüştü ve 2020'de ise %1,7 oranında büyüyeceği düşünülüyor.

2) Çin – 14,1 trilyon dolar

En büyük ekonomiler: Dünyanın en zengin ülkeleri Çin

Çin son birkaç on yılda kendisini dünyanın en büyük ikinci ekonomisi yapan şaşırtıcı bir büyüme yaşadı. Çin ilk ekonomik reform programını 1978'de başlatmıştı ve ülke kısa sürede gayri safi yurtiçi hasılada (GSYİH) 214 milyar ABD doları ile dokuzuncu sıraya yükseldi. 35 yıl sonra, nominal GSYİH'sı 9,2 trilyon ABD doları oldu.

Çin ekonomisi 2019'da %6 oranında büyüdü ancak 2020'deki pandeminin yaklaşık %7'lik küçülme getireceği öngörüldü.

3) Japonya – 5,2 trilyon dolar

En büyük ekonomiler: Dünyanın en zengin ülkeleri japonya

Japon ekonomisi 2019 yılında 5,2 trilyon ABD Doları değer üretti. Bu GSYİH ile ülke en büyük ekonomiler arasında üçüncü sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

Japonya 1990'lardan önce 1960'larda, 70'lerde ve 80'lerde tıpkı Çin gibi hızlı büyüyordu. Ancak o zamandan bugüne Japon ekonomisi bir miktar hız kesti. 1990'larda baş gösteren varlık fiyatı balonu ülke tarihine "Kayıp On Yıl" olarak geçti.

Japonya'nın ekonomik büyümesi 2019'da bir kez daha pozitif oldu, ancak 2020-2023 döneminde %1'in altına düşeceği tahmin edildi.

4) Almanya – 4,2 trilyon dolar

En büyük ekonomiler: Dünyanın en zengin ülkeleri almanya

2008 ekonomik krizinden on yıl kadar önce Almanya'nın GSYİH'sı 1999'dan itibaren yılda ortalama %1,6 büyüdü. Almanya'nın sermaye malları ihracatına olan bağımlılığı ekonomisine 2009'da %5,2 değer kaybettirdi. Çünkü dünya çapındaki şirketler yatırım projelerini finansal krizlerin ardından yeniden ölçeklendirdi. Ertesi yıl Almanya'nın ekonomisi %4'lük güçlü bir büyüme ile geri döndü. 2019'da %0,6 ekonomik büyüme yaşadı ve 2020'de bunun benzer olacağı açıklandı.

5) Hindistan – 2,9 trilyon dolar

En büyük ekonomiler: Dünyanın en zengin ülkeleri Hindistan

Hindistan 2018'de 2,9 trilyon ABD Doları ile Fransız ekonomisini geride bıraktı ve 2020 yılında Birleşik Krallık'ı da geçerek beşinci en büyük ekonomi oldu.

Hindistan, 2003'ten 2007'ye kadar yılda yaklaşık %9 ekonomik büyüme yaşadı. Takip eden yıllarda Hindistan Rupisi sürekli olarak dalgalandı. Yüksek cari işlemler dengesi ve yavaş sanayi gelişimi büyümeyi yavaşlattı. Ancak Hindistan'ın ekonomisi son zamanlarda Çin'i de geride bırakacak şekilde büyümektedir. Dünyanın en hızlı büyüyen büyük ekonomisi olarak 2019'da %6,1 genişledi.

6) Birleşik Krallık – 3 trilyon dolar

En büyük ekonomiler: Dünyanın en zengin ülkeleri

Aynı ekonomik krizden önceki 10 yılda İngiltere'nin gayri safi yurtiçi hasılası yılda ortalama %2,8 büyüdü. Konut piyasasındaki aşırı yatırım ve tüketicinin krediye olan bağımlılığı neticesinde Birleşik Krallık ekonomisi finansal krizden çok sert etkilendi. 2009 yılında GSYİH, özellikle sabit özel yatırımların düşmesi nedeniyle %5,2 oranında azaldı.

Brexit belirsizliği hala ekonomiyi tehdit ediyor. Referandumdan önce birçok iktisatçı ve finansal kurum, İngiltere'nin AB'den ayrılmayı seçmesi durumunda ekonominin olumsuz etkileneceğini öngörmüştü.

İngiltere, 2020 yılına kadar nominal değerde 3,2 trilyon ABD Doları ile en büyük ilk 5 ekonomi arasında kalacak. 2019 için GSYİH büyümesi %1,4'tür.

7) Fransa – 2,9 trilyon dolar

Kentin Ortaçağ tahkimatı, Carcassonne, Fransa

Fransa'nın ekonomisi 2019'da dünyanın en büyük yedinci ekonomisi oldu ve yaklaşık 2,9 trilyon USD ile Avro bölgesi gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) rakamının beşte birini temsil etti. Şu anda GSYİH'nın %70'inden fazlası ülkenin hizmet sektöründen geliyor. Fransa, otomotiv imalatı, havacılık ve demiryolu sektörlerinde ve de kozmetik ve lüks ürünlerde dünya liderleri arasında. Dahası, Fransa yüksek derecede eğitimli işgücü barındırıyor. Avrupa'da bin işçi başına en fazla fen mezunu olan ülkedir.

Fransız ekonomisi, komşularıyla karşılaştırıldığında ekonomik krizden nispeten iyi çıktı. Ancak yüksek işsizlik oranları bugün özellikle gençler arasında artan bir endişe olmaya devam ediyor.

Son yıllarda yaşanan bir miktar dalgalı büyümenin ardından, ekonomisi şimdi istikrarlı bir seyir izliyor. GSYİH 2019'da %1,3 oldu ve 2020'de %1,5 olması bekleniyor.

8) İtalya – 2,2 trilyon dolar

İnsanların üzerinde yürüdüğü "The Floating Piers" 2016'da İtalya'da inşa edildi.

Dünyanın en büyük sekizinci ekonomisi olmasına rağmen, İtalya siyasi istikrarsızlıktan, ekonomik durgunluktan ve yapısal reformların eksikliğinden muzdariptir. 2008 mali krizinden önce ülke halihazırda düşük viteste yol almaktaydı. Öyle ki 2001-2007 yılları arasında ortalama %1,2 oranında büyüdü. Küresel kriz hali hazırda kırılgan olan İtalyan ekonomisini olumsuz yönde etkiledi. 2009 yılında ekonomi %5,5'lik bir daralma yaşadı – son on yıldaki en güçlü GSYİH düşüşüydü. 2012 ve 2013 yıllarında ise sırasıyla %2,4 ve %1,8 oranında daraldı. Ancak son yıllarda kademeli olarak iyileşmiştir. Bununla birlikte katı işgücü piyasası da dahil olmak üzere uzun süredir devam eden yapısal sorunlarla boğuşmaktadır; durağan verimlilik; yüksek vergi oranları; azalıyor olsa da tahsili gecikmiş alacak hacmi ve yüksek kamu borcu var. Bu zayıflıklar Avrupalı ​​akranlarına kıyasla ülkenin büyüme potansiyelini kısıtlıyor.

Nominal GSYİH'sı 2019'da 2,2 trilyon ABD dolarına ulaştı ve %0,3 oranında büyüdü.

9) Brezilya – 2,1 trilyon dolar

brezilya

Küresel ekonomik krizden önce Brezilya'nın GSYİH'sı yılda ortalama %3,4 artmaktaydı. Bu büyüme daha çok Brezilya'nın emtialarına olan küresel talep ile ilgiliydi. 2007 ve 2008 yıllarında müthiş bir büyüme yaşadıktan sonra, Brezilya'nın emtia bazlı ihracatına olan talep düştü ve dış krediler azaldı. Brezilya'nın ekonomisi 2009'da %0,3 oranında küçüldü. Ancak ertesi yıl güçlü bir şekilde toparlandı ve Brezilya 25 yılda yaşadığı en yüksek büyüme oranını (%7,5) gördü. O zamandan bu yana büyüme enflasyondaki artış nedeniyle kısmen yavaşlamıştır ve 2011'den 2013'e yılda ortalama %2,1 genişlemiştir. Ancak ülke ilk 10'daki yerini koruyor.

Brezilya ekonomisi 2019'da %1,7 oranında büyüdü.

10) Kanada – 1,8 trilyon dolar

En büyük ekonomiler: Dünyanın en zengin ülkeleri kanada

Rusya'nın hemen önünde dünyanın en büyük 10. ekonomisi olan Kanada yer alır. 1999'dan 2008'e kadar Kanada güçlü bir ekonomik büyüme yaşadı ve GSYİH'sı ortalama %2,9 arttı. Amerika Birleşik Devletleri ile yakın ekonomik bağları neticesinde 2009 krizinde ekonomisi bir önceki yıla göre %2,7 daralmıştır. Kanada, krizden daha fazla etkilenmeden hızlı bir şekilde iyileşmeyi başardı. Bunu kriz öncesi sağlam bir mal politikası, sağlam bir finansal sistem, göreceli olarak sağlam bir dış sektör ve kaynak bakımından zengin batı eyaletlerinin ekonomik gücü sayesinde yaptı. 2010'dan itibaren büyüme yeniden devam etti ve 2010-2013 yılları arasında Kanada'nın ekonomisi yılda ortalama %1,4 genişledi.

2019'da GSYİH'da %2,1'lik bir büyüme kaydetti.